Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 26/2002/NQ-HĐ về việc miễn nhiệm chức danh ủy viên ủy ban nhân dân thành phố của ông nguyễn thanh bình khóa xii - kỳ họp thứ 6 ( từ ngày 16 đến ngày 18/01/2002 ) do Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 26/2002/NQ-HĐ Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Phùng Hữu Phú
Ngày ban hành: 18/01/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 26/2002/NQ-HĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2002 

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM CHỨC DANH ỦY VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CỦA ÔNG NGUYỄN THANH BÌNH KHÓA XII - KỲ HỌP THỨ 6
(Từ ngày 16 đến ngày 18/01/2002)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;
Căn cứ Pháp lệnh về nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của HĐND và UBND ở mỗi cấp;
Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐND các cấp;
Căn cứ Thông báo số 96/TB-TU ngày 07/01/2002 của Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ;
Xét đề nghị của Chủ tịch UBND thành phố tại Tờ trình số 06/TTr-UB ngày 14/01/2002 về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thành phố Hà Nội đối với ông Nguyễn Thanh Bình để nhận nhiệm vụ mới;

QUYẾT NGHỊ:

Miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội của ông Nguyễn Thanh Bình để đảm nhận nhiệm vụ mới.

Nghị quyết này đã được HĐND Thành phố thông qua tại kỳ họp thứ 6 - ngày 17 tháng 01 năm 2002.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH
Phùng Hữu Phú

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 26/2002/NQ-HĐ về việc miễn nhiệm chức danh ủy viên ủy ban nhân dân thành phố của ông nguyễn thanh bình khóa xii - kỳ họp thứ 6 ( từ ngày 16 đến ngày 18/01/2002 ) do Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.789

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.62.41