Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 254/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Nguyễn Văn Danh
Ngày ban hành: 27/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 254/NQ-HĐND

Mỹ Tho, ngày 27 tháng 10 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

CÔNG BỐ DANH MỤC NGHỊ QUYẾT HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH VÀ BÃI BỎ NGHỊ QUYẾT KHÔNG CÒN PHÙ HỢP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 22

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Qua xem xét dự thảo Nghị quyết kèm theo Tờ trình số 104/TTr-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh công bố danh mục Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành đến nay hết hiệu lực thi hành và không còn phù hợp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Công bố 11 (mười một) Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đến nay hết hiệu lực thi hành và bãi bỏ 01 (một) Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh không còn phù hợp (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa VII, kỳ họp thứ 22 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Danh

 

DANH MỤC

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH VÀ KHÔNG CÒN PHÙ HỢP
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 254/NQ-HĐND ngày 27 tháng 10 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang)

I. NGHỊ QUYẾT HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH:

STT

Tên loại, số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành, trích yếu nội dung

Lý do hết hiệu lực

01

Nghị quyết số 51/2005/NQ-HĐND ngày 20/7/2005 của HĐND tỉnh về việc thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Nghị quyết số 222/2009/NQ-HĐND ngày 04/12/2009 của HĐND tỉnh thay thế.

02

Nghị quyết số 139/2007/NQ-HĐND ngày 14/9/2007 của HĐND tỉnh quy định chế độ chi tiêu tiếp đón khách nước ngoài vào làm việc tại Tiền Giang, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Tiền Giang và chi tiêu tiếp khách trong nước đến làm việc tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Nghị quyết số 192/2008/NQ-HĐND ngày 06/12/2008 của HĐND tỉnh thay thế.

03

Nghị quyết số 144/2007/NQ-HĐND ngày 07/12/2007 của HĐND tỉnh về phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2008.

Hết hiệu lực về thời gian.

04

Nghị quyết số 179/2008/NQ-HĐND ngày 06/12/2008 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh năm 2009.

Hết hiệu lực về thời gian

05

Nghị quyết số 182/2008/NQ-HĐND ngày 06/12/2008 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009.

Hết hiệu lực về thời gian

06

Nghị quyết số 189/NQ-HĐND ngày 06/12/2008 của HĐND tỉnh tổng biên chế hành chính năm 2009 của tỉnh.

Hết hiệu lực về thời gian

07

Nghị quyết số 190/NQ-HĐND ngày 06/12/2008 của HĐND tỉnh tổng biên chế sự nghiệp năm 2009 của tỉnh.

Hết hiệu lực về thời gian

08

Nghị quyết số 195/2008/NQ-HĐND ngày 06/12/2008 của HĐND tỉnh quy định mức thu học phí của Trường Đại học Tiền Giang.

Nghị quyết số 233/2010/NQ-HĐND ngày 25/01/2010 của HĐND thay thế.

09

Nghị quyết số 199/NQ-HĐND ngày 06/12/2008 của HĐND tỉnh về Chương trình ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2009.

Hết hiệu lực về thời gian

10

Nghị quyết số 200/NQ-HĐND ngày 06/12/2008 của HĐND tỉnh về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh.

Hết hiệu lực về thời gian

11

Nghị quyết số 203/2009/NQ-HĐND ngày 03/7/2009 của HĐND tỉnh điều chỉnh một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang năm 2009.

Hết hiệu lực về thời gian

II. NGHỊ QUYẾT KHÔNG CÒN PHÙ HỢP:

STT

Tên loại, số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành, trích yếu nội dung

Lý do không còn phù hợp

01

Nghị quyết số 56/2005/NQ-HĐND ngày 20/7/2005 của HĐND tỉnh về mức chi hỗ trợ cho cộng tác viên dân số, gia đình và trẻ em xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Không còn phù hợp với Thông tư liên tịch số 32/2008/TTLT-BTC-BYT ngày 17/4/2008 của Bộ Tài chính và Bộ Y tế.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 254/NQ-HĐND ngày 27/10/2010 công bố danh mục Nghị quyết hết hiệu lực thi hành và bãi bỏ Nghị quyết không còn phù hợp do tỉnh Tiền Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.292

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.218.145
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!