Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 24/2011/NQ-HĐND về tăng cường một số giải pháp tăng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2015 do Tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 24/2011/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Sỹ
Ngày ban hành: 29/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2011/NQ-HĐND

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 9 năm 2011

 
NGHỊ QUYẾT

V/V TĂNG CƯỜNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;

Sau khi xem xét Tờ trình số 68/TTr-UBND ngày 27/9/2011 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc đề nghị ban hành “Quy định về một số giải pháp tăng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tăng cường một số giải pháp tăng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2011 - 2015. Cụ thể như sau:

1. Thực hiện việc chỉ định dự án đấu giá đất để tạo vốn cho công trình cụ thể (không điều tiết phân bổ theo quy định tại Nghị quyết số 175/2010/NQ-HĐND16 về việc quy định tỷ lệ (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách năm 2011 và thời kỳ ổn định ngân sách 2011 - 2015). Điều kiện công trình cụ thể:

- Tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của khu vực, vùng, địa phương;

- Hạ tầng cơ sở và phúc lợi công cộng cần thiết có giá trị trên 100 tỷ đồng;

- Được sự đồng ý của Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Các dự án do xã làm chủ đầu tư, thực hiện đấu giá tạo vốn xây dựng nông thôn mới, được sử dụng 100% số tiền thu được (sau khi trừ chi phí liên quan và trích Quỹ phát triển đất theo quy định) để bổ sung kinh phí xây dựng hạ tầng nông thôn.

Nếu vượt quá tổng mức đầu tư theo đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì thực hiện theo phân cấp hiện hành.

3. Số tiền thu được khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng đất trong năm 2011 và năm 2012 được để lại 100% để đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn mới.

4. Việc nghiên cứu, vận dụng các cơ chế chính sách của nhà nước và tình hình thực tế của địa phương nhằm hỗ trợ, ưu đãi, khuyến khích đầu tư đặc thù của địa phương đối với từng trường hợp cụ thể thuộc các loại hình doanh nghiệp công nghệ cao, công nghệ sạch, doanh nghiệp có số thu ngân sách lớn, doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp cần được khuyến khích: Hội đồng nhân dân tỉnh đồng ý về chủ trương, khi thực hiện UBND tỉnh báo cáo, thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh về đối tượng và mức chi cụ thể, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

5. Về việc hỗ trợ kinh phí cho cơ quan thu và cơ quan phối hợp thực hiện công tác thu khi được địa phương giao nhiệm vụ thực hiện các biện pháp tăng thu: HĐND tỉnh đồng ý về chủ trương, khi thực hiện UBND tỉnh báo cáo, thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh về đối tượng và mức chi cụ thể, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 2. UBND tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Hàng năm báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp thường kỳ cuối năm của HĐND tỉnh.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 10/10/2011 và được thực hiện trong giai đoạn 2011 - 2015.

Các quy định trước đây của tỉnh trái với Nghị quyết này đều bãi bỏ.

Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết được HĐND tỉnh khoá XVII, kỳ họp thứ 3 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Sỹ

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 24/2011/NQ-HĐND về tăng cường một số giải pháp tăng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2015 do Tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


557

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.230.148.211