Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 24/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận 9 ban hành

Số hiệu: 24/2008/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Phan Nguyễn Như Khuê
Ngày ban hành: 24/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN 9
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 24/2008/NQ-HĐND

Quận 9, ngày 24 tháng 7 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 9
KHÓA III - KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Sau khi xem xét các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận 9 và các cơ quan hữu quan, phát biểu của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 9 và ý kiến của các đại biểu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí với báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân quận về hoạt động của Hội đồng nhân dân 6 tháng đầu năm 2008, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2008 và báo cáo thẩm định của 02 Ban Hội đồng nhân dân quận.

Điều 2. Nhất trí với các báo cáo của Ủy ban nhân dân quận về tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn quận trong 6 tháng đầu năm 2008 và nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2008.

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2008:

Trong 6 tháng đầu năm, trước tình hình lạm phát, giá cả tăng cao và biến động bất thường, đã tác động đến sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân trên địa bàn, Ủy ban nhân dân quận đã có nhiều nỗ lực phấn đấu thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đạt được những kết quả như sau:

- Tình hình kinh tế duy trì được tốc độ tăng trưởng khá, doanh thu thương mại -dịch vụ ước thực hiện đạt 57,82% so với Nghị quyết và tăng 46,79% so cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước thực hiện đạt 46,10% so với Nghị quyết và tăng 9,91% so cùng kỳ. Chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi đã có bước chuyển biến tích cực.

- Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 94,22% so với Nghị quyết. Tổng thu ngân sách địa phương đạt 59,57% so với Nghị quyết. Tổng chi ngân sách địa phương đạt 57,64% so với Nghị quyết. Khối lượng đầu tư xây dựng cơ bản đạt 23,9% so Nghị quyết.

- Các hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa thông tin, thể thao tiếp tục được đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả. Quận đã được thành phố kiểm tra công nhận hoàn thành phổ cập giáo dục trung học phổ thông. Công tác chăm lo các đối tượng chính sách, dân nghèo; chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng. Công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2008 hoàn thành chỉ tiêu cả 2 cấp, đạt 100% so với Nghị quyết. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững ổn định.

Bên cạnh kết quả đạt được, một số lĩnh vực còn khó khăn, tồn tại như sau:

Việc triển khai thực hiện chuyển đổi công năng chợ Tân Phú còn nhiều khó khăn. Tiến độ thực hiện xây dựng cơ bản và công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm còn chậm. Ý thức tự giác của một bộ phận nhân dân đối với việc giữ gìn vệ sinh chung, bảo vệ môi trường chung và chấp hành pháp luật về giao thông chưa chuyển biến; công tác kiểm tra, xử lý để chấn chỉnh những hành vi vi phạm còn hạn chế, nên việc triển khai Kế hoạch “Năm 2008 - Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” hiệu quả chưa cao. Quy trình, thủ tục hành chính vẫn còn rườm rà, phức tạp; tiến độ giải quyết hồ sơ nhà, đất còn chậm trễ so với thời gian quy định, gây phiền hà cho công dân.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM 2008:

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2008; trong 6 tháng cuối năm 2008, cần tập trung các nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Kinh tế:

- Tiếp tục bố trí sắp xếp ngành nghề sản xuất cho phù hợp quy hoạch ngành thương mại dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đã được phê duyệt. Triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2008, trong đó tập trung vận động thành lập mới hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn các phường Long Bình, Long Trường, Phú Hữu, Tăng Nhơn Phú A, Tăng Nhơn Phú B, Phước Long B, Long Phước.

- Tập trung củng cố hoạt động các chợ Trường Thạnh, Phú Hữu. Tiếp tục mời gọi đầu tư thực hiện chuyển đổi công năng chợ Tân Phú. Thường xuyên kiểm tra các chợ, các điểm bán buôn, bán lẻ trên địa bàn, nhằm phát hiện và xử lý nghiêm, kịp thời đối với các trường hợp đầu cơ tăng giá, các trường hợp vi phạm niêm yết giá hoặc bán không đúng giá niêm yết.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Tập trung hình thành hệ thống thủy lợi kết hợp giao thông tại phường Long Phước. Tổ chức thực hiện tốt công tác phòng, chống lụt bão trong mùa mưa.

2. Ngân sách - đầu tư:

- Tăng cường khai thác nguồn thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời theo quy định pháp luật; tập trung xử lý dứt điểm các khoản nợ đọng thuế, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế. Tiếp tục thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí khoán quản lý hành chính đối với các đơn vị và Ủy ban nhân dân 13 phường.

- Tập trung vận động thực hiện công trình “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Đôn đốc, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các công trình đang thi công và khởi công các công trình trọng tâm. 

3. Quản lý đô thị:

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch và xây dựng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của thành phố và quận. Trong đó, tập trung các dự án Khu Công nghệ cao; Công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc; Depot tuyến đường sắt Bến Thành - Suối Tiên; Khu sản xuất vật liệu xây dựng Long Sơn - Long Bình; Trường Trung học phổ thông Tăng Nhơn Phú A.

4. Văn hóa - Xã hội:

- Tiếp tục thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa trong hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa thông tin, thể thao.

- H chức khai giảng năm học mới 2008 - 2009. Duy trì kết quả chống mù chữ; phổ cập tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.

- Lập quy hoạch mạng lưới y tế trên địa bàn. Thực hiện tốt Chương trình Quốc gia về chăm sóc sức khỏe có mục tiêu. Khống chế không để dịch bệnh xảy ra. Tăng cường công tác quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm và công tác thanh tra y dược tư nhân. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách, pháp luật dân số, kế hoạch hóa gia đình và công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em.

- Tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng hoạt động các nhà văn hóa, các khu phố chưa đạt chuẩn văn hóa. Duy trì tốt phong trào rèn luyện thân thể trong nhân dân.

- Thực hiện tốt chính sách xã hội đối với diện chính sách và dân nghèo. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 61 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2008). Phấn đấu hoàn thành mục tiêu cơ bản không còn hộ nghèo có mức thu nhập dưới 6 triệu đồng/người/năm.

- Tập trung công tác tuyên truyền phòng, chống tệ nạn ma túy gắn với việc giúp đỡ, giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng về địa phương.

5. Quốc phòng - an ninh:

- Thực hiện tốt công tác huấn luyện giai đoạn II cho lực lượng võ trang quận. Tổ chức lực lượng tham dự Hội thao Quốc phòng thành phố theo kế hoạch. Đảm bảo quy trình tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2009, xét duyệt ở cơ sở, chặt chẽ, chính xác không để sai sót. Đẩy mạnh công tác diễn tập phòng thủ sát với thực tế, chất lượng và an toàn tuyệt đối.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm, Chương trình mục tiêu 3 giảm. Tổ chức đợt cao điểm trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn.

6. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ đề “Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị”: trong đó, tập trung tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức tự giác của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường chung và chấp hành luật lệ giao thông. Vận động 100% hộ gia đình ký hợp đồng thu gom rác và sắp xếp thời gian vận chuyển hợp lý để tạo môi trường giao thông sạch sẽ và an toàn. Đẩy nhanh tiến độ lắp đặt thùng rác công cộng trên các tuyến đường trọng điểm. Tăng cường tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giải tỏa dứt điểm các trường hợp lấn chiếm lòng, lề đường kinh doanh làm thông thoáng các tuyến đường. Đẩy nhanh tiến độ xử lý các điểm ngập nước và duy tu nâng cấp các tuyến đường, xây dựng 02 tuyến đường kiểu mẫu (Đỗ Xuân Hợp, Lê Văn Việt). Thường xuyên kiểm tra thực tế kết quả thực hiện ở các phường, các khu phố.

7. Tập trung cải cách thủ tục hành chính. Quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức vững mạnh về chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng giao tiếp với công dân, phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm trong giải quyết công việc cho nhân dân và doanh nghiệp. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết các đơn thư khiếu nại theo đúng thẩm quyền và đúng pháp luật.

8. Thực hiện đồng bộ chương trình phòng, chống tham nhũng và chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tiếp tục thực hiện công khai, minh bạch các hoạt động kinh tế, tài chính ở các cơ quan, đơn vị. Phát huy vai trò giám sát cộng đồng, tăng cường kiểm tra chất lượng các dự án đầu tư xây dựng cơ bản. Thực hiện nghiêm chủ trương tiết kiệm 10% chi thường xuyên và thực hành tiết kiệm sử dụng điện.

Điều 3. Hội đồng nhân dân quận thống nhất thông qua nội dung:

1. Tờ trình số 20/TTr-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2008 của Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận, về việc miễn nhiệm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân quận đối với Ông Phạm Văn Đẩu - Đơn vị phường Phước Bình.

2. Tờ trình số 934/TTr-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận về điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2008.

3. Tờ trình số 935/TTr-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận về việc rà soát và điều chỉnh lại kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng ngân sách năm 2008.

Điều 4. Hội đồng nhân dân quận giao Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo, điều hành các phòng - ban, các ngành và Ủy ban nhân dân 13 phường thực hiện Nghị quyết này.

Thường trực, 02 Ban và các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân phối hợp hoạt động, tăng cường giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và các tổ chức thành viên làm tốt vai trò giám sát và tuyên truyền, giáo dục, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận khóa III, kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 24 tháng 7 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phan Nguyễn Như Khuê

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 24/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận 9 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.501

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.251