Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 24/2004/NQ-HĐND về phê chuẩn mô hình tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thuộc tỉnh Thái Bình

Số hiệu: 24/2004/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình Người ký: Bùi Sỹ Tiếu
Ngày ban hành: 29/12/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2004/NQ-HĐND

Thái Bình, ngày 29 tháng 12 năm 2004

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
KHÓA XIV KỲ HỌP THỨ 3

(Họp từ ngày 27 đến ngày 29/12/2004)

NGHỊ QUYẾT

V/V PHÊ CHUẨN MÔ HÌNH TỔ CHỨC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Nghị định 172/2004/NĐ-CP ngày 29/9/2004 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thị xã, Thành phó thuộc tỉnh;

Xét đề nghị của  UBND tỉnh tại Tờ trình số 132/TT-UB ngày 24/12/2004; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn Tờ trình số 132/TT-UB ngày 24 tháng 12 năm 2004 của UBND tỉnh về mô hình tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, Thành phố thuộc tỉnh theo Nghị định 172/2004/NĐ-CP ngày 29/9/2004 của Chính phủ (có danh sách các cơ quan huyện, Thành phố kèm theo).

Điều 2. HĐND tỉnh giao cho UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh ngày 29/12/2004

 

 

Nơi nhận:
- UBTV QH
-Chính phủ
- Bộ Nội vụ b/c
- TT Tỉnh ủy
- TT HĐND, UBND tỉnh
- Đại biểu HĐND tỉnh
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh
- Huyện ủy, TT HĐND, UBND huyện, TP
- Lưu VT HĐND tỉnh

T/M HĐND TỈNH THÁI BÌNH
CHỦ TỊCH
Bùi Sỹ Tiếu

 

TỔ CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND
HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH

(Theo Nghị quyết số 24/2004/NQ-HĐND ngày 29/12/2004)

1- Văn phòng HĐND và UBND .

2- Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và xã hội

3- Phòng Tài chính - Kế hoạch.

4- Phòng Văn hóa - Thông tin - Thể thao.

5- Phòng Giáo dục.

6- Phòng Y tế.

7- Phòng Tài nguyên và Môi trường.

8- Phòng Tư pháp.

9- Phòng Hạ tầng Kinh tế (đối với thành phố là phòng Quản lý đô thị)

10- Thanh tra.s

11 - Ủy ban Dân số, Gia đình và trẻ em.

12- Phòng Nông nghiệp và PTNT.

13- Phòng Công thương.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 24/2004/NQ-HĐND về phê chuẩn mô hình tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thuộc tỉnh Thái Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


32

DMCA.com Protection Status
IP: 54.85.57.0