Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 23/2009/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp năm 2010

Số hiệu: 23/2009/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Huỳnh Minh Đoàn
Ngày ban hành: 11/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2009/NQ-HĐND

Thành phố Cao Lãnh, ngày 11 tháng 12 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA HĐND TỈNH ĐỒNG THÁP NĂM 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ vào các Điều 57 đến 81 Luật Tổ chức HĐND & UBND và Điều 51 đến 66 Quy chế hoạt động của HĐND;

Sau khi xem xét báo cáo hoạt động của HĐND tỉnh năm 2009, phương hướng, nhiệm vụ năm 2010; Tờ trình số 02/TTr-TT.HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2009 của Thường trực HĐND tỉnh về chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2010; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến của các vị đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua chương trình giám sát năm 2010 của HĐND tỉnh với các nội dung sau:

I- NHỮNG NỘI DUNG HĐND GIÁM SÁT TẠI KỲ HỌP:

1- Tại kỳ họp lần thứ 14 HĐND tỉnh khóa VII (giữa năm 2010):

a- Thực hiện các hoạt động giám sát tại kỳ họp như: Xem xét báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH và ngân sách 6 tháng đầu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010 và báo cáo công tác của các cơ quan hữu quan khác, giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan hữu quan đồng thời tiến hành hoạt động chất vấn theo quy định pháp luật.

b- Xem xét báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện Nghị quyết số 37/2005/NQ-HĐND về kế hoạch vốn đầu tư XDCB giai đoạn 2006-2010 bằng nguồn vốn cân đối ngân sách tập trung do Tỉnh quản lý và Nghị quyết số 51/2005/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2005 của HĐND tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2006-2010.

2- Tại kỳ họp lần thứ 15 HĐND tỉnh khóa VII (cuối năm 2010):

Thực hiện các hoạt động giám sát tại kỳ họp như: Xem xét báo cáo của UBND tỉnh về KT-XH, QP-AN, thu-chi ngân sách, phân bổ, sử dụng vốn đầu tư XDCB, . . năm 2010; báo cáo công tác của Thường trực, các Ban HĐND và báo cáo của các cơ quan hữu quan quan đồng thời tiến hành hoạt động chất vấn theo quy định pháp luật.

II- NHỮNG NỘI DUNG GIAO THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH GIÁM SÁT VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ VỚI HĐND:

1- Tình hình thực hiện quy định của pháp luật trong quy hoạch xây dựng và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh.

2- Tình hình triển khai thực hiện luật Hợp tác xã và các chính sách khuyến khích phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh.

3- Tình hình triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND và các kiến nghị qua các đợt giám sát của Thường trực, các Ban HĐND và các kiến nghị của cử tri.

III- NHỮNG NỘI DUNG GIAO CHO CÁC BAN HĐND GIÁM SÁT VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ VỚI HĐND:

Ngoài các nội dung giám sát thường xuyên theo quy định của pháp luật, HĐND giao cho các Ban của HĐND tiến hành giám sát các lĩnh vực như sau:

1- Ban KT&NS giám sát:

a- Tình hình phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên cho các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh.

b- Tình hình phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư XDCB giữa các cấp ngân sách; nguyên tắc, tiêu chí, định mức chi đầu tư phát triển bằng vốn NSNN trên địa bàn tỉnh.

2- Ban VH-XH giám sát:

a- Tình hình triển khai thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ về quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với một số đơn vị sự nghiệp công lập trên lĩnh vực Y tế, Giáo dục.

b- Tình hình triển khai thực hiện Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012 theo QĐ số 20/2008/QĐ-TTg ngày 01/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

3- Ban Pháp chế giám sát:

a- Khảo sát, giám sát hoạt động của các cơ quan tư pháp trọng tâm là việc: bắt, tạm giữ, tạm giam, khởi tố điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án.

b- Giám sát một số bản án, quyết định (hình sự, dân sự) đã có hiệu lực pháp luật nhưng chậm ra quyết định thi hành theo luật định.

c- Giám sát việc tăng thẩm quyền đối với các cơ quan tư pháp; công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 49-BCT, ngày 02 tháng 6 năm 2005 của Bộ Chính trị (khóa IX) về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; Kế hoạch số 06-KH/TU ngày 16 tháng 5 năm 2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

IV- NHỮNG NỘI DUNG GIAO CHO CÁC ĐẠI BIỂU HĐND GIÁM SÁT VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ VỚI THƯỜNG TRỰC HĐND ĐỂ TỔNG HỢP BÁO CÁO VỚI HĐND:

Theo đơn vị bầu cử mỗi đại biểu HĐND cần phối hợp chặt chẽ với Tổ đại biểu, chính quyền địa phương và Ban Thường trực UB.MTTQ để theo dõi, kiểm tra, giám sát thực hiện các kiến nghị của cử tri được UBND tỉnh giải trình tại các kỳ họp; những vấn đề bức xúc phát sinh trên địa bàn, tham gia cùng các Đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh khi có thơ mời.

Ngoài ra, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh sẽ phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Đồng Tháp và các Đoàn giám sát của các Ủy ban của Quốc hội khi tổ chức giám sát tại tỉnh Đồng Tháp theo chức năng nhiệm vụ Luật định.

Điều 2. Giao Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo việc triển khai thực hiện Chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2010; điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của các Ban HĐND; hướng dẫn các đại biểu HĐND tỉnh trong việc thực hiện hoạt động giám sát theo thẩm quyền và tổng hợp kết quả hoạt động giám sát để báo cáo trước HĐND theo luật định.

Điều 3. Các cơ quan, tổ chức hữu quan tạo điều kiện thuận lợi để Thường trực, các Ban, các đại biểu HĐND tỉnh trong công tác giám sát; chủ động chuẩn bị báo cáo và cung cấp tài liệu cần thiết theo cầu của Đoàn giám sát; nghiêm túc thực hiện các kiến nghị của các Đoàn giám sát.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 13 thông qua và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày 11 tháng 12 năm 2009./.

 

 

Nơi nhận:
-VP QH,VPCP (I-II);
-Cục KTVB (BTP);
-TT.TU, UBND, MTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH, UBKTTU;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
-Sở Ban, ngành, đòan thể tỉnh;
-TT.HĐND,UBND huyện thị, TP;
- Công báo Tỉnh;
-LưuVT.

CHỦ TỊCH
Huỳnh Minh Đoàn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 23/2009/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp năm 2010

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.079

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.180.108