Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 227-UBTVQH9 về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và về lương của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng ban, Phó trưởng ban của Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 1994-1999 do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Số hiệu: 227-UBTVQH9 Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Người ký: Nông Đức Mạnh
Ngày ban hành: 03/01/1995 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 227-UBTVQH9

Hà Nội, ngày 03 tháng 1 năm 1995

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN KẾT QUẢ BẦU CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ VỀ LƯƠNG CỦA CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, TRƯỞNG BAN, PHÓ TRƯỞNG BAN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN NHIỆM KỲ 1994 - 1999

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ vào Điều 91 của Hiến pháp năm 1992;
Căn cứ vào Điều 26 của quy chế hoạt động của Uỷ ban thường vụ Quốc hội được Quốc hội khoá IX thông qua tại kỳ họp thứ ba ngày 7 tháng 7 năm1993 và Điều 26 của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp được Hội đồng Nhà nước thông qua ngày 5 tháng 5 năm 1990;

QUYẾT ĐỊNH:

1- Uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét, phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2- Thường trực Hội đồng nhân dân cấp trên xem xét, phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp dưới trực tiếp.

3- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, huyện, quận, thị xã và thành phố thuộc tỉnh hương lương theo quy định tại Bảng lương ban hành kèm theo Quyết định số 35 NQ/UBTVQH9 ngày 17 tháng 5 năm 1993 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội; Trưởng ban, Phó trưởng ban Hội đồng nhân dân hưởng lương theo mức lương quy định tại Nghị quyết số 52/NQ-UBTVQH9 ngày 7 tháng 12 năm 1993 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

Chính phủ hướng dẫn việc xếp lương đối với chức danh nói trên và quy định phụ cấp đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn.

 

 

Nông Đức Mạnh

(Đã ký)

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 227-UBTVQH9 về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và về lương của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng ban, Phó trưởng ban của Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 1994-1999 do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.628
DMCA.com Protection Status