Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 21/2009/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Ngô Thị Doãn Thanh
Ngày ban hành: 11/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 21/2009/NQ-HĐND

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT NĂM 2010 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 19

(từ ngày 08/12/2009 đến ngày 11/12/2009)

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của HĐND và UBND;
Sau khi xem xét Tờ trình số 15 /TTr-HĐND ngày 04/12/2009 của Thường trực HĐND Thành phố và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND Thành phố
,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Năm 2010, Hội đồng nhân dân Thành phố tổ chức hai kỳ họp thường kỳ và một kỳ họp chuyên đề.

Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2010 như sau:

1. Nghị quyết thường kỳ:

- Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2010 của thành phố Hà Nội.

- Nghị quyết về thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2010 của thành phố Hà Nội.

- Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của thành phố Hà Nội năm 2011.

- Nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2009 của thành phố Hà Nội.

- Nghị quyết về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2011 của thành phố Hà Nội

- Nghị quyết về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội năm 2011.

- Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội năm 2011.

- Nghị quyết về tổng biên chế hành chính sự nghiệp của thành phố Hà Nội năm 2011.

- Nghị quyết về việc ban hành giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.

2. Nghị quyết chuyên đề:

- Nghị quyết về Luật Thủ đô;

- Nghị quyết về quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

- Nghị quyết về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

- Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm (2011-2015) của thành phố Hà Nội;

- Nghị quyết về quy hoạch sử dụng đất 10 năm (2011-2020) của thành phố Hà Nội;

- Nghị quyết về kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 – 2015) của thành phố Hà Nội;

- Nghị quyết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ ngân sách của thành phố Hà Nội thời kỳ ổn định giai đoạn 2011- 2015;

- Nghị quyết về phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội;

- Nghị quyết về cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội;

- Nghị quyết về thu, sử dụng học phí và một số khoản thu khác trong trường học phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Nghị quyết về tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội;

- Nghị quyết về thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội;

- Nghị quyết về đặt, đổi tên đường phố trên địa bàn thành phố Hà Nội;

- Nghị quyết về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hà Nội;

- Nghị quyết về đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo của thành phố Hà Nội;

- Các Nghị quyết về quy hoạch ngành, lĩnh vực của thành phố Hà Nội (nếu có)

Điều 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Trường hợp cần điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2010, giao Thường trực Hội đồng nhân dân thống nhất với Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố vào kỳ họp gần nhất.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khoá XIII, kỳ họp thứ 19 thông qua./.

 

 

Nơi nhận
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ban công tác ĐB của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, Ngành liên quan;
- Thường trực Thành ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ TP;
- Các vị đại biểu HĐND Thành phố;
- VP Thành uỷ và các Ban của Thành ủy;
- VP Đoàn ĐBQH&HĐND, VP UBNDTP;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố;
- TT HĐND, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc TP;
- Các cơ quan thông tấn báo chí;
- Lưu VT, P CT HĐND./.

CHỦ TỊCH
 Ngô Thị Doãn Thanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 21/2009/NQ-HĐND ngày 11/12/2009 thông qua chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2010 do Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XIII, kỳ họp thứ 19 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.309

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.147.7