Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 20/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phạm Minh Chính
Ngày ban hành: 05/02/2024 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Phấn đấu giải ngân toàn bộ vốn ngân sách trung ương năm 2024

Ngày 05/02/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 20/NQ-CP phiên họp thường kỳ tháng 01 năm 2024, trong đó một trong các nhiệm vụ trọng tâm là phấn đấu giải ngân toàn bộ vốn ngân sách nhà nước năm 2024.

Phấn đấu giải ngân toàn bộ vốn ngân sách trung ương năm 2024

Theo đó, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phấn đấu giải ngân toàn bộ vốn ngân sách trung ương năm 2024, Chính phủ yêu cầu các bộ cơ quan có liên quan thực hiện các yêu cầu sau:

- Chỉ đạo thực hiện quyết liệt đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp thúc đầy giải ngân vốn đầu tư công.

- Phân bổ chi tiết toàn bộ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2024;

+ Rà soát gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính đề xuất phương án xử lý cụ thể đối với kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2024 chưa phân bố chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với cơ quan liên quan tổng hợp tình hình phân bổ kế hoạch đầu tư vốn vốn ngân sách trung ương năm 2024 của các  quan trung ương và địa phương

+ Tổng hợp đề xuất phương án xử lý đối với số vốn ngân sách trung ương còn lại chưa được phân bổ chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án, báo cáo Chính phủ tại Phiên họp thường kỳ tháng 02 năm 2024.

- Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương khẩn trương chỉ đạo chủ đầu tư các dự án thực hiện thủ tục chuyển nguồn số vốn được phép kéo dài của Chương trình phục hồi và phát triển KTXH sang năm 2024 theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước

+ Thủ tục giải ngân, thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước của các dự án thuộc Chương trình thực hiện theo quy định

- Hoàn thành thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản hoàn trả các khoản vốn ứng trước chưa thu hồi.

+ Tập trung bố trí vốn để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển KTXH các Chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia, dự án đường cao tốc, dự án án trọng điểm, đường ven biển, đường liên vùng có sức lan tỏa tạo động lực phát triển KTXH.

- Tiếp tục rà soát các cơ chế chính sách quy định pháp luật để sửa đổi bổ sung nhằm thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn ngân sách trung ương.

- Chủ động xây dựng kế hoạch triển khai tiến độ giải ngân theo từng tháng quý cho từng dự án.

- Thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ để kiểm tra giám sát việc sử dụng dự phòng ngân sách Trung ương.

Xem chi tiết tại Nghị quyết 20/NQ-CP ban hành ngày 05/2/2024.

 

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/NQ-CP

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 01 NĂM 2024

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 39/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Trên cơ sở thảo luận của các Thành viên Chính phủ, ý kiến các đại biểu dự họp và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2024, tổ chức vào ngày 01 tháng 02 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

I. Về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ tháng 02 và thời gian tới

Chính phủ thống nhất đánh giá: Trong tháng 01, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gay gắt, xung đột tại Ucraina, dải Gaza kéo dài; xung đột tại Biển Đỏ leo thang, đe dọa an toàn hàng hải trong khu vực và chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế; rủi ro bất ổn chính trị, kinh tế, xã hội gia tăng trong nhiều khu vực và trên phạm vi toàn cầu; thiên tai, hạn hán, bão lũ, biến đổi khí hậu ngày càng khó lường... Ở trong nước, thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn; nhiệm vụ, khối lượng công việc đặt ra ngày càng nhiều, phức tạp hơn và mục tiêu, yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao hơn.

Trước bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo xuyên suốt, kịp thời, sát thực tiễn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự đồng thuận, tham gia tích cực của Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và sự hỗ trợ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế; ngay từ đầu năm, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong hệ thống chính trị; bám sát tình hình thực tiễn, kịp thời có phản ứng chính sách đúng, trúng, kịp thời; tập trung chỉ đạo điều hành quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các cơ quan; khẩn trương triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trên tất cả các lĩnh vực ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2024. Nhờ đó, tình hình kinh tế - xã hội (KTXH) tháng 01 tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực và đạt được những kết quả quan trọng, tạo đà cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2024 đã đề ra.

Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 01 tăng 3,37% so với cùng kỳ năm trước. Thị trường tiền tệ, tỷ giá ổn định; mặt bằng lãi suất cho vay tiếp tục xu hướng giảm; thúc đẩy cung ứng tín dụng ngay từ đầu năm, bảo đảm thanh khoản của hệ thống ngân hàng và đáp ứng nhu cầu thanh toán, tiền mặt của người dân, doanh nghiệp trước Tết. Thu ngân sách nhà nước tháng 01 ước đạt 13,6% dự toán. Kim ngạch xuất, nhập khẩu tháng 01 tăng 5,5% so với tháng trước và tăng 37,7% so với cùng kỳ; trong đó xuất khẩu tăng 42%, nhập khẩu tăng 33,3%; xuất siêu ước đạt 2,92 tỷ USD. Giải ngân đầu tư công ước đạt 2,58% kế hoạch năm, cao hơn 0,77% so với cùng kỳ; đầu tư các dự án hạ tầng chiến lược, nhất là các dự án cao tốc, công trình hạ tầng trọng điểm tiếp tục được đẩy nhanh; trong tháng 01 đã khởi công dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh; các chương trình mục tiêu quốc gia tiếp tục được thúc đẩy ngay từ những ngày đầu năm.

Các ngành, lĩnh vực chủ yếu của nền kinh tế đều tiếp tục xu hướng phục hồi và phát triển tích cực. Sản xuất nông nghiệp ổn định, tiếp tục phát triển tốt; sản lượng chăn nuôi, thủy sản tăng. Khu vực công nghiệp phục hồi mạnh; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 18,3% so với cùng kỳ, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 19,3%. Khu vực dịch vụ duy trì đà tăng khá; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 01 tăng 8,1% so với cùng kỳ; nguồn cung các mặt hàng dồi dào, không để xảy ra thiếu hàng sốt giá. Du lịch phục hồi nhanh, khách quốc tế đến nước ta đạt hơn 1,5 triệu lượt người, tăng 10,3% so với tháng trước và tăng 73,6% so với cùng kỳ. Hoạt động sản xuất, kinh doanh nhìn chung tiếp tục chuyển biến tích cực; trong tháng 01, có trên 13,5 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký 151,5 nghìn tỷ đồng và hơn 103,4 nghìn lao động, tăng 24,8% về số doanh nghiệp, 52,8% về số vốn đăng ký và 50,8% về số lao động so với cùng kỳ; có gần 13,8 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (gấp 2,2 lần so với tháng trước). Tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký tháng 01 đạt hơn 2,36 tỷ USD, tăng 40,2% so với cùng kỳ, trong đó vốn FDI đăng ký mới tăng 66,9% và thực hiện đạt 1,48 tỷ USD, tăng 9,6%. Nhiều tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá tích cực về tình hình và triển vọng phát triển KTXH của Việt Nam.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm; tích cực chuẩn bị các chương trình văn hóa, nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân, đón Tết, phục vụ tốt nhu cầu đời sống tinh thần của Nhân dân, góp phần quảng bá, phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc và thu hút khách du lịch trong nước, quốc tế. Các chính sách đối với người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, bảo đảm an sinh xã hội được quan tâm, triển khai thực hiện đúng, đủ, kịp thời, có đổi mới; thực hiện chi trả trợ cấp sớm, tổ chức thăm hỏi, chúc Tết, tặng quà đúng đối tượng. Đã hỗ trợ 3.545 tấn gạo cho khoảng hơn 59 nghìn hộ, bảo đảm người dân không bị thiếu đói. Cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức đoàn thể, chính trị, xã hội đã tổ chức nhiều hoạt động từ thiện, tình nguyện, thể hiện truyền thống tốt đẹp “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc. An sinh xã hội được bảo đảm; đời sống của Nhân dân tiếp tục được nâng lên; tỷ lệ hộ đánh giá có thu nhập trong tháng không đổi và tăng lên so với cùng kỳ đạt 92,4%. Quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 23 tháng 11 năm 2023 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; tích cực chuẩn bị để bảo đảm mọi nhà, mọi người đều có điều kiện vui xuân, đón Tết, không để ai không có Tết. Công tác phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được tăng cường; bảo đảm đủ thuốc, vật tư y tế, chủ động phương án điều trị, cấp cứu tai nạn giao thông, cháy nổ, thương tích, ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền nhiễm.

Công tác hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh được tập trung thực hiện; đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan của Quốc hội để hoàn thiện các dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia, trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5. Công tác quy hoạch tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ, đến nay đã hoàn thành việc lập, thẩm định, phê duyệt 109/111 quy hoạch; tập trung quyết liệt xử lý các vấn đề tồn đọng, kéo dài. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được đẩy mạnh, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin trong Nhân dân.

Quốc phòng, an ninh được tăng cường, độc lập, chủ quyền quốc gia được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Tập trung triển khai quyết liệt đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết; tăng cường phòng, chống cháy, nổ, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong dịp Tết. Công tác đối ngoại được triển khai chủ động, tích cực, chu đáo, đạt nhiều kết quả thiết thực, để lại nhiều dấu ấn tích cực trong cộng đồng quốc tế; trong tháng đã tổ chức tiếp đón thành công 05 chuyến thăm cấp Nhà nước và chính thức của các nguyên thủ, lãnh đạo cấp cao các nước tới Việt Nam; tổ chức thành công 03 chuyến thăm nước ngoài của Lãnh đạo cấp cao nước ta; góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, làm sâu sắc hơn quan hệ với các nước, đối tác, nhất là về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được là cơ bản, nước ta còn những hạn chế, bất cập và tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức. Sức ép lạm phát còn cao, nhất là trong điều kiện giá dầu thô, lương thực thế giới biến động mạnh. Hoạt động sản xuất kinh doanh trong một số ngành, lĩnh vực còn khó khăn; nợ xấu có xu hướng tăng. Nhu cầu tiêu dùng trong nước dịp cận Tết, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tuy có tăng nhưng vẫn thấp hơn giai đoạn cận Tết các năm trước. Thu ngân sách nhà nước giảm so cùng kỳ. Số doanh nghiệp rút khỏi thị trường còn cao. Giải ngân vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài còn nhiều vướng mắc. Các thị trường bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp đã có bước chuyển biến nhưng vẫn còn khó khăn, cần tiếp tục theo dõi để chủ động ứng phó kịp thời. Thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực còn rườm rà, chậm được sửa đổi. Thời tiết cực đoan, rét đậm, rét hại, sạt lở bờ sông, bờ biển, biến đổi khí hậu diễn biến khó lường. Đời sống của một bộ phận Nhân dân còn khó khăn, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo. Tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội ở một số địa bàn còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp...

Thời gian tới, dự báo tình hình thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; xung đột tại một số khu vực còn kéo dài; nhiều nền kinh tế lớn dự báo tăng trưởng chậm lại, tiềm ẩn nhiều rủi ro ... Ở trong nước, nền kinh tế nước ta tiếp tục chịu “tác động kép” từ các yếu tố bất lợi bên ngoài và những hạn chế, bất cập nội tại nhiều năm, tạo thách thức và áp lực lớn đối với công tác chỉ đạo, điều hành phát triển KTXH, nhất là đầu năm 2024.

Trước tình hình đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với tinh thần Chủ đề điều hành của năm 2024 “Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững”; quán triệt bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, qua đó nâng cao tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên với sự quyết tâm, nỗ lực của toàn hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân để tạo ra khí thế mới, động lực mới và những thắng lợi mới; tiếp tục giữ vững đoàn kết, bản lĩnh vững vàng; thực hiện nhất quán mục tiêu ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; chú trọng bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của Nhân dân. Tuyệt đối không lơ là, chủ quan; tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị; theo dõi sát diễn biến tình hình quốc tế, trong nước, điều hành chủ động, linh hoạt, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm, phản ứng chính sách phù hợp, kịp thời, hiệu quả hơn nữa với tinh thần trách nhiệm cao, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2024; trong đó, chú trọng các nội dung sau:

1. Các bộ, cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao:

a) Tiếp tục quán triệt, thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, nhất là Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2024 của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; khẩn trương ban hành các Chương trình, Kế hoạch hành động, các văn bản cụ thể để triển khai thực hiện. Tập trung chuẩn bị các đề án trong Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm chất lượng, tiến độ đề ra, nhất là đối với các đề án chưa trình trong năm 2023.

b) Chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai kịp thời, hiệu quả các Luật, Nghị quyết đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp bất thường lần thứ 5, trong đó ban hành đầy đủ, đồng bộ các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) và các Luật có hiệu lực từ năm 2024, bảo đảm có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật. Đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị các dự án Luật, Nghị quyết của Quốc hội trong Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2024, bảo đảm chất lượng, nhất là các luật trong Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật...

c) Triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp theo Chỉ thị số 26-CT/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị số 30/CT-TTg về chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Nhân dân đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Công điện số 11/CĐ-TTg ngày 30 tháng 01 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm nếp sống văn minh, an toàn, tiết kiệm trong các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội xuân 2024. Tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết, phục vụ kịp thời để mọi người, mọi nhà vui Xuân, đón Tết, không để ai không có Tết.

d) Bám sát diễn biến tình hình cung cầu thị trường, giá cả, nhất là những mặt hàng thiết yếu, chủ động triển khai chương trình bình ổn thị trường, giá cả vào dịp Tết Nguyên đán. Tăng cường công tác kiểm tra, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tập trung điều tiết, quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và vận chuyển hàng hóa, đẩy mạnh kiểm tra việc thực hiện kê khai, niêm yết giá cước vận tải theo quy định; tổ chức vận chuyển hàng hóa thông suốt trước, trong và sau dịp Tết, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biển đảo.

đ) Tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả kết hợp đồng bộ, chặt chẽ, hài hòa với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách nhà nước; triển khai ngay chủ trương tiết kiệm chi thường xuyên 5% theo Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện điều chỉnh giá điện, dịch vụ y tế, giáo dục... với mức độ và thời điểm phù hợp, hạn chế tối đa tác động đến lạm phát, sản xuất kinh doanh, đời sống Nhân dân.

e) Thúc đẩy mạnh mẽ và làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống (đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu), đồng thời tạo thuận lợi, khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng mới từ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, các ngành, lĩnh vực mới nổi... Đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp, xây dựng, bảo đảm tiến độ thực hiện các công trình, dự án; kiên quyết không để thiếu điện, xăng dầu phục vụ sản xuất kinh doanh và tiêu dùng. Phát triển mạnh các ngành dịch vụ có tiềm năng, lợi thế, ứng dụng công nghệ, có giá trị gia tăng cao; thực hiện đồng bộ các giải pháp phấn đấu giảm chi phí logistics; tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, thu hút mạnh mẽ khách du lịch quốc tế, trong nước. Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; thúc đẩy khởi công mới các dự án có tính chất cấp bách, quan trọng, có tác động tích cực đến quá trình phục hồi và phát triển KTXH. Thực hiện nghiêm túc, quyết liệt nhiệm vụ cơ cấu, sắp xếp lại, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động, thúc đẩy đầu tư của doanh nghiệp nhà nước; trình ban hành Danh mục và thực hiện chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần theo đúng chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại văn bản số 1026/TTg-ĐMDN ngày 27 tháng 10 năm 2023 của Văn phòng Chính phủ.

g) Tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp đột phá về phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là các công trình hạ tầng chiến lược về giao thông. Động viên, khích lệ, yêu cầu các nhà thầu thi công xuyên Tết, “3 ca, 4 kíp”, “vượt nắng, thắng mưa” để phấn đấu đạt và vượt tiến độ các công trình, dự án trọng điểm. Các bộ quản lý ngành, lĩnh vực theo phân công và các địa phương liên quan có phương án bảo đảm vật liệu xây dựng, đất, đá, cát... đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu của các dự án, nhất là các dự án giao thông quan trọng quốc gia có tính liên vùng; hướng dẫn các bộ, địa phương về quy trình cấp phép mỏ, khai thác vật liệu đá, cát, sỏi, cát biển cho dự án đầu tư công, bảo đảm nhanh, hiệu quả, đúng quy định pháp luật.

h) Thúc đẩy phát triển mạnh mẽ sản xuất nông nghiệp, nâng cao chất lượng gắn với phát triển thị trường, thúc đẩy mạnh mẽ xuất khẩu nông sản. Bảo đảm tuyệt đối an ninh lương thực quốc gia; đồng thời bảo đảm xuất khẩu gạo bền vững, hiệu quả, góp phần bảo đảm an ninh lương thực toàn cầu. Nâng cao chất lượng công tác dự báo, cảnh báo; theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, kịp thời cung cấp thông tin đến người dân, cơ quan chức năng để tổ chức chỉ đạo phương án sản xuất nông nghiệp phù hợp và chủ động cung cấp nước tưới, phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Thực hiện hiệu quả “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, kế hoạch trồng rừng, tăng cường bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng.

i) Triển khai đầy đủ các chính sách an sinh xã hội, quan tâm, chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; thực hiện nghiêm chính sách đối với người có công, kịp thời hỗ trợ các đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán; xuất cấp gạo hỗ trợ người dân trong thời điểm giáp hạt, vùng bị thiên tai, dịch bệnh, không để lợi dụng, trục lợi chính sách, bảo đảm tất cả mọi người, mọi nhà đều có điều kiện vui xuân, đón Tết, không để ai bị bỏ lại phía sau. Tổ chức thăm hỏi, động viên, chúc Tết cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với đất nước, nhân sĩ, trí thức, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, lực lượng vũ trang, lực lượng thường trực làm nhiệm vụ trong ngày Tết..., nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn, biên giới, hải đảo.

k) Theo dõi, nắm bắt tình hình lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, bảo đảm người lao động được chi trả đầy đủ lương, tiền thưởng và bố trí nghỉ Tết đúng chế độ theo quy định. Thực hiện đầy đủ chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục tình trạng thiếu lao động, không để đứt gãy nguồn cung lao động, đáp ứng nhu cầu nhân lực phục vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp sau dịp Tết Nguyên đán.

l) Thực hiện quyết liệt, hiệu quả cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính gắn với cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chuyển đổi số; thường xuyên rà soát để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ giải quyết hiệu quả tình trạng các thị trường, hợp đồng, đơn hàng của doanh nghiệp bị suy giảm. Triển khai đồng bộ, khẩn trương Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm năm 2024; đổi mới mạnh mẽ, toàn diện việc giải quyết thủ tục hành chính theo Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ và Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ; phấn đấu đến cuối năm 2024 hoàn thành việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ.

m) Khẩn trương ban hành, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch hành động chuyển đổi số quốc gia năm 2024 của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh, bảo đảm đồng bộ với Kế hoạch hành động năm 2024 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số. Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành về chuyển đổi số của các Ủy viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số các bộ, ngành, địa phương; huy động mọi nguồn lực triển khai các nhiệm vụ thúc đẩy quá trình chuyển đổi số quốc gia; đồng thời triển khai các giải pháp khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ số tăng cường sáng tạo ứng dụng số để thúc đẩy phát triển kinh tế số và nâng cao năng suất lao động trong các ngành, lĩnh vực. Thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và thời gian tới theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

n) Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm trong dịp Tết, lễ hội, làm tốt công tác phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ, phát hiện sớm, ngăn chặn, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống phức tạp xảy ra. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an toàn giao thông, trật tự đô thị, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; quán triệt thực hiện nghiêm các kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

o) Triển khai ngay hoạt động của 26 Tổ công tác do Thành viên Chính phủ làm Tổ trưởng trong tháng 02 năm 2024 để nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ các khó khăn trong sản xuất kinh doanh và thực hiện các nhiệm vụ phát triển KTXH tại địa phương theo Quyết định số 435/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2023 và 05 Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công tại các bộ, cơ quan trung ương và địa phương theo Quyết định số 235/QĐ-TTg ngày 14 tháng 4 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ.

p) Khẩn trương cụ thể hóa, có chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể thực hiện hiệu quả các thỏa thuận của kết quả chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao; triển khai kịp thời, hiệu quả các hoạt động trong chương trình đối ngoại cấp cao năm 2024. Tiếp tục đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước; thúc đẩy giao lưu nhân dân, hợp tác văn hóa và hội nhập quốc tế.

q) Bố trí đầy đủ cán bộ ứng trực, kịp thời xử lý các công việc phát sinh trước, trong kỳ nghỉ Tết; khẩn trương tập trung xử lý công việc ngay sau kỳ nghỉ Tết, nhất là những công việc tồn đọng do nghỉ Tết, không để ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển KTXH.

r) Các Bộ: Nội vụ, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương hoàn thiện các văn bản quy định và công việc cụ thể để triển khai chế độ tiền lương mới từ ngày 01 tháng 7 năm 2024 theo Kết luận của Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ.

2. Về nhiệm vụ cụ thể của các bộ, cơ quan, địa phương: Từng bộ, cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các nội dung tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết này.

II. Về tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công

Chính phủ cơ bản thống nhất với Báo cáo số 812/BC-BKHĐT ngày 31 tháng 01 năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phấn đấu giải ngân toàn bộ vốn ngân sách nhà nước năm 2024, yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương:

1. Chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2024, là ý thức thực hiện nhiệm vụ chính trị của tập thể, cá nhân liên quan để tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại Nghị quyết số 01/NQ-CP, các Nghị quyết phiên họp thường kỳ của Chính phủ, các Công điện của Thủ tướng Chính phủ.

2. Phân bổ chi tiết toàn bộ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024; rà soát, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đề xuất phương án xử lý cụ thể đối với kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2024 chưa phân bổ chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tổng hợp tình hình phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, tổng hợp, đề xuất phương án xử lý đối với số còn lại chưa được phân bổ chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án, báo cáo Chính phủ tại Phiên họp thường kỳ tháng 02 năm 2024.

3. Căn cứ Nghị quyết số 110/2023/QH15 của Quốc hội, thời gian thực hiện và giải ngân số vốn kế hoạch năm 2023 bố trí cho các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển KTXH đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương khẩn trương chỉ đạo chủ đầu tư các dự án thực hiện thủ tục chuyển nguồn số vốn được phép kéo dài của Chương trình phục hồi và phát triển KTXH sang năm 2024 theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Thủ tục giải ngân, thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước của các dự án thuộc Chương trình thực hiện theo quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ.

4. Hoàn thành thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, hoàn trả các khoản vốn ứng trước chưa thu hồi; tập trung bố trí vốn để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển KTXH, các Chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia, dự án đường cao tốc, dự án trọng điểm, đường ven biển, đường liên vùng có sức lan tỏa, tạo động lực phát triển KTXH.

5. Tiếp tục rà soát các cơ chế, chính sách, quy định pháp luật để sửa đổi, bổ sung nhằm thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, tiến độ giải ngân theo từng tháng, quý cho từng dự án; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với giám sát, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện và khen thưởng, kỷ luật kịp thời, nghiêm minh.

6. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái chỉ đạo, thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ để kiểm tra, giám sát việc sử dụng dự phòng ngân sách Trung ương cho công tác khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở.

III. Về tình hình triển khai 03 Chương trình mục tiêu quốc gia

Chính phủ cơ bản thống nhất với Báo cáo số 767/BC-BKHĐT ngày 30 tháng 01 năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao khẩn trương nghiên cứu, triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù và giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (Chương trình) theo các Nghị quyết: số 108/2023/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2023 và số 111/2024/QH15 ngày 18 tháng 01 năm 2024 của Quốc hội, đầu tư và sử dụng các nguồn vốn có trọng tâm, trọng điểm, tiết kiệm, hiệu quả và mang lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân; đồng thời tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Các bộ, cơ quan là chủ dự án thành phần thuộc các Chương trình tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành đầy đủ các văn bản để quản lý, hướng dẫn tổ chức thực hiện, bảo đảm phù hợp tình hình thực tiễn, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và thu hút các nguồn lực, sự tham gia đóng góp của cộng đồng trong triển khai thực hiện các Chương trình.

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với các Bộ, cơ quan: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc nghiên cứu, đề xuất giải pháp để tiếp tục đổi mới và tăng cường hiệu quả việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội trong thực hiện từng Chương trình, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan nghiên cứu, đề xuất chính sách bảo trợ xã hội đối với hộ nghèo không có khả năng lao động theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23 tháng 6 năm 2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

4. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc và các cơ quan, địa phương liên quan tổ chức đánh giá mô hình Ban Chỉ đạo, cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia các cấp, đề xuất giải pháp kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo, cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo từ Trung ương đến địa phương trong việc quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện các Chương trình, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

5. Tăng cường công tác phối hợp giữa các bộ, ngành với các địa phương trong tham mưu, chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện các Chương trình; đổi mới công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc tổ chức triển khai thực hiện Chương trình; rà soát, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể của các Chương trình; nghiên cứu, đề xuất các mục tiêu, nhiệm vụ để chuẩn bị cho Chương trình giai đoạn 2026 - 2030.

Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Nghị quyết./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý, Thư ký TTg, PTTg,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo,
TGĐ Cổng TTĐTCP;
- Lưu: Văn thư, TH (3b)

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Phạm Minh Chính

PHỤ LỤC

NHIỆM VỤ CỤ THỂ GIAO CÁC BỘ, CƠ QUAN, ĐỊA PHƯƠNG TRONG THÁNG 02 NĂM 2024 VÀ THỜI GIAN TỚI
(Kèm theo Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ)

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

a) Triển khai có hiệu quả Kế hoạch thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh ủy, Thành ủy, Hội đồng nhân dân về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển KTXH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024.

b) Chuẩn bị chu đáo cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 phù hợp với điều kiện, khả năng của địa phương, bảo đảm mỗi người, mỗi nhà đều được vui Xuân, đón Tết. Thực hiện nghiêm công tác quản lý và tổ chức lễ hội Xuân theo quy định, bảo đảm các hoạt động lễ hội, vui xuân, ra quân phát động Tết trồng cây thiết thực, phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục tập quán của từng địa phương.

c) Làm tốt công tác nắm tình hình, dự báo, bảo đảm giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn, không để phát sinh “điểm nóng”, gây bức xúc xã hội.

d) Chỉ đạo các lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác quản lý thị trường, bảo đảm ổn định giá cả, cân đối cung cầu hàng hóa, dịch vụ và nguồn cung xăng dầu, các mặt hàng thiết yếu đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân trong dịp Tết; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm, đúng quy định pháp luật các hành vi gian lận thương mại, vận chuyển, đốt pháo nổ trái phép, tàng trữ hàng cấm, hàng nhập lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng.

đ) Nghiêm túc quán triệt các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chủ động bố trí kế hoạch sản xuất, kinh doanh, thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo, trực Tết để bảo đảm các hoạt động thông suốt trong dịp Tết Nguyên đán.

e) Rà soát, phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường giải quyết dứt điểm các vướng mắc về giải phóng mặt bằng tại địa phương để bảo đảm phục vụ thi công các dự án, công trình trọng điểm ngành giao thông vận tải đúng tiến độ. Hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật của các dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 trước ngày 28 tháng 02 năm 2024.

g) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương tổ chức triển khai thí điểm Mô hình mẫu về Bộ phận Một cửa cung cấp dịch vụ công theo hướng kết hợp bộ phận một cửa của các đơn vị hành chính các cấp trên địa bàn, hoàn thành trong quý II năm 2024.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:

a) Theo dõi sát diễn biến tình hình trong nước và quốc tế, nhất là các xu thế mới, việc điều chỉnh chính sách của các nước trong khu vực và trên thế giới để kịp thời tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành phát triển KTXH.

b) Khẩn trương xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ đầu tư; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế tại Việt Nam để đón đầu thu hút vốn đầu tư trực tiếp và gián tiếp từ các nhà đầu tư nước ngoài, nhất là các tập đoàn đa quốc gia, nhà đầu tư chiến lược trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên.

c) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các địa phương, cơ quan liên quan tiếp tục vận động các nguồn vốn viện trợ không hoàn lại, nguồn vốn vay ODA và vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài; rà soát, trao đổi với các đối tác phát triển nhằm đơn giản hóa, hài hòa các quy trình, thủ tục theo yêu cầu của nhà tài trợ và các quy định của pháp luật Việt Nam, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính.

d) Tập trung nghiên cứu, tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả, thực chất cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; thúc đẩy các mô hình, lĩnh vực kinh tế mới như bán dẫn, hydrogen, năng lượng tái tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ... Khẩn trương xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án phát triển nhân lực cho ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030.

đ) Hoàn thành và trình phê duyệt các quy hoạch ngành quốc gia, 05 quy hoạch vùng và các quy hoạch tỉnh còn lại trước ngày 30 tháng 6 năm 2024; triển khai kịp thời, hiệu quả các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh đã ban hành, tạo động lực, không gian phát triển mới cho cả nước, các vùng và địa phương.

e) Khẩn trương nghiên cứu, tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ để trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 10/2019/NĐ-CP về thực hiện quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước; trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 26/2021/QĐ-TTg về danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, hoàn thành trong tháng 02 năm 2024.

g) Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan xây dựng Đề án thí điểm tách công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập, trình Chính phủ để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung vào Chương trình kỳ họp Quốc hội gần nhất theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại Thông báo số 32/TB-VPCP ngày 30 tháng 01 năm 2024 của Văn phòng Chính phủ.

3. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:

a) Nâng cao chất lượng, hiệu quả thu ngân sách nhà nước, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, khai thác các nguồn thu còn dư địa, tiềm năng, mở rộng cơ sở thu và chống thất thu thuế, nhất là đối với kinh doanh dịch vụ ăn uống, hoạt động kinh tế ban đêm, kinh doanh online, hoạt động kinh doanh trên các nền tảng xuyên biên giới...

b) Tiếp tục tăng cường công tác quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Công điện số: 1123/CĐ-TTg ngày 18 tháng 11 năm 2023, 1284/CĐ-TTg ngày 01 tháng 12 năm 2023. Phối hợp với Bộ Công Thương chỉ đạo lực lượng chức năng xử lý nghiêm các đơn vị, cửa hàng cố tình vi phạm, không thực hiện quy định về hóa đơn điện tử; trường hợp cần thiết, thực hiện thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật.

c) Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp về thuế, phí, lệ phí đã được cấp có thẩm quyền ban hành; kịp thời đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền các chính sách miễn, giảm, gia hạn cần áp dụng trong thời gian tới. Nghiên cứu, đề xuất Chính phủ điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh trong tính thuế thu nhập cá nhân để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đời sống của người dân. Kịp thời xuất cấp hàng dự trữ quốc gia theo đúng quy định nhằm bảo đảm an sinh xã hội, đặc biệt là tại các vùng xảy ra thiên tai, bão lũ, không để người dân bị thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt.

d) Triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 01/CT-TTg, triệt để cắt giảm, tiết kiệm chi ngân sách nhà nước năm 2024, nhất là chi thường xuyên, các khoản chi không thực sự cấp bách để tăng cho chi đầu tư phát triển, trích lập tiền lương, thực hiện các nhiệm vụ chi an sinh xã hội. Kiểm soát chặt chẽ bội chi, nợ công, nợ chính phủ, nợ nước ngoài trong giới hạn quy định.

đ) Khẩn trương rà soát, tổng hợp các vấn đề liên quan đến việc bãi bỏ cơ chế tài chính đặc thù để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2023, đảm bảo triển khai đồng bộ với chính sách tiền lương mới từ ngày 01 tháng 7 năm 2024.

e) Tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi trong thời gian sớm nhất nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngoài, các quỹ đầu tư theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1360/CĐ-TTg ngày 13 tháng 12 năm 2023.

g) Khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung (hoặc thay thế) các Nghị định của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại văn bản số 10038/VPCP-ĐMDN ngày 25 tháng 12 năm 2023, trình Chính phủ trong quý I năm 2024; trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi điểm 17, điểm 22 Điều 2 Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2020 theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại Thông báo số 206/TB-VPCP ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Văn phòng Chính phủ.

h) Nghiên cứu xây dựng, trình Chính phủ trong tháng 3 năm 2024 dự thảo Nghị định quy định về việc lập dự toán quản lý, sử dụng kinh phí thường xuyên ngân sách nhà nước để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp, mở rộng dự án đã đầu tư xây dựng; mua sắm tài sản; mua, sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị, máy móc theo đúng trình tự, thủ tục, quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời triển khai kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Thông báo số 3307/TB-TTKQH ngày 18 tháng 01 năm 2024.

i) Báo cáo Chính phủ trong tháng 02 năm 2024 phương án phân bổ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2023, tập trung cho các dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia, bảo đảm nguồn cải cách tiền lương và thực hiện chính sách an sinh xã hội.

k) Tập trung hoàn thiện dự thảo Đề án thành lập, phát triển thị trường các-bon tại Việt Nam, báo cáo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trước ngày 28 tháng 02 năm 2024 theo chỉ đạo tại Thông báo số 09/TB-VPCP ngày 08 tháng 01 năm 2024.

l) Xây dựng, ban hành Thông tư hướng dẫn cơ chế quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 2022 - 2025 theo Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 08 tháng 02 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ.

m) Chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các bộ, địa phương, cơ quan liên quan hướng dẫn chuẩn hóa dữ liệu khoản thu (phí, lệ phí, viện phí, học phí...), việc đối soát và hoàn tiền trực tuyến các khoản thu nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công đã nộp vào ngân sách nhà nước; hoàn thành trong quý I năm 2024.

4. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:

a) Bám sát diễn biến thị trường để điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp đồng bộ, hài hòa, chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Theo dõi chặt chẽ tình hình thực hiện hạn mức tín dụng năm 2024, điều hành linh hoạt, kịp thời, đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế và an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng, hướng tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng; kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, kiên quyết chống tiêu cực trong cung ứng tín dụng.

b) Tiếp tục rà soát các điều kiện cho vay, đơn giản hóa quy trình, thủ tục cho vay thuận lợi, thông thoáng, linh hoạt, khả thi, hợp lý hơn để tăng khả năng tiếp cận tín dụng; thúc đẩy giải ngân các gói tín dụng 120 nghìn tỷ đồng và 15 nghìn tỷ đồng.

c) Theo dõi chặt chẽ diễn biến giá vàng thế giới và trong nước để kịp thời thực hiện các giải pháp bình ổn thị trường vàng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1426/CĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2023; tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong mua, bán vàng, ngoại tệ và thực hiện đổi tiền không đúng quy định của pháp luật.

d) Chỉ đạo các tổ chức tín dụng, cơ quan liên quan bảo đảm vận hành hệ thống thanh toán hoạt động ổn định, an toàn, thông suốt, phục vụ tốt nhu cầu thanh toán, rút tiền mặt của người dân, doanh nghiệp, khách du lịch trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

đ) Phối hợp chặt chẽ với Kiểm toán Nhà nước khẩn trương hoàn thành việc định giá các ngân hàng yếu kém để sớm thực hiện chủ trương chuyển giao bắt buộc; hoàn thiện, báo cáo cấp có thẩm quyền phương án xử lý Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn. Có giải pháp hiệu quả kiểm soát nợ xấu, bảo đảm an toàn hệ thống; tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát ngân hàng, kịp thời ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các sai phạm, bảo đảm an ninh, kỷ luật thị trường tiền tệ, ngân hàng.

5. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:

a) Nắm chắc tình hình thị trường, chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, doanh nghiệp có kế hoạch bảo đảm nguồn cung các mặt hàng thiết yếu, nhất là các mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng tăng cao trong dịp Tết, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu của người dân, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, găm hàng, gián đoạn nguồn hàng gây tăng giá đột biến. Tăng cường xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, đẩy mạnh các hoạt động kết nối cung cầu trong nước, thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, khu công nghiệp, vùng sâu, vùng xa, hải đảo. Tăng cường kiểm soát, quản lý thị trường, kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

b) Tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp bảo đảm an ninh năng lượng, đảm bảo cung ứng đủ điện, xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt, tiêu dùng của người dân và doanh nghiệp trong giai đoạn trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tuyệt đối không để thiếu hụt trong mọi tình huống. Tập trung hoàn thiện, khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII và tổ chức triển khai thực hiện sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định thay thế Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện theo quy định.

c) Khẩn trương nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách thí điểm việc đầu tư nhà máy điện gió ngoài khơi; cơ chế, chính sách cho phát triển điện khí theo đúng quy trình, thủ tục, thẩm quyền và quy định; báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

d) Phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng và điều hành kế hoạch khai thác thủy điện và các nguồn điện khác, bảo đảm cung cấp điện, than, khí cho sản xuất điện, cung cấp đủ điện cho sản xuất, tiêu dùng, đáp ứng kịp thời nhu cầu nguồn nước cho hoạt động sản xuất nông nghiệp.

đ) Chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan thực hiện hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA) đã ký kết; đẩy mạnh đàm phán, ký kết các Hiệp định mới; tiếp tục thúc đẩy đàm phán, ký kết FTA với các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE), khu vực Mỹ La-tinh, hoàn tất đưa vào thực thi FTA với Israel; mở rộng xuất khẩu vào khu vực châu Phi, thị trường Halal. Chủ động tháo gỡ khó khăn, phối hợp với các đối tác, cơ quan, địa phương tạo thuận lợi, nâng cao hiệu suất thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu, đặc biệt là các mặt hàng nông sản, thủy sản có tính thời vụ; chuyển nhanh, chuyển mạnh sang xuất khẩu chính ngạch.

6. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:

a) Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để chỉ đạo các địa phương có phương án tổ chức sản xuất vụ Đông Xuân năm 2023 - 2024 phù hợp; chủ động các phương án cung cấp nước tưới, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, không để bị động, bất ngờ, giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh gây ra. Phối hợp với Bộ Công Thương và các địa phương bảo đảm nguồn cung các mặt hàng lương thực, thực phẩm để ổn định giá, nhất là gạo, thịt lợn và các mặt hàng nông sản, thực phẩm thiết yếu trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn; kiểm soát, ngăn chặn tình trạng nhập khẩu, vận chuyển và kinh doanh trái phép động vật và các sản phẩm từ động vật, giống vật nuôi và thủy sản, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

b) Khẩn trương tổ chức triển khai có hiệu quả Đề án “Phát triển bền vững một triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030”. Tiếp tục thí điểm và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp xanh, hữu cơ, tuần hoàn, nông nghiệp thông minh, công nghệ cao, kết hợp với dịch vụ, du lịch nông thôn phù hợp với điều kiện, lợi thế của địa phương, vùng miền. Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương triển khai hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2024; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; quản lý chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng rừng, nhất là rừng tự nhiên.

c) Phối hợp với Bộ Ngoại giao, các địa phương liên quan chủ động làm việc, đẩy mạnh đàm phán với phía Trung Quốc sớm dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu gia cầm từ Việt Nam, đưa mặt hàng sứa muối vào Nghị định thư về xuất khẩu thủy sản khai thác tự nhiên cho Việt Nam và sẵn sàng xử lý hồ sơ kỹ thuật bổ sung để mở thêm trái bơ nhập khẩu từ Việt Nam; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan), Bộ Giao thông vận tải khẩn trương rà soát, hoàn thiện các quy định về xuất, nhập khẩu hàng nông sản, hạ tầng logistics, tạo điều kiện thuận lợi để làm thủ tục thông quan, giảm thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh của hàng nông sản Việt Nam.

d) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 trước ngày 15 tháng 02 năm 2024 để sớm giải phóng, khai thác hiệu quả các nguồn lực đất đai, rừng.

7. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương chủ động, tích cực triển khai mạnh mẽ, toàn diện hoạt động Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản theo Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ. Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương, doanh nghiệp đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội theo Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030”, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu về phát triển nhà ở xã hội năm 2024 đã đề ra tại Nghị quyết số 01/NQ-CP.

8. Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:

a) Tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải và Lãnh đạo Chính phủ; tháo gỡ vướng mắc liên quan đến khai thác, cung ứng vật liệu xây dựng, hỗ trợ các chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng các công trình, dự án theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng. Tập trung hoàn thiện thủ tục đầu tư, đặc biệt là công tác lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu để khởi công các dự án đường bộ cao tốc trong năm 2024 theo đúng kế hoạch đã đặt ra, phấn đấu hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng ít nhất 130 km đường cao tốc trong năm 2024. Ban hành đơn giá, định mức, quy chuẩn, tiêu chuẩn... về vật liệu san lấp sử dụng cát biển phục vụ các công trình giao thông vận tải.

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao và cơ quan liên quan làm việc, trao đổi cụ thể với phía Campuchia để triển khai việc mua cát, sỏi phục vụ thi công các dự án đường bộ cao tốc theo chủ trương đã được lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất.

c) Xây dựng và ban hành trong quý I năm 2024 Quy chuẩn thiết kế đường bộ cao tốc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Công điện số: 794/CĐ-TTg ngày 12 tháng 9 năm 2023, 02/CĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2024 làm cơ sở để quy hoạch, thiết kế, đầu tư xây dựng và quản lý hệ thống đường bộ cao tốc, các nút giao kết nối. Hoàn thiện Đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam, trình cấp có thẩm quyền cho ý kiến theo quy định và phấn đấu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam trong năm 2024.

9. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:

a) Khẩn trương xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành, tổ chức thực hiện Luật Đất đai (sửa đổi) theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại văn bản số 539/VPCP-PL ngày 23 tháng 01 năm 2024 và số 32/TB-VPCP ngày 30 tháng 01 năm 2024 của Văn phòng Chính phủ; xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước và Luật Đất đai (sửa đổi), không để khoảng trống pháp lý.

b) Kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các địa phương về việc cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu san lấp, công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, công tác chuyển mục đích sử dụng đất rừng, đất lúa phục vụ các dự án đầu tư xây dựng, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường.

c) Khẩn trương hoàn thiện dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản, trình Chính phủ trong tháng 02 năm 2024 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 02/CĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2024.

d) Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính khẩn trương ban hành Kế hoạch xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, bảo đảm hoàn thành kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp kiến nghị của các địa phương về việc điều tiết 10% kinh phí nguồn thu từ đất phục vụ quản lý đất đai, số hóa cơ sở dữ liệu đất đai, đề xuất phương án xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo trước ngày 31 tháng 3 năm 2024.

đ) Tập trung hoàn thiện hồ sơ trình của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh Nghị quyết số 273/NQ-UBTVQH15 ngày 11 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng và đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên của Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

10. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:

a) Đôn đốc, kiểm tra các địa phương thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, người có công, trợ giúp xã hội, chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều có điều kiện vui Xuân, đón Tết; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền và quy định báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trong trường hợp vượt thẩm quyền.

b) Phối hợp với Bộ Nội vụ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động Phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát đến năm 2025” trong tháng 02 năm 2024.

11. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:

a) Tích cực tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao phục vụ Nhân dân trong nước và đồng bào ở nước ngoài đón Tết vui tươi, đầm ấm, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

b) Tăng cường hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, quản lý lễ hội của địa phương trước, trong và sau Tết Nguyên đán, đảm bảo phù hợp với văn hóa, truyền thống, thuần phong mỹ tục của Việt Nam; kịp thời ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý nghiêm theo quy định các hoạt động mê tín dị đoan, biểu hiện tiêu cực, lợi dụng lễ hội thu lợi bất chính.

c) Khẩn trương hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035 và Chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thể dục, thể thao tới năm 2030, tầm nhìn tới năm 2045. Tập trung chuẩn bị tốt lực lượng tham dự Olympic Paris 2024 và các sự kiện thi đấu thể thao khu vực, quốc tế trong năm 2024.

d) Tổ chức đánh giá, tổng kết việc thi hành Luật Du lịch 2017; sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; tập trung hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy hoạch hệ thống phát triển du lịch Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển du lịch, thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế; đổi mới mạnh mẽ phương thức, nội dung xúc tiến, quảng bá du lịch. Nghiên cứu việc bổ sung chức năng Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào thực hiện việc kết nối 1 cung đường, 5 điểm đến (Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Malaysia) theo quy định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong trường hợp vượt thẩm quyền.

12. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan khẩn trương xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ kế hoạch triển khai Kết luận số 69-KL/TW ngày 11 tháng 01 năm 2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

13. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương chủ động phương án, kịp thời triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh có nguy cơ bùng phát mùa Đông - Xuân, dịch bệnh nguy hiểm mới nổi có khả năng xâm nhập vào nước ta. Tổ chức tốt công tác khám, chữa bệnh, thực hiện ứng trực 24/24 giờ; bảo đảm đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị y tế sẵn sàng đáp ứng, phục vụ công tác điều trị, cấp cứu, nhất là tai nạn giao thông, cháy nổ, thương tích, ngộ độc thực phẩm và điều trị người mắc bệnh truyền nhiễm trong dịp Tết Nguyên đán.

14. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:

a) Khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành Nghị quyết triển khai thực hiện Nghị quyết số 686/NQ-UBTVQH15 ngày 18 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát chuyên đề về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

b) Tập trung xây dựng dự thảo Luật Nhà giáo theo quy định, bảo đảm tiến độ để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 (tháng 5 năm 2024).

c) Rà soát, chấn chỉnh tình trạng giảng dạy chương trình liên kết sai quy định trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

d) Khẩn trương phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ trao đổi, thống nhất với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xem xét kết hợp, lồng ghép việc xóa trường học tạm, trường dột, trường mượn, trường nhờ vào Phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát đến năm 2025”.

15. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:

a) Quyết liệt đôn đốc, theo dõi, hướng dẫn các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương hoàn thành xây dựng đề án vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức và danh mục chức danh lãnh đạo thuộc thẩm quyền trong hệ thống hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trước ngày 31 tháng 3 năm 2024, bảo đảm tiến độ thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương từ ngày 01 tháng 7 năm 2024 theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Ban chấp hành Trung ương và Nghị quyết của Quốc hội về dự toán ngân sách năm 2024.

b) Phối hợp, hướng dẫn các địa phương khẩn trương thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, bảo đảm tiến độ, đồng thuận, hiệu lực, hiệu quả.

c) Tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2023 của Chính phủ về việc khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để cải cách mạnh mẽ các quy định về nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức.

16. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương khẩn trương xây dựng, hoàn thiện dự thảo báo cáo của Chính phủ về thực trạng và kiến nghị đổi mới, hoàn thiện quy trình xây dựng pháp luật theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 62/TTg-PL ngày 15 tháng 01 năm 2024, trình Chính phủ trong tháng 02 năm 2024.

17. Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:

a) Tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường trinh sát điện tử, tác chiến không gian mạng, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới nội địa, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, các hoạt động phát triển kinh tế biển; phối hợp giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cả nước. Chú trọng nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước xử lý thắng lợi các tình huống về quân sự, quốc phòng, không để bị động, bất ngờ.

b) Tiếp tục xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, tăng cường tiềm lực quốc phòng, phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ các cấp vững chắc; thực hiện tốt nhiệm vụ phòng thủ dân sự, chủ động ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống, chuẩn bị sẵn sàng phương án, lực lượng, phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống cháy nổ, thiên tai, dịch bệnh. Tích cực quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

18. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:

a) Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách, hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam. Chủ động nắm, đánh giá, dự báo sát tình hình, kịp thời tham mưu với lãnh đạo Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh, lợi ích quốc gia, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ về mặt chiến lược.

b) Triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa, tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh thông tin, truyền thông, an ninh mạng; tăng cường công tác bảo đảm an ninh tôn giáo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các địa bàn chiến lược, trọng điểm; chủ động phát hiện, ngăn ngừa, xử lý từ sớm, ngay tại cơ sở, không để phát sinh “điểm nóng” về an ninh, trật tự. Tập trung bảo đảm an ninh thông tin, an toàn mạng quốc gia, kịp thời xử lý hiệu quả các hoạt động tấn công mạng. Thực hiện tốt công tác quản lý xuất, nhập cảnh, phòng ngừa, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép.

c) Đẩy nhanh tiến độ điều tra, đề nghị truy tố, xét xử các vụ án trọng điểm thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chỉ đạo, theo dõi. Tập trung thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm, vi phạm pháp luật về tín dụng đen, cờ bạc, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm an toàn phòng, chống cháy, nổ, an toàn giao thông, bảo đảm an ninh, trật tự tại các cơ sở giam giữ trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

d) Chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đôn đốc 63 địa phương chi trả an sinh xã hội cho các đối tượng được hưởng dưới hình thức không dùng tiền mặt theo Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2022 trong dịp Tết Nguyên đán năm 2024. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam triển khai chấm điểm khả tín, bảo đảm hoạt động cho vay an toàn, phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động tín dụng đen. Đẩy nhanh triển khai phần mềm phân hệ thu, nhận tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài theo quy định tại Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2022 về định danh và xác thực điện tử, hoàn thành trong tháng 02 năm 2024.

19. Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:

a) Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng; củng cố vững chắc cục diện đối ngoại rộng mở và môi trường quốc tế, khu vực hòa bình, ổn định, thuận lợi cho xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; chuẩn bị từ sớm, từ xa các hoạt động phục vụ các hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao theo Chương trình đã được Bộ Chính trị phê duyệt.

b) Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương kết hợp chặt chẽ với đối ngoại song phương. Thúc đẩy mạnh mẽ ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước trên tinh thần Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 08 tháng 8 năm 2022 của Ban Bí thư.

c) Phối hợp với các địa phương xây dựng kế hoạch thúc đẩy hợp tác của các địa phương trong vùng kinh tế với các đối tác quốc tế để góp phần phát huy hiệu quả liên kết vùng.

d) Thường xuyên rà soát, đôn đốc các bộ, cơ quan, địa phương cụ thể hóa việc thực hiện các cam kết, thỏa thuận hợp tác được ký kết trong các hoạt động đối ngoại cấp cao, kịp thời báo cáo Chính phủ kết quả, tiến độ thực hiện và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp để bảo đảm triển khai thực chất, hiệu quả; gửi Báo cáo về tình hình kinh tế thế giới và đánh giá quốc tế về kinh tế Việt Nam đến các thành viên Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ hằng tháng (tài liệu gửi không trình bày) để nghiên cứu, phục vụ phiên họp.

đ) Phát huy mạnh mẽ ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại; thực hiện tốt, hiệu quả công tác người Việt Nam ở nước ngoài và bảo hộ công dân.

20. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:

a) Tập trung hoàn thiện Kế hoạch hành động năm 2024 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, trình Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban quốc gia ban hành trước ngày 15 tháng 02 năm 2024.

b) Bảo đảm tuyệt đối an toàn, thông suốt thông tin liên lạc của các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và người dân; kịp thời phát hiện, xử lý sớm các nguy cơ mất an toàn thông tin mạng, dấu hiệu tấn công mạng trước, trong và sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Thực hiện rà quét, ngăn chặn kịp thời các thông tin xấu độc, sai sự thật trên mạng xã hội, nhất là các mạng xã hội xuyên biên giới; chủ động đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc.

c) Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, xuất bản tiếp tục đa dạng hóa các biện pháp, hình thức thông tin, truyền thông, tuyên truyền, định hướng dư luận; chủ động thông tin kịp thời, khách quan, chính xác, tạo đồng thuận, tin tưởng của người dân, doanh nghiệp về chủ trương, chính sách phát triển KTXH; đặc biệt tập trung tuyên truyền, cổ vũ tạo không khí phấn khởi, thi đua sản xuất kinh doanh trong và ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

d) Tập trung hoàn thiện, trình Chính phủ hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; hoàn thành trong tháng 02 năm 2024.

21. Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Chương trình công tác năm 2024 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; các nhóm nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2023 của Chính phủ về Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030; thực hiện nghiêm các quy định của Luật Thanh tra năm 2022; khẩn trương triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2024 và các cuộc thanh tra theo chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ.

22. Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tập trung thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc, công tác dân tộc; tăng cường nắm tình hình vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, kịp thời phát hiện, giải quyết các vụ việc phát sinh trong lĩnh vực đời sống, kinh tế, văn hóa, xã hội, đặc biệt là tình hình thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, thiếu đói dịp giáp hạt, các điểm nóng về an ninh trật tự, góp phần giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc phòng và phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

23. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và các cơ quan báo chí:

a) Tăng cường thông tin, tuyên truyền về tinh thần bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; tình hình, kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển KTXH, Nghị quyết số 01/NQ-CP và số 02/NQ-CP của Chính phủ, các nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tại các bộ, cơ quan, địa phương. Nâng cao chất lượng thông tin định hướng, tuyên truyền các thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước, thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, người dân, doanh nghiệp chung sức, đồng lòng trong phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ KTXH năm 2024 ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm mới, tạo đồng thuận xã hội.

b) Tập trung tuyên truyền, hướng dẫn về an toàn giao thông; phòng, chống cháy, nổ, pháo nổ; phòng, chống dịch bệnh; phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, hoạt động mê tín dị đoan, văn hóa không lành mạnh trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Chú trọng lan tỏa thông tin tích cực, phát hiện, biểu dương những nhân tố mới, người tốt, việc tốt; hạn chế tối đa các thông tin tiêu cực, gây hoang mang trong dư luận. Đẩy mạnh đấu tranh phản bác các thông tin xấu, độc, sai sự thật, các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

24. Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tập trung xây dựng, hoàn thành các đề án quan trọng do Trung ương, Bộ Chính trị, Chính phủ giao; tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

25. Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp:

a) Kiểm tra, đôn đốc, giám sát Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam triển khai nhanh nhất các dự án đầu tư xây dựng công trình điện được giao góp phần thúc đẩy phát triển KTXH, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp, bảo đảm an ninh năng lượng.

b) Chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty trực thuộc khẩn trương triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển, cơ cấu lại theo Chiến lược, kế hoạch sản xuất, kinh doanh hằng năm, Đề án cơ cấu lại đã được phê duyệt, nâng cao hiệu quả, năng lực sản xuất, kinh doanh, năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp.

c) Khẩn trương tiếp thu ý kiến các bộ, cơ quan liên quan, hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt các Đề án cơ cấu lại: EVN, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; phê duyệt theo thẩm quyền Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), Tổng công ty Hàng không Việt Nam; bảo đảm hoàn thành trong tháng 02 năm 2024, không để tồn đọng các Đề án cơ cấu lại, Chiến lược sản xuất kinh doanh 5 năm và Chiến lược đầu tư phát triển 5 năm của doanh nghiệp chưa được phê duyệt.

d) Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các Bộ: Tài chính, Công Thương, Giao thông vận tải và cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, triển khai hiệu quả các phương án xử lý các dự án yếu kém, tồn đọng (Thép Việt - Trung, Gang thép Thái Nguyên - giai đoạn 2, Đóng tàu Dung Quất, Bột giấy Phương Nam), báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

26. Bảo hiểm Xã hội Việt Nam chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tập trung tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp và mục tiêu của Chiến lược phát triển ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 38/QĐ-TTg ngày 11 tháng 01 năm 2024; triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; đôn đốc thu, giảm tiền chậm đóng; giải quyết, chi trả kịp thời, đầy đủ các quyền lợi về bảo hiểm; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm.

27. Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo chức năng, nhiệm vụ phân công, chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Chính phủ hướng dẫn mô hình, chuẩn hóa dữ liệu khoản thu, thực hiện thanh toán trực tuyến viện phí, học phí trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; hoàn thành trong quý I năm 2024.

28. Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:

a) Xây dựng dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành ngay sau kỳ nghỉ Tết.

b) Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Công an, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Tài chính và các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương xây dựng mô hình mẫu về Bộ phận một cửa cung cấp dịch vụ công theo hướng kết hợp Bộ phận Một cửa của các đơn vị hành chính các cấp trên địa bàn; tổ chức thí điểm tại các địa phương: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và đánh giá, tổng kết nhân rộng, hoàn thành trong năm 2024. Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo việc xây dựng và triển khai thí điểm Mô hình mẫu nêu trên./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 20/NQ-CP ngày 05/02/2024 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2024

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.859

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.232.160
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!