Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 19/2008/NQ-HĐND thông qua đề án Giải thể, tái lập, điều chỉnh địa giới hành chính một số xã thuộc huyện Đắk Glong do tỉnh Đắk Nông ban hành

Số hiệu: 19/2008/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông Người ký: K’ Beo
Ngày ban hành: 22/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐĂK NÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2008/NQ-HĐND

Gia Nghĩa, ngày 22 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐỀ ÁN “GIẢI THỂ, TÁI LẬP, ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH MỘT SỐ XÃ THUỘC HUYỆN ĐĂK GLONG, TỈNH ĐĂK NÔNG”

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG
KHÓA I, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định 64b/HĐBT ngày 12/9/1981 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) “về điều chỉnh địa giới hành chính đối với những huyện, xã có địa giới chưa hợp lý”;

Căn cứ Nghị quyết số 325/2004/NQ-HĐI ngày 31/12/2004 của HĐND tỉnh Đăk Nông “về định hướng quy hoạch, điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện, xã của tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2004 - 2010”;

Theo đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 2766/TTr-UBND ngày 20/11/2008 về việc thông qua đề án “Giải thể, tái lập, điều chỉnh địa giới hành chính một số xã thuộc huyện Đăk Glong, tỉnh Đăk Nông”;

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra số 44/BC-BPC ngày 10/12/2008 của Ban Pháp chế của HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu tham dự kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Đề án “Giải thể, tái lập, điều chỉnh địa giới hành chính một số xã thuộc huyện Đăk Glong, tỉnh Đăk Nông”, với những nội dung sau:

1. Giải thể xã Đăk P’lao, huyện Đăk Glong và di dời toàn bộ các bon Bon B’Nơm - Păng Răh, bon B’Plào, bon B’Tong, thôn 4, thôn 5 của xã Đăk P’lao về khu vực tái định cư thuộc xã Quảng Khê để thành lập xã Đăk P’lao (mới). Thôn 6 và toàn bộ diện tích của xã Đăk P’lao (cũ) sáp nhập vào xã Đăk Som quản lý.

2. Tái lập xã Đăk P’lao, huyện Đăk Glong trên cơ sở điều chỉnh 10.480 ha diện tích tự nhiên của xã Quảng Khê và 2.113 nhân khẩu của bon Bon B’Nơm - Păng Răh, bon B’Plào, bon B’Tong, thôn 4, thôn 5 của xã Đăk P’lao (cũ).

3. Xã Quảng Khê, huyện Đăk Glong sau khi điều chỉnh10.480 ha diện tích tự nhiên để tái lập xã Đắk P’lao, còn lại: 11.936 ha diện tích tự nhiên và 6.609 nhân khẩu, với 09 đơn vị thôn, bon là: Bon Kạ La Dơng, bon Phi Mur, bon Ka Nur, bon Ka La Da, bon Ka La Yu, bon Sar Diêng, bon B’Dơng, bon Sa Ú - bon Dru và thôn Quảng Long.

4. Xã Đăk Som, huyện Đăk Glong sau khi tiếp nhận 22.974 ha diện tích tự nhiên và 712 nhân khẩu của thôn 6, thuộc xã Đăk P’lao (cũ) gồm có: 30.695 ha diện tích đất tự nhiên và 5.365 nhân khẩu, với 9 đơn vị thôn, bon là: Thôn 1, thôn 2, thôn 3, thôn 6, bon B’Srê B, bon B’S’rê A, bon B’Dơng, bon Pang So và bon B’Nơr.

5. Xã Quảng Sơn, huyện Đăk Glong sau khi điều chỉnh 3.108 ha diện tích tự nhiên về xã Đăk R’Măng quản lý, còn lại: 45.176 ha diện tích tự nhiên và 6.110 nhân khẩu, với 10 đơn vị thôn, bon là: Bon R’Long Phe, bon Phi Gle, bon Bu Sir, bon N’Ting, bon Sa Nar, bon N’Doh, bon R’Bút, thôn 4, thôn 5 và thôn Đăk S’Nao.

6. Xã Đăk R’Măng, huyện Đăk Glong sau khi tiếp nhận 3.108 ha diện tích đất tự nhiên của xã Quảng Sơn gồm có: 22.613 ha diện tích tự nhiên, 5.448 nhân khẩu, với 4 đơn vị thôn, bon là: Bon Sa Nar, bon Rơ Sông, bon Pang Xuôi và bon Sa Ú.

Điều 2. Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục đúng quy định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định và báo cáo HĐND tỉnh về kết quả thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đăk Nông Khóa I, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2008.

 

 

CHỦ TỊCH
K’Beo

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 19/2008/NQ-HĐND thông qua đề án Giải thể, tái lập, điều chỉnh địa giới hành chính một số xã thuộc huyện Đắk Glong do tỉnh Đắk Nông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.001

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.231.14