Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 19/2006/NQ-HĐND về việc phân loại đơn vị hành chính phường trên địa bàn Quận 6 theo tinh thần nghị định số 159/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ do Hội đồng nhân dân Quận 6 ban hành

Số hiệu: 19/2006/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Thọ
Ngày ban hành: 20/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 6
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 19/2006/NQ-HĐND

Quận 6, ngày 20 tháng 12 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH PHƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 6 THEO TINH THẦN NGHỊ ĐỊNH SỐ 159/2005/NĐ-CP NGÀY 27 THÁNG 12 NĂM 2005 CỦA CHÍNH PHỦ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 6 KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 159/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn;
Sau khi xem xét Tờ trình số 4470/TTr-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận 6 về phân loại đơn vị hành chính phường trên địa bàn quận 6 theo tinh thần Nghị định số 159/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ; Báo cáo thẩm tra số 02/BC-BPC ngày 11 tháng 12 năm 2006 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân quận và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân quận
,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận thông qua nội dung tờ trình của Ủy ban nhân dân quận 6 với kết quả phân loại đơn vị hành chính phường trên địa bàn quận 6 như sau:

- Phường 1 : Phường loại 2

- Phường 2 : Phường loại 2

- Phường 3 : Phường loại 2

- Phường 4 : Phường loại 2

- Phường 5 : Phường loại 1

- Phường 6 : Phường loại 1

- Phường 7 : Phường loại 1

- Phường 8 : Phường loại 1

- Phường 9 : Phường loại 1

- Phường 10 : Phường loại 1

- Phường 11 : Phường loại 1

- Phường 12 : Phường loại 1

- Phường 13 : Phường loại 1

- Phường 14 : Phường loại 1

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân quận 6 hoàn chỉnh thủ tục trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét và quyết định việc phân loại đơn vị hành chính phường trên địa bàn quận 6.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận 6 khóa IX, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20 tháng 12 năm 2006./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thọ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 19/2006/NQ-HĐND về việc phân loại đơn vị hành chính phường trên địa bàn Quận 6 theo tinh thần nghị định số 159/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ do Hội đồng nhân dân Quận 6 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.505
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.213.116