Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 19/2004/NQ-HĐ Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Phạm Phương Thảo
Ngày ban hành: 10/12/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 19/2004/NQ-HĐ

TP. Hồ Chí Minh , ngày 10 tháng 12 năm 2004 

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHUƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NĂM 2005 TẠI KỲ HỌP THỨ 3 - KHÓA VII
(Từ ngày 07 tháng 12 năm 2004 đến ngày 10 tháng 12 năm 2004)

 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Điều 59 Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết phương hướng nhiệm vụ kinh tế - xã hội thành phố năm 2005;
Trên cơ sở xem xét Tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố
;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Cùng với việc xem xét báo cáo của ủy ban nhân dân thành phố, Tòa án nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, chất vấn và trả lời chất vấn, Hội đồng nhân dân thành phố tiến hành giám sát các nội dung sau đây tại các kỳ họp:

1. Việc đầu tư xây dựng bằng vốn ngân sách (tại kỳ họp thứ 4)

2. Cải cách hành chính ở thành phố và một số cơ quan, sở, ngành (tại kỳ họp thứ 5).

Điều 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tiến hành giám sát các nội dung sau đây và báo cáo kết quả với Hội đồng nhân dân thành phố :

1. Việc triển khai thực hiện Luật xây dựng và quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố (báo cáo tại kỳ họp thứ 4).

2. Kết quả đầu tư và phát triển khu công nghệ cao, công viên phần mềm Quang Trung; khu nông nghiệp công nghệ cao (báo cáo tại kỳ họp lần thứ 4).

3. Việc triển khai thực hiện Luật Khiếu nại tố cáo (sửa đổi), việc giải quyết đơn, thư khiếu nại - tố cáo tồn đọng trên địa bàn thành phố (báo cáo tại kỳ họp thứ 5)

Điều 3. Giao các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố tiến hành giám sát các nội dung sau đây và báo cáo kết quả với Hội đồng nhân dân thành phố:

1. Quản lý quy hoạch và quản lý sử dụng đất đai, quản lý và sử dụng nhà xưởng kho bãi thuộc sở hữu nhà nước.

2. Giải quyết ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố.

3. Vấn đề chăm sóc sức khỏe nhân dân và vệ sinh an toàn thực phẩm; khám chữa bệnh người nghèo, viện phí, Bảo hiểm Y tế; công tác quản lý ở các bệnh viện công; quản lý Nhà nước về hành nghề y dược tư nhân; đầu tư nâng cấp các Trung tâm y tế khu vực quận, huyện, phường, xã.

4. Kết quả thực hiện chương trình 3 giảm (ma túy, mại dâm, tội phạm).

5. Đào tạo nghề, giải quyết việc làm và đưa người đi làm việc ở nước ngoài; tiến độ công tác quy hoạch và triển khai mạng lưới trường lớp trên địa bàn thành phố; công tác tuyển sinh đầu năm học mới.

6. Việc triển khai thực hiện Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự.

7. Việc đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, quy hoạch kinh doanh dịch vụ văn hóa, xây dựng mô hình văn hóa.

Điều 4. Trên cơ sở chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố và căn cứ vào nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của pháp luật, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố và các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố chủ động xây dựng và triển khai thực hiện chương trình giám sát của mình.

Điều 5. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức thực hiện chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố; điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố; hướng dẫn các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố trong việc thực hiện hoạt động giám sát.

Điều 6. Các cơ quan, tổ chức hữu quan tạo điều kiện thuận lợi để Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố, và các Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tiến hành giám sát; chủ động chuẩn bị báo cáo và cung cấp tài liệu cần thiết theo yêu cầu của Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố, các Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố; nghiêm túc thực hiện các kiến nghị và báo cáo kết quả thực hiện với các cơ quan tiến hành giám sát.

Điều 7. Thường trực Hội đồng nhân dân xem xét báo cáo tổng hợp hoạt động giám sát của các Ban Hội đồng nhân dân thành phố, các Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố 06 tháng và cả năm; tổng hợp và báo cáo kết quả việc thực hiện chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2005 tại kỳ họp cuối năm của Hội đồng nhân dân thành phố.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2004./.

 


Nơi nhận:
- UB Thường vụ Quốc hội
- Văn phòng Quốc hội
- Văn phòng Chủ tịch Nước
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính
- Bộ Công nghiệp
- Bộ NN và PTNT
- Bộ TN và MT
- Bộ Giao thông vận tải
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực HĐNDTP
- Thường trực UBNDTP
- Ban TT UB MTTQ TP
- TT Đoàn Đại biểu QH
(đ/c Mai Quốc Bình)
- Vụ Quốc hội Phía Nam
- Đại biểu HĐNDTP
- Thủ trưởng các sở ban ngành
- TT HĐND và CT UBND Q,H
- Các Ban Thành ủy
- VPHĐ-UB : CPVP
- Các Tổ NCTH
- Phòng QT-TV
- Chuyên viên VPHĐNDTP
- Lư­­­u TH-HĐ (30b)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
 Phạm Phương Thảo

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 19/2004/NQ-HĐ ngày 10/12/2004 về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân Thành phố năm 2005 tại kỳ họp thứ 3 - khóa VII do Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.173

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.191.46
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!