Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 180/2010/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Nguyễn Văn Sỹ
Ngày ban hành: 09/12/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 180/2010/NQ-HĐND

Tam Kỳ, ngày 09 tháng 12 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐẶT TÊN MỘT SỐ TUYẾN ĐƯỜNG TẠI THỊ TRẤN ĐÔNG PHÚ, HUYỆN QUẾ SƠN, TỈNH QUẢNG NAM

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 25

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Sau khi xem xét Tờ trình số 4014/TTr-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2010 của UBND tỉnh kèm theo Phương án đặt tên một số đường tại thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất với Phương án đặt tên một số tuyến đường tại thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam theo Tờ trình số 4014/TTr-UBND ngày

19 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

Đặt tên mới cho 16 tuyến đường, gồm tên của các danh nhân văn hóa, lịch sử trong nước (Có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan phối hợp với

Ủy ban nhân dân huyện Quế Sơn tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát quá trình tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VII, Kỳ họp thứ 25 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2010./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sỹ

 

DANH MỤC

16 TUYẾN ĐƯỜNG ĐƯỢC ĐẶT TÊN TẠI THỊ TRẤN ĐÔNG PHÚ, HUYỆN QUẾ SƠN
(Kèm theo Nghị quyết số 180/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam Khóa VII)

STT

TÊN ĐƯỜNG

ĐIỂM ĐẦU

ĐIỂM CUỐI

DÀI

(m)

RỘNG

(m)

1

Hùng Vương

Nhà ông Phan Văn Đại

Ngã ba huyện

2.381

29,00

2

Phan Châu Trinh

Ngã ba huyện

Ngã ba Công an-Huyện đội

785,3

29,00

3

Tôn Đức Thắng

Quán cơm Lực

Góc trái mặt tiền sân vận động 26/3

304,00

29,00

4

Trường Chinh

Trước Tượng đài chiến thắng Quế Sơn

Nhà ông Trần Văn Huệ

340,00

29,00

5

Trưng Nữ Vương

Ngã ba huyện

Phía đông cầu Dốc Mỡn

1.730,00

27,00

6

Nguyễn Thị Minh

Khai

Ngã ba Công an-Huyện đội

Đầu cầu Sông Lĩnh

1.100,00

27,00

7

Ngô Quyền

Ngã ba Công an-Huyện đội

Đầu cầu Liêu

427,00

27,00

8

Đỗ Quang

Nhà ông Nguyễn Quang Bạn

(KDC Gò Bầu)

Ngân hàng NN&PTNT

403,00

17,5

9

Phạm Nhữ Tăng

Tượng đài chiến thắng Quế Sơn

Nhà ông Phạm Dưỡng (KDC số 1)

705,00

13,5

10

Phan Tứ

Nhà ông Nguyễn Xuân Trường

Nhà ông Võ Văn Cường (KDC số 1)

256,66

11,5

11

Phan Thanh

Hạt Kiểm lâm

Trung tâm xe máy Vĩnh Phát

161,54

11,5

12

Trần Thị Lý

Vật liệu Minh Chánh

Nhà bà Nguyễn Thị Tố Nga

109,31

13,5

13

Thái Phiên

Quán Quang Trung

Nhà ông Đoàn Đình Hào (KDC LT 2)

335,33

13,5

14

Đồng Phước Huyến

Nhà ông Lê Nho Dũng (Hiệu xe máy Thành Trung)

Giáp rừng keo lá tràm (KDC số 1)

196

13,5

15

Nguyễn Duy Hiệu

Vật liệu xây dựng Thu Bông

Hiệu giày Tấn Nhĩ

348

13,5

16

Trần Cao Vân

VKSND huyện Quế Sơn

Nhà ông Nguyễn Đức (KDC số 1)

278

13,5

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 180/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 về đặt tên một số tuyến đường tại thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.447

DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198