Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 18/2014/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội năm 2015

Số hiệu: 18/2014/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Ngô Thị Doãn Thanh
Ngày ban hành: 05/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2014/NQ-HĐND

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT NĂM 2015 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHÓA XIV - KỲ HỌP THỨ 11

(Từ ngày 02/12/2014 đến ngày 05/12/2014)

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND;

Xét Tờ trình số 11/TTr-HĐND ngày 05/12/2014 của Thường trực HĐND Thành phố về chương trình giám sát của HĐND thành phố Hà Nội năm 2015 và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND thành phố Hà Nội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chương trình giám sát của HĐND thành phố Hà Nội năm 2015 với những trọng tâm sau:

1. Hội đồng nhân dân giám sát tại các kỳ họp

1.1. Xem xét báo cáo của UBND Thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng và cả năm 2015 của Thành phố, báo cáo của các cơ quan hữu quan theo quy định của pháp luật.

1.2. Chất vấn Chủ tịch Ủy ban nhân dân, các thành viên khác của Ủy ban nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân và Thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố về hoạt động quản lý, tham mưu, chỉ đạo điều hành thuộc lĩnh vực phụ trách.

2. Hội đồng nhân dân giám sát chuyên đề

2.1. Tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2015 và giai đoạn 2011-2015 của thành phố Hà Nội.

2.2. Việc thực hiện phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách thời kỳ 2011-2015 theo Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội.

2.3. Việc chấp hành pháp luật về quản lý trật tự đô thị - việc xử lý nhà “siêu mỏng, siêu méo” trên địa bàn thành phố Hà Nội.

2.4. Việc thực hiện các quy định pháp luật về đầu tư, quản lý, khai thác hệ thống nghĩa trang, nhà hỏa táng, nhà tang lễ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 2. Giao Thường trực HĐND thành phố Hà Nội cụ thể hóa và chỉ đạo, điều hòa, phối hợp các Ban, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND thành phố Hà Nội tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật; báo cáo kết quả hoạt động giám sát tại các kỳ họp HĐND thành phố Hà Nội năm 2015.

Nghị quyết này được HĐND thành phố Hà Nội khóa XIV, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 05/12/2014./.

 


Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; (để b/cáo);
- Thủ tướng Chính phủ; (để b/cáo);
- Ban công tác đại biểu của Quốc hội; (để b/cáo);
- VP Quốc hội; VP chính phủ; (để b/cáo);
- Bộ Nội vụ; Bộ Tư pháp; (để b/cáo);
- Thường trực Thành ủy Hà Nội; (để b/cáo);
- Đoàn ĐBQH Hà Nội (để p/hợp);
- TT HĐND, UBND, MTTQ TPHN;
- Các vị đại biểu HĐND TPHN;
- VP TU và các Ban Đảng Thành ủy HN;
- VP Đoàn ĐBQH&HĐND thành phố HN;
- VP UBND TPHN;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể TPHN;
- TT HĐND, UBND các quận, huyện, thị xã;
- Các cơ quan thông tấn báo chí;
- Lưu: VT, Phòng CT HĐND.

CHỦ TỊCH
Ngô Thị Doãn Thanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 18/2014/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội năm 2015

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.193
DMCA.com Protection Status

IP: 3.228.24.192