Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 18/2004/NQ-HĐND phê chuẩn và quyết định tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện của tỉnh Quảng Bình

Số hiệu: 18/2004/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Lương Ngọc Bính
Ngày ban hành: 18/12/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HĐND TỈNH QUẢNG BÌNH
KHÓA XV - KỲ HỌP THỨ 4
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2004/NQ-HĐND

Đồng Hới, ngày 18 tháng 12 năm 2004

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH KHÓA XV
KỲ HỌP THỨ 4

(Từ ngày 15/12 đến này 18/12/2004)

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN VÀ QUYẾT ĐỊNH TỔ CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH VÀ CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND CẤP HUYỆN CỦA TỈNH QUẢNG BÌNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Căn cứ Nghị định số 171/2004/NĐ-CP ngày 29/9/2004 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Nghị định số 172/2004/NĐ-CP ngày 29/9/2004 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

- Xét Tờ trình số 1717 TT/UB ngày 10/12/2004 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và thảo luận của các đại biểu HĐND về cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện của tỉnh Quảng Bình,

QUYẾT NGHỊ:

I. Phê chuẩn tổ chức 19 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và 12 cơ quan chuyên môn thuộc UBND các huyện và thành phố của tỉnh Quảng Bình (như Tờ trình số 1717/UB ngày 10/12/2004 của UBND tỉnh).

II. Quyết định:

- Giữ nguyên việc thành lập 5 cơ quan chuyên môn đã được tổ chức theo đặc thù riêng thuộc UBND tỉnh, gồm: Sở Ngoại vụ, sở Thủy sản, sở Thể dục-Thể thao, ban Dân tộc và ban Tôn giáo.

- Thành lập các Phòng chuyên môn theo đặc thù riêng thuộc UBND các huyện sau:

+ UBND các huyện Minh Hóa, Quảng Ninh, Lệ Thủy được thành lập phòng Dân tộc.

+ UBND huyện Quảng Trạch được thành lập phòng Tôn giáo.

+ UBND các huyện Tuyên Hóa, Bố Trạch được thành lập phòng Dân tộc - Tôn giáo.

III. Hội đồng nhân dân tỉnh giao UBND tỉnh triển khai Nghị quyết này theo các quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 18/12/2004.

 

 

TM/ HĐND TỈNH QUẢNG BÌNH
CHỦ TỊCH
Lương Ngọc Bính

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 18/2004/NQ-HĐND phê chuẩn và quyết định tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện của tỉnh Quảng Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


256

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.102.38