Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 17/NQ-HĐND về phê chuẩn kết quả giải quyết vấn đề phát sinh giữa các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau năm 2017

Số hiệu: 17/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Trần Văn Hiện
Ngày ban hành: 08/12/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/NQ-HĐND

Cà Mau, ngày 08 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁT SINH GIỮA CÁC KỲ HỌP HĐND TỈNH NĂM 2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ NĂM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Công văn số 191/UBTVQH14-CTĐB, ngày 19 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp của HĐND tỉnh;

Xét Tờ trình số 13/TTr-HĐND ngày 28 tháng 11 năm 2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về Phê chuẩn kết quả giải quyết những vấn đề phát sinh giữa các Kỳ họp HĐND tỉnh năm 2017;

Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Khóa IX, Kỳ họp thứ Năm đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn các nội dung Thường trực HĐND tỉnh đã cho ý kiến xử lý, giải quyết đối với 67 vấn đề phát sinh giữa các kỳ họp HĐND tỉnh năm 2017 thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh (kèm danh mục các nội dung).

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện các vấn đề được Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến giữa các kỳ họp và báo cáo HĐND tỉnh kết quả thực hiện theo quy định.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Cà Mau Khóa IX, Kỳ họp thứ Năm thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2017./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- TT. Tỉnh ủy;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- B
TT. Ủy ban MTTQ VN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp t
nh;
- TT. HĐND, UBND huyện, thành phố;
- C
ng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Hiện

 

DANH MỤC

CÁC NỘI DUNG THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH
CHO Ý KIẾN XỬ LÝ GIỮA CÁC KỲ HỌP NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Cà Mau)

STT

NỘI DUNG CHO Ý KIẾN XỬ

GHI CHÚ

I

BỔ SUNG VÀO DANH MỤC D ÁN THU HỒI ĐẤT NĂM 2017

 

1

Dự án xây dựng 03 cầu (Xi Tẹc, Trung Đoàn và Công an) trên tuyến đường ô tô đến Trung tâm xã Hàng Vịnh, huyện Năm Căn

 

2

Dự án xây dựng cầu Nhị Nguyệt trên tuyến đường Cà Mau - Đầm Dơi, tại xã Tân Trung và xã Tân Duyệt, huyện Đm Dơi

 

3

Dự án Nhà trực vận hành đội quản lý điện xã Khánh Bình, tại thửa đất s749, tờ bản đồ s5, ấp Rạch Bào, xã Khánh Bình, huyện Trn Văn Thời

 

4

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, tại thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân

 

5

Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở hành chính xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân

 

6

Dự án đầu tư xây dựng tạm bến phà Vàm Xáng Cái Ngay, tại ấp 1, xã Hàng Vịnh và ấp 4, xã Hiệp Tùng, huyện Năm n

 

7

Dự án đầu tư xây dựng đoạn đường từ Trạm Ra đa 23 đến Quốc lộ 1A, đường Lý Thường Kiệt, phường 6, thành phố Cà Mau

 

8

Dự án xây dựng Niệm phật đường Hưng Phước, tại xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau

 

9

Dự án xây dựng cầu Chà Là, tại xã Đông Hưng, huyện Cái Nước

 

10

Dự án Khu C3, Khu B, Khu D thuộc Khu đô thị cửa ngõ Đông Bắc, tại phường 6 và phường Tân Thành, thành phố Cà Mau

 

11

Dự án xây dựng cầu Chà Là, tại xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi

 

12

Dự án xây dựng cụm dân cư để sắp xếp tái định cư thuộc Dự án đường Rau Dừa - Rạch Ráng - Sông Đốc, tại Khóm 6B, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời

 

13

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường đấu nối vào Khu đô thị mới Bạch Đằng

 

14

Dự án xây dựng Trụ sở hành chính xã Hòa Tân thành phố Cà Mau

 

15

Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng đường Nguyễn Mai (đoạn từ đường Lê Hồng Phong đến đường Lê Anh Xuân), tại phường 8, thành phố Cà Mau

 

16

Dự án xây dựng Nhà thờ Rau Dừa, tại ấp Lý Ấn, xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước

 

17

Dự án xây dựng mới cầu Nhà Diệu trên tuyến đường ô tô đến Trung tâm xã Tân Ân, tại xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển

 

18

Dự án Khu dân cư phía Tây tuyến đường Tạ Uyên, tại khóm 5, phường 9, thành phố Cà Mau

 

19

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường trục Đông - Tây (đoạn từ Quốc lộ 1 đến cửa biển Gành Hào) và Cầu qua sông Cái Nai (Khu kinh tế Năm Căn)

 

20

Dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích lịch sử các địa điểm thuộc Xứ ủy Nam Bộ - Trung ương Cục miền Nam (giai đoạn cuối năm 1949 đến đầu năm 1955) tỉnh Cà Mau giai đoạn 1, tại xã Trí Lực, huyện Thới Bình

 

21

Dự án Nhà làm việc Điện lực huyện Thới Bình

 

II

BỔ SUNG VÀO DANH MỤC CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DNG ĐẤT

 

1

Dự án đầu tư Trại heo giống An Xuyên, tại ấp 2, xã An Xuyên, thành phố Cà Mau

 

2

Dự án xây dựng Đồn Công an Đất Mũi, tại ấp Khai Long, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển

 

3

Dự án Điểm du lịch sinh thái Thư Duy, tại phường 6, thành phố Cà Mau

 

4

Dự án xây dựng Cửa hàng Xăng dầu số 53, tại thị trấn Thới Bình, huyện Thi Bình

 

5

Dự án đầu tư xây dựng Cửa hàng Xăng dầu Phú Nhanh, tại ấp Nhưng Miên, xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển

 

6

Dự án đầu tư mở rộng Nhà máy chế biến tôm xuất khẩu Minh Phú, xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau

 

III

ĐIU CHỈNH DIỆN TÍCH THU HỒI ĐẤT

 

1

Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu bắc qua sông Tắc Thủ trong Danh mục thu hồi đất năm 2017

 

2

Dự án khu dân cư Bờ Nam Sông Đốc, tại thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời

 

3

Dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch Khu công nghiệp Hòa Trung, tại ấp Năm Đảm, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước

 

4

Dự án Khu dân cư Đông Bắc Quảng trường văn hóa trung tâm - Khu C (giai đoạn 2), tại phường 1 và phường 9, thành phố Cà Mau

 

IV

QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

 

1

Dự án đầu tư xây dựng mới cầu Trảng Cò và cầu Rạch Ruộng, huyện Trần Văn Thời

 

2

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường trục chính Đông - Tây tỉnh Cà Mau (đoạn từ Quốc lộ 1 đến cửa biển Gành Hào) và cầu qua sông Cái Nai (Khu kinh tế Năm Căn)

 

3

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Cà Mau - Đầm Dơi (đoạn từ đường Hải Thượng Lãn Ông đến ngã ba Hòa Thành)

 

4

Dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích lịch sử các địa điểm thuộc Xứ ủy Nam bộ - Trung ương Cục miền Nam tại Cà Mau (giai đoạn 1)

 

5

Dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích lịch sử các địa điểm thuộc Xứ ủy Nam Bộ - Trung ương Cục miền Nam (giai đoạn từ cuối năm 1949 đến đầu năm 1955) tnh Cà Mau giai đoạn 1

 

6

Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc Sở Tài nguyên và Môi trường

 

7

Dự án đầu tư xây dựng triển khai các dự án thành phần phục vụ hoạt động của Chính quyền điện tử tỉnh Cà Mau

 

8

Dự án đầu tư xây dựng Bờ kè chống sạt lkhu dân cư thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau (giai đoạn 1)

 

9

Dự án đầu tư xây dựng Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Cà Mau

 

10

Dự án mua sắm trang thiết bị hệ thống sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình chuẩn HD

 

11

Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Cà Mau thành đơn vị vệ tinh của Bệnh viện Chợ Rẫy giai đoạn 2016 - 2020

 

V

THỐNG NHẤT Đ XUẤT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

 

1

Dự án đầu tư xây dựng Bờ kè chống sạt lở khu dân cư thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn

 

2

Dự án tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử địa điểm chiến thắng Đầm Dơi - Cái Nước - Chà Là

 

3

Dự án trồng rừng phòng hộ ven sông, gây bồi tạo bãi trồng rừng cửa sông, ven sông

 

4

Dự án xây dựng kè tạo bãi trồng rừng ngập mặn ven biển Tây tỉnh Cà Mau

 

5

Dự án đầu tư xây dựng Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Cà Mau

 

VI

ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

 

1

Dự án nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Cà Mau, giai đoạn 2016 - 2020

 

2

Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng sản xuất giống - Trại giống Khánh Lâm 2

 

3

Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc Sở Tài nguyên và Môi trường

 

VII

CHO Ý KIẾN VỀ KẾ HOẠCH VỐN CTMTQG

 

1

Phân khai vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2016

 

2

Phân khai kế hoạch vốn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2017 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới

 

3

Điều chỉnh phân khai kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2016

 

4

Phân khai kế hoạch vốn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2017

 

5

Phân khai dự toán bổ sung từ ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017

 

6

Phân khai dự toán bổ sung từ ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới năm 2017 (đợt 2)

 

VIII

CÁC TRƯỜNG HỢP KHÁC

 

1

Thống nhất chủ trương hỗ trợ kinh phí cai nghiện cho người nghiện ma túy có hoàn cảnh khó khăn tham gia cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện trên địa bàn tỉnh

 

2

Thống nhất để UBND tỉnh quy định tạm thời việc áp dụng mức thu phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản và tỷ lệ phần trăm trích lại trên số tiền phí thu được

 

3

Thống nhất để UBND tỉnh ban hành văn bản quy định tạm thời mức giá cụ thể các dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế để áp dụng trên địa bàn tỉnh Cà Mau

 

4

Thống nhất để UBND tỉnh tạm thời việc áp dụng mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Cà Mau

 

5

Thống nhất chuyển 01 biên chế công chức từ Sở Giáo dục và Đào tạo sang Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp

 

6

Thống nhất để UBND tỉnh áp dụng tạm thời định mức phân bkinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản QPPL và hoàn thiện hệ thống pháp luật

 

7

Thống nhất tạm thời áp dụng mức chi công tác phí, chế độ hội nghị theo Thông tư số 40/2017/TT-BTC

 

8

Thống nhất mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2017

 

9

Thống nhất tạm thời áp dụng mức hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo tham gia các dự án mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Cà Mau năm 2017

 

10

Thống nhất cơ chế tài chính sử dụng vốn vay của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) để thực hiện Dự án “Xây dựng đê biển Tây từ Cái Đôi Vàm đến Kênh Năm và kè phòng, chng sạt lở bờ biển các đoạn xung yếu từ cửa biển Sông Ông Đốc đến cửa biển Bảy Háp, tỉnh Cà Mau”

 

11

Thống nhất cơ chế tài chính thực hiện Tiểu dự án 8 “Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để phòng, chống xói lở bờ biển, cung cấp nước ngọt và phục vụ nuôi tôm - rừng vùng ven biển tnh Cà Mau” thuộc dự án “Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long” ICRSL)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 17/NQ-HĐND về phê chuẩn kết quả giải quyết vấn đề phát sinh giữa các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau năm 2017

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


310
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202