Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 17/2015/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 02/07/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2015/NQ-HĐND

Hà Nam, ngày 02 tháng 7 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐIỀU CHỈNH BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC NĂM 2015; GIAO TỔNG BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC VÀ TỔNG BIÊN CHẾ SỰ NGHIỆP NĂM 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức;

Căn cứ Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của liên Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 108/2014/NĐ-CP;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1273/TTr-UBND ngày 26/6/2015 của UBND tỉnh về điều chỉnh biên chế công chức năm 2015; giao tổng biên chế công chức và tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2016, Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh biên chế công chức năm 2015 như sau:

1. Tổng biên chế công chức năm 2015: 1.431 chỉ tiêu.

2. Giao cho các cơ quan, đơn vị năm 2015: 1.423 chỉ tiêu (có phụ lục kèm theo).

3. Dự phòng: 08 chỉ tiêu.

Điều 2. Giao tổng biên chế công chức và tổng biên chế sự nghiệp năm 2016, cụ thể như sau:

1. Tổng biên chế công chức năm 2016: 1.431 chỉ tiêu.

a) Giao cho các cơ quan, đơn vị: 1.409 chỉ tiêu.

b) Dự phòng: 22 chỉ tiêu

2. Tổng biên chế sự nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2016 là: 15.666 chỉ tiêu.

a) Giao cho các đơn vị sự nghiệp công lập: 13.370 chỉ tiêu. Trong đó:

+ Lĩnh vực giáo dục - đào tạo: 10.463 chỉ tiêu.

+ Lĩnh vực y tế: 2.014 chỉ tiêu.

+ Lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao: 341 chỉ tiêu.

+ Lĩnh vực khác: 552 chỉ tiêu.

b) Dự phòng: 2.296 chỉ tiêu.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

2. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Sau khi xây dựng Kế hoạch giao biên chế cụ thể cho các cơ quan, đơn vị năm 2016, UBND tỉnh báo cáo, trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại kỳ họp cuối năm 2015.

3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XVII, kỳ họp thứ mười ba thông qua ngày 02 tháng 7 năm 2015./.

 

 

CHỦ TỊCH
Mai Tiến Dũng

 

GIAO BIÊN CHẾ TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH TỈNH HÀ NAM NĂM 2015

(Kèm theo Nghị quyết số 17/2015/NQ-HĐND ngày 02 tháng 7 năm 2015 của HĐND tỉnh)

Số TT

Đơn vị

Chỉ tiêu biên chế trong cơ quan hành chính

 

 

1

Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh

25

 

2

Văn phòng UBND tỉnh

48

 

3

Sở Tài nguyên và Môi trường

52

 

4

Sở Khoa học và công nghệ

31

 

5

Sở Tư pháp

33

 

6

Sở Tài chính

51

 

7

Sở Y tế

63

 

8

Sở Giáo dục- đào tạo

47

 

9

Sở Xây dựng

34

 

10

Sở Giao thông vận tải

55

 

11

Sở Lao động-TB&XH

54

 

12

Sở Kế hoạch và đầu tư

37

 

13

Sở Nông nghiệp &PTNT

131

 

14

Sở Văn hóa- Thể thao& Du lịch

46

 

15

Sở Công thương

113

 

16

Sở Thông tin và Truyền thông

22

 

17

Sở Nội vụ

56

 

18

Thanh tra tỉnh

27

 

19

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

0

 

20

Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh

26

 

21

Hội Văn học nghệ thuật tỉnh

0

 

22

Hội Chữ thập đỏ tỉnh

0

 

23

Hội Đông y tỉnh

0

 

24

Liên minh các HTX tỉnh

0

 

25

Hội Người mù tỉnh

0

 

26

UBND thành phố Phủ Lý

100

 

27

UBND huyện Bình Lục

74

 

28

UBND huyện Duy Tiên

79

 

29

UBND huyện Lý Nhân

74

 

30

UBND huyện Kim Bảng

72

 

31

UBND huyện Thanh Liêm

73

 

32

BQL các công trình trọng điểm tỉnh

0

 

33

Ban quản lý phát triển khu đô thị mới

0

 

34

BQL Khu đại học Nam Cao

0

 

Tổng

1.423

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 17/2015/NQ-HĐND ngày 02/07/2015 điều chỉnh biên chế công chức năm 2015; giao tổng biên chế công chức và tổng biên chế sự nghiệp năm 2016 do tỉnh Hà Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.086

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.136.36