Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 17/2008/NQ-HĐND về việc tổng quyết toán ngân sách huyện năm 2007 do Hội đồng nhân dân huyện Củ Chi ban hành

Số hiệu: 17/2008/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trịnh Thị Kim Huệ
Ngày ban hành: 11/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN CỦ CHI
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----

Số: 17/2008/NQ-HĐND

Củ Chi, ngày 11 tháng 7 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ TỔNG QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân huyện về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2008;
Xét báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện về công khai quyết toán ngân sách năm 2007, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội; ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách huyện năm 2007 như sau:

1. Về thu ngân sách:

1.1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 165.683 triệu đồng, đạt 131% theo chỉ tiêu pháp lệnh năm 2007. Có nhiều khoản thu đạt tỷ lệ rất cao như: Thu khác đạt 1.007%; phí, lệ phí đạt 468%. Có 02 khoản thu không đạt chỉ tiêu là thuế công thương nghiệp đạt 98% và thuế thu nhập đạt 68%.

1.2. Tổng thu ngân sách huyện là 384.863 triệu đồng, đạt 138% dự toán năm 2007.

Trong đó:

- Các khoản thu 100% và tỷ lệ %: 113.757 triệu đồng.

- Thu bổ sung từ ngân sách thành phố: 264.203 triệu đồng.

- Thu các khoản quản lý qua ngân sách: 46.969 triệu đồng.

1.3. Tổng thu ngân sách xã, thị trấn: 71.707 triệu đồng.

Trong đó:

- Các khoản thu 100% và tỷ lệ %: 32.470 triệu đồng.

- Thu bổ sung từ ngân sách huyện: 37.115 triệu đồng.

- Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước chuyển sang: 2.121 triệu đồng.

2. Về chi ngân sách:

2.1. Tổng chi ngân sách huyện là 382.526 triệu đồng.

Trong đó:

- Chi đầu tư phát triển: 60.975 triệu đồng.

- Chi thường xuyên: 255.519 triệu đồng.

2.2. Tổng chi ngân sách xã, thị trấn là 61.912 triệu đồng.

3. Kết dư ngân sách là 2.337 triệu đồng.

Hội đồng nhân dân huyện lưu ý Ủy ban nhân dân huyện những vấn đề sau:

Ủy ban nhân dân huyện trong điều hành ngân sách phải đảm bảo đúng Luật Ngân sách Nhà nước; phấn đấu chi ngân sách đúng dự toán được duyệt, nếu phát sinh phải kịp thời báo cáo với Thường trực và Hội đồng nhân dân huyện.

Điều 2. Ủy ban nhân dân huyện căn cứ vào phê chuẩn của Hội đồng nhân dân huyện để có kế hoạch tổ chức điều hành ngân sách tốt hơn, chú ý các vấn đề sau:

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thu - chi tài chính, đảm bảo đúng quy định, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và sử dụng ngân sách có hiệu quả, cần hạn chế đến mức thấp nhất nội dung chi không theo dự toán.

- Thực hiện công khai tài chính đúng quy định.

Ủy ban nhân dân huyện gửi báo cáo Sở Tài chính thành phố quyết toán ngân sách năm 2007 của huyện theo luật định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện khóa IX, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trịnh Thị Kim Huệ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 17/2008/NQ-HĐND về việc tổng quyết toán ngân sách huyện năm 2007 do Hội đồng nhân dân huyện Củ Chi ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.632

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.239.150.22