Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 17/2001/NQ-HĐ về việc khen thưởng đối với Hội đồng nhân dân các cấp Thành phố Hà Nội do Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành, để bổ sung, sửa đổi một số điểm của Nghị quyết số 77/1998/NQ-HĐ ngày 23/7/1998 của Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XI ban hành quy chế tạm thời vể khen thưởng đối với Hội đồng nhân dân các cấp Thành phố Hà Nội(HĐND Thành phố Hà Nội khóa XII, kỳ họp thứ 5, từ ngày 16 đến ngày 18/7/2001)

Số hiệu: 17/2001/NQ-HĐ Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Phùng Hữu Phú
Ngày ban hành: 18/07/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số : 17/2001/NQ-HĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2001 

 

NGHỊ QUYẾT

BỔ SUNG, SỬA ĐỔI 1 SỐ ĐIỂM CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 77/1998/NQ-HĐ NGÀY 23/7/1998 CỦA HĐND THÀNH PHỐ KHOÁ XI BAN HÀNH QUY CHẾ TẠM THỜI VỀ KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI HĐND CÁC CẤP THÀNH PHỐ HÀ NỘI.
(HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHOÁ XII, KỲ HỌP THỨ 5, TỪ NGÀY 16 ĐẾN NGÀY 18/7/2001)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHOÁ XII

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi).
Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐND các cấp.
Căn cứ Nghị định số 56/1998/NĐ-CP ngày 30/7/1998 của Chính phủ.
Xét tờ trình số 74 TTr/TT ngày 12/7/2001 của Thường trực HĐND thành phố
;

QUYẾT NGHỊ

I/ Thông qua Tờ trình của Thường trực HĐND thành phố về việc bổ sung, sửa đổi 1 số điểm của Quy chế tạm thời về công tác khen thưởng đối với HĐND các cấp thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Nghị quyết số 77/1998/NQ-HĐ của HĐND Thành phố khoá XI, nhiệm kỳ 1994-1999 như sau:

1- Mục II, khoản 2 về hình thức khen thưởng bổ sung như sau:

Hội đồng nhân dân Thành phố xét tặng cờ thi đua cho đơn vị xuất sắc nhất dẫn đầu khối HĐND quận, huyện, phường, xã, thị trấn.

2- Mục III, khoản 1 về thẩm quyền, số lượng khen thưởng được sửa đổi, bổ sung như sau:

Chủ tịch HĐND thành phố tặng bằng khen và cờ thi đua cho tập thể và cá nhân từ cấp thành phố đến phường, xã, thị trấn đạt thành tích xuất sắc trong công tác của HĐND theo số lượng sau:

a/ Đối với tập thể:

Cấp thành phố: xét tặng 3 bằng khen cho tập thể. 

Cấp quận, huyện:

+ Xét tặng 5 bằng khen cho tập thể.

+ Xét tặng 01 cờ thi đua xuất sắc cho HĐND 01 quận là đơn vị dẫn đầu khối quận.

+ Xét tặng 01 cờ thi đua xuất sắc cho HĐND 01 huyện là đơn vị dẫn đầu khối huyện.

Cấp phường, xã:

- Xét tặng 12 bằng khen cho tập thể.

- Xét tặng 01 cờ thi đua xuất sắc cho HĐND 01 phường là đơn vị dẫn đầu  khối phường.

- Xét tặng 01 cờ thi đua xuất sắc cho HĐND 01 xã (hoặc thị trấn) là đơn vị dẫn đầu  khối xã.

b/ Đối với cá nhân:

- Cấp thành phố: xét tặng 40 bằng khen cho đại biểu HĐND Thành phố và cộng tác viên của HĐND thành phố.

- Cấp Quận, huyện, phường, xã: HĐND mỗi quận, huyện được giới thiệu 06 đại biểu HĐND cấp mình và giới thiệu 02 đại biểu HĐND cấp xã, phường, thị trấn để HĐND Thành phố xét tặng bằng khen.

3- Mục IV khoản 1 về thời gian khen thưởng được sửa đổi như sau:

- HĐND thành phố xét khen thươnggr đối với HĐND các cấp 2 lần trong một nhiệm kỳ, thời gian xét khen thưởng vào giữa nhiệm kỳ và cuối nhiệm kỳ.

- HĐND cấp quận, huyện, phường, xã, thị trấn xét khen thưởng hàng năm.

II/ Hội đồng nhân dân thành phố Hà nội giao Thường trực HĐND, UBND, Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố hường dẫn thực hiện Nghị quyết này đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước và thành phố về công tác thi đua khen thưởng.

 

T/M HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH
Phùng Hữu Phú

   

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 17/2001/NQ-HĐ về việc khen thưởng đối với Hội đồng nhân dân các cấp Thành phố Hà Nội do Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành, để bổ sung, sửa đổi một số điểm của Nghị quyết số 77/1998/NQ-HĐ ngày 23/7/1998 của Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XI ban hành quy chế tạm thời vể khen thưởng đối với Hội đồng nhân dân các cấp Thành phố Hà Nội(HĐND Thành phố Hà Nội khóa XII, kỳ họp thứ 5, từ ngày 16 đến ngày 18/7/2001)

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.459

DMCA.com Protection Status
IP: 35.168.62.171