Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 160/2015/NQ-HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa năm 2016

Số hiệu: 160/2015/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Trịnh Văn Chiến
Ngày ban hành: 11/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 160/2015/NQ-HĐND

Thanh Hóa, ngày 11 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2016.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân ban hành kèm theo Nghị quyết số 735/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 của Ủy ban thường vụ Quốc hội;

Sau khi xem xét Tờ trình số 540/TTr-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2015 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Năm 2016 Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát những nội dung sau:

I. Giám sát thường xuyên:

Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân, các tổ đại biu và đại biu Hội đng nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện giám sát thường xuyên việc chấp hành pháp luật và thực hiện các nghị quyết của Hội đng nhân dân tỉnh; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết những kiến ngh sau giám sát, sau chất vn của Hội đng nhân dân tỉnh; việc giải quyết đơn thư khiếu nại, t cáo và thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

II. Giám sát chuyên đề:

1. Giám sát việc thực hiện các dự án cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất đấu thầu dự án có sử dụng đất của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2. Giám sát việc thực hiện kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp và hp đng lao động tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

III. Giám sát tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh:

- Hội đng nhân dân tỉnh xem xét báo cáo của các cơ quan nhà nước ở địa phương theo quy định của pháp luật.

- Chất vn về những vn đđại biu Hội đồng nhân dân tỉnh, cử tri và nhân dân trong tỉnh quan tâm.

- Khi cần thiết Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ chất vấn giữa hai kỳ họp.

Điều 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phân công các ban; điều hòa, phi hợp hoạt động của các Ban, các tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; tổ chức trin khai thực hiện Nghị quyết này, báo cáo kết quả với Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2015.

 

 

Nơi nhận:
- VPQH, VPCTN, VPCP;
- Cục Kiểm soát văn bản Bộ Tư pháp;
- Tr Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Đại biểu QH, đại biểu HĐND tỉnh;
- VP Tỉnh ủy, VP Đoàn ĐBQH và HĐND, VP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
-
UBMTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, TP, TX;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH
Trịnh Văn Chiến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 160/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa năm 2016

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.802

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 52.205.167.104