Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 16/NQ-HĐND năm 2017 về Chương trình giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XV (nhiệm kỳ 2016-2021)

Số hiệu: 16/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng Người ký: Lê Văn Thành
Ngày ban hành: 20/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/NQ-HĐND

Hải Phòng, ngày 20 tháng 7 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT NĂM 2018 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KHÓA XV (NHIỆM KỲ 2016 - 2021)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND số 87/2015/QH13 ngày 20/11/2015;

Xét Tờ trình số 03/TTr-HĐND ngày 29/6/2017 của Thường trực HĐND thành phố về Chương trình giám sát năm 2018 của HĐND thành phố khóa XV và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Chương trình giám sát năm 2018 của HĐND thành phố khóa XV với những nội dung sau:

1. HĐND thành phố giám sát tại kỳ họp

- Xem xét các báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm và năm 2018 của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện Kim sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự thành phố.

- Xem xét các báo cáo của UBND thành phố trình về: Thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và năm 2018; thực hiện chủ đề năm 2018; thực hiện ngân sách nhà nước 6 tháng và năm 2018, quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017; công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri; các báo cáo khác của các cơ quan theo quy định của pháp luật; báo cáo giải trình của UBND thành phố về các vấn đề được đông đảo cử tri quan tâm.

- Thực hiện chất vấn, xem xét trả lời chất vấn và giải trình.

- Lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND thành phbầu.

- Tình hình, kết quả thực hiện một số nghị quyết chuyên đề của HĐND thành phố: Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND ngày 16/7/2007 của HĐND thành phố khóa XIII về một số biện pháp cấp bách và cơ bản nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông, chống ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Nghị quyết số 01/2009/NQ-HĐND ngày 06/5/2009 của HĐND thành phố khóa XIII về phát triển kinh tế biển thành phố Hải Phòng đến năm 2015, định hướng đến năm 2020; Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND ngày 20/7/2012 của HĐND thành phố khóa XIV về đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020; Nghquyết số 21/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của HĐND thành phố khóa XIV về nhiệm vụ và giải pháp thực hiện điều chỉnh cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh nền kinh tế thành phố Hải Phòng, đảm bảo yêu cầu phát triển nhanh, bền vững đến năm 2020, đnh hướng đến năm 2025; Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND ngày 05/5/2014 của HĐND thành phố khóa XIV về nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng, hiệu quả, tinh thần phục vụ trong khám, chữa bệnh đến năm 2020, đáp ứng yêu cầu xây dựng Hải Phòng tr thành trung tâm y tế vùng Duyên hải Bắc bộ; Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND ngày 29/3/2016 của HĐND thành phố khóa XIV thông qua Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị chung thành phố Hi Phòng.

- Xem xét các báo cáo khác theo đề nghcủa Thường trực HĐND thành phố.

- Xem xét các văn bản quy phạm pháp luật do UBND thành phố ban hành, các nghquyết của HĐND cấp huyện có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật; văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của HĐND thành phố.

2. HĐND thành phố giám sát chuyên đề

2.1. Sáu tháng đầu năm 2018

- Việc thực hiện chính sách tái định cư và giá đền bù giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố.

2.2. Sáu tháng cuối năm 2018

- Tình trạng đầu tư dở dang, kéo dài của một số dự án phát triển đô thị (Dự án tuyến đường 100 m Lạch Tray - Hồ Đông; Dự án Khu đô thị mới Ngã 5 sân bay Cát Bi; Dự án đường Hồ Sen - Cầu Rào 2; Dự án Khu đô thị nối đường Lạch Tray với đường Hồ Sen - Cầu Rào 2...).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Căn cứ chương trình giám sát của HĐND thành phố, giao Thường trực HĐND, các Ban HĐND thành phố xây dựng và triển khai thực hiện chương trình giám sát; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện chương trình hoạt động giám sát của HĐND thành phố.

2. Giao Thường trực HĐND thành phố chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND; hướng dẫn các Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND thành phố tổ chức hoạt động giám sát, báo cáo kết quả theo quy định.

3. Thành lập các Đoàn giám sát của HĐND thành phố để thực hiện các chuyên đề giám sát của HĐND thành phố do 01 lãnh đạo HĐND thành phố làm Trưởng đoàn; 01 Trưởng ban HĐND thành phố làm Phó Trưởng đoàn và các thành viên Đoàn giám sát là thành viên các Ban HĐND thành phố, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, một số sở, ngành thành phố, một số chuyên gia có liên quan đến lĩnh vực giám sát, lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND thành phố, Tổ đại biểu HĐND thành phố và đại diện Thường trực HĐND tại các địa phương nơi thực hiện giám sát.

Giao Chủ tịch HĐND thành phố ban hành quyết định thành lập các Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND thành phố và các kế hoạch giám sát của đoàn.

Thường trực HĐND, các Ban, Tổ đại biểu, đại biểu HĐND thành phố, UBND thành phố, các tổ chức cá nhân liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.

Nghị quyết đã được HĐND thành phố khóa XV, Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 13/7/2017./.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH, CP;
- VP QH, Ban CTĐB, VPCP;
- TTTU, TTHĐND, UBND TP;
- Đoàn ĐBQHHP;
- UBMTTQVNTP;
- Các Ban HĐND TP;
- Đại biểu HĐND TP khóa XV;
- VP: TU, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND TP;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể TP;
- Các Huyện ủy, Quận ủy;
- TTHĐND, UBND các quận, huyện;
- Báo HP,
ĐPT và THHP, Công báo HP, Cổng TTĐTTP;
- CVP, các PCVP HĐND TP;
- CV VP HĐND TP;
- Lưu: VT, h
sơ kỳ họp, LA.

CHỦ TỊCH
Lê Văn Thành

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 16/NQ-HĐND năm 2017 về Chương trình giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XV (nhiệm kỳ 2016-2021)

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


870

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.186.91