Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 15/2004/NQ-HĐ về chương trình hoạt động giám sát năm 2004 của Hội đồng nhân dân thành phố do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 15/2004/NQ-HĐ Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Phạm Phương Thảo
Ngày ban hành: 16/07/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 15/2004/NQ-HĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 07 năm 2004 

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CH­ƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT NĂM 2004 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA VII

Căn cứ vào điều 59 của Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân (năm 2003) ;
Trên cơ sở xem xét tờ trình của Thư­ờng trực Hội đồng nhân dân và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố
;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng nhân dân thành phố giao Thư­ờng trực và các Ban của Hội đồng nhân dân triển khai hoạt động giám sát trong năm 2004 các nội dung sau đây :

1. Quản lý đầu tư­ xây dựng cơ bản bằng vốn ngân sách Nhà n­ước.

2. Tiến độ thực hiện ch­ương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Xác định các sản phẩm chủ lực và chính sách hỗ trợ của thành phố.

3. Kết quả sắp xếp đổi mới và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Nhà n­ước.

4. Công tác di dời, xử lý các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi tr­ường ở đô thị và các khu công nghiệp.

5. Quản lý sử dụng đất đai và nhà, xư­ởng thuộc sở hữu Nhà n­ước. Công tác quy hoạch chi tiết, quản lý quy hoạch và khắc phục tình trạng dự án "treo".

6. Kết quả nâng cao chất lư­ợng giáo dục.

7. Kết quả thực hiện vấn đề thí điểm dạy nghề và giải quyết việc làm sau cai nghiện.

8. Quản lý c­ư trú và lao động đối với ngư­ời tạm trú tại thành phố Hồ Chí Minh, vấn đề hộ khẩu.

9. Thu chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với các đối t­ượng bắt buộc.

10. Giải quyết đơn thư­ khiếu nại, tố cáo của công dân và kiến nghị của cử tri.

11. Thực hiện cải cách hành chính và cải cách t­ư pháp (đi sâu giải quyết điều kiện để thực hiện tốt nhiệm vụ của các cơ quan t­ư pháp, tăng thẩm quyền cho Tòa án nhân dân cấp quận, huyện ; thi hành án tồn đọng …).

Điều 2. Thư­ờng trực Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức việc triển khai thực hiện ch­ương trình hoạt động giám sát năm 2004 của Hội đồng nhân dân thành phố ; phân công, điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố ; thư­ờng xuyên xem xét báo cáo tổng hợp hoạt động giám sát của các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố.

Điều 3. Trên cơ sở chư­ơng trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố và căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Th­ường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố xây dựng và triển khai thực hiện ch­ương trình giám sát của mình.

Thư­ờng trực Hội đồng nhân dân lựa chọn nội dung giám sát bằng hình thức xem xét báo cáo những vấn đề cử tri quan tâm trong quá trình thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố.

Điều 4. Thư­ờng trực Hội đồng nhân dân thành phố tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện chư­ơng trình giám sát năm 2004 của Hội đồng nhân dân tại kỳ họp đầu năm 2005 của Hội đồng nhân dân thành phố.

Nghị quyết này đ­ược Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2004./.


Nơi nhận:

- ủy ban Thường vụ Quốc hội
- Văn phòng Quốc hội
- Văn phòng Chủ tịch Nước
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính
- Đại biểu Quốc hội
- Thường vụ Thành ủy
- Thường trực HĐND.TP
- Thường trực UBND.TP
- Thường trực ủy ban MTTQ.TP
- Đại biểu HĐND thành phố
- Liên đoàn Lao động, Thành Đoàn thành phố
- Hội Nông dân TP, Hội Liên hiệp Phụ nữ
- Hội Cựu chiến binh, Hội Nhà Báo, Hội Luật gia
- Liên hiệp Hội KH-KT, Hiệp Hội Công thương
- Thủ trưởng các Sở-Ban-Ngành TP
- Chủ tịch HĐND và UBND Quận-Huyện
- Các Báo Đài TP và TW đóng tại TP
- Văn phòng Thành ủy
- VPHĐ-UB : CPVP, các Tổ NCTH
- Lưu : HCUB - THHĐ (24b)

TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
 Phạm Phương Thảo
 

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 15/2004/NQ-HĐ về chương trình hoạt động giám sát năm 2004 của Hội đồng nhân dân thành phố do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.763
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.36.60