Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 15/2001/NQ-HĐ về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh chủ tịch HĐND, trưởng ban VH - XH HĐND Thành phố Hà Nội khóa XII nhiệm kỳ 1999-2004 (HĐND thành phố khóa XII, kỳ họp thứ năm, từ ngày 16 đến ngày 18/7/2001) do Hội đồng nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Số hiệu: 15/2001/NQ-HĐ Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Ngô Thị Doãn Thanh
Ngày ban hành: 16/07/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số : 15/2001/NQ-HĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2001 

 

 NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC XÁC NHẬN KẾT QUẢ BẦU CỬ CHỨC DANH CHỦ TỊCH HĐND, TRƯỞNG BAN VH - XH HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA XII NHIỆM KỲ 1999-2004
(HĐND TP khóa XII, Kỳ họp thứ năm, từ ngày 16 đến ngày 18/7/2001)

 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;
Căn cứ Biên bản bầu cử các chức danh: Chủ tịch HĐND; Trưởng Ban VH - XH của HĐND thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 1999-2004
;

QUYẾT NGHỊ:

Xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch HĐND và Trưởng Ban VH - XH, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XII, nhiệm kỳ 1999 - 2004:

1. Ông Phùng Hữu Phú, Chủ tịch HĐND thành phố, nhiệm kỳ 1999-2004.

2. Ông Trần Quỵ, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, nhiệm kỳ 1999-2004.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Thị Doãn Thanh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 15/2001/NQ-HĐ về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh chủ tịch HĐND, trưởng ban VH - XH HĐND Thành phố Hà Nội khóa XII nhiệm kỳ 1999-2004 (HĐND thành phố khóa XII, kỳ họp thứ năm, từ ngày 16 đến ngày 18/7/2001) do Hội đồng nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.461

DMCA.com Protection Status
IP: 35.170.78.142