Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 145/NQ-HĐND năm 2014 bãi bỏ một số nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam

Số hiệu: 145/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Nguyễn Ngọc Quang
Ngày ban hành: 11/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 145/NQ-HĐND

Quảng Nam, ngày 11 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ BÃI BỎ NỘI DUNG MỘT SỐ NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét Tờ trình số 210/TTr-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2014 của Thường trực HĐND tỉnh đề nghị ban hành nghị quyết bãi bỏ toàn bộ, bãi bỏ một phần nội dung một số nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận tại kỳ họp;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bãi bỏ một số nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành:

1. Bãi bỏ toàn bộ 08 nghị quyết do các văn bản pháp lý làm căn cứ ban hành nghị quyết có quy định khác hoặc không còn phù hợp với điều kiện tình hình thực tế của địa phương.

a) Nghị quyết được ban hành ngày 07/8/1998 tại Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Khóa V về việc thu học phí, lệ phí thi các cấp.

b) Nghị quyết số 06/2000/NQ-HĐND ngày 15/02/2000 của HĐND tỉnh Khóa VI về điều chỉnh mức thu phí tham quan các di tích lịch sử, văn hóa; mức phụ thu giá điện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

c) Nghị quyết số 11/2000/NQ-HĐND ngày 31/7/2000 của HĐND tỉnh Khóa VI về nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2000.

d) Nghị quyết số 30/2001/NQ-HĐND ngày 16/8/2001 của HĐND tỉnh Khóa VI về sửa đổi, bổ sung một số điều trong Nghị quyết số 21/2001/NQ-HĐND.

đ) Nghị quyết số 65/2003/NQ-HĐND ngày 22/5/2003 của HĐND tỉnh Khóa VI về chủ trương, giải pháp nâng cao hiệu lực bộ máy quản lý, điều hành các cấp, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ.

e) Nghị quyết số 67/2003/NQ HĐND ngày 22/5/2003 của HĐND tỉnh Khóa VI về biện pháp, giải pháp nhằm tăng cường hiệu lực và hiệu quả của công tác thanh tra, góp phần phát triển kinh tế xã hội, ngăn ngừa sớm những sai sót trong quản lý.

f) Nghị quyết số 68/2003/NQ-HĐND ngày 22/5/2003 của HĐND tỉnh Khóa VI về đề cao vai trò hoạt động xây dựng và giám sát của nhân dân thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên đối với hệ thống chính quyền địa phương.

g) Nghị quyết số 151/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 của HĐND tỉnh Khóa VII về mức chi cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND các cấp.

2. Bãi bỏ một phần nội dung của 01 nghị quyết

Bãi bỏ Điểm 3, Khoản II, Điều 1, Nghị quyết 31/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của HĐND tỉnh Khóa VII về chương trình hỗ trợ giảm nghèo tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020 quy định về chính sách hỗ trợ y tế đối với người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn. Việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế đối với nhóm đối tượng này áp dụng quy định tại Khoản 6, Điều 1, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế 2014.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam Khóa VIII, Kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2014 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 145/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 bãi bỏ một số nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.198

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.51.151