Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 145/2008/NQ-HĐND điều chỉnh địa giới hành chính xã Phú Mỹ (huyện Phù Ninh) và xã Thanh Vân (huyện Thanh Ba), để thành lập đơn vị hành chính mới do tỉnh Phú Thọ ban hành

Số hiệu: 145/2008/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ Người ký: Ngô Đức Vượng
Ngày ban hành: 22/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 145/2008/NQ-HĐND

Việt Trì, ngày 22 tháng 7 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH XÃ PHÚ MỸ (HUYỆN PHÙ NINH) VÀ XÃ THANH VÂN (HUYỆN THANH BA), ĐỂ THÀNH LẬP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH MỚI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 64b/HĐBT ngày 12/9/1981 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) “Về điều chỉnh địa giới hành chính đối với những huyện, xã có địa giới chưa hợp lý”;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1698/TTr-UBND ngày 24/6/2008 của UBND tỉnh “Về việc đề nghị điều chỉnh địa giới hành chính xã Phú Mỹ - huyện Phù Ninh và xã Thanh Vân - huyện Thanh Ba để thành lập đơn vị hành chính mới ”; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành thông qua Tờ trình của UBND tỉnh về việc đề nghị điều chỉnh địa giới hành chính xã Phú Mỹ (huyện Phù Ninh) và xã Thanh Vân (huyện Thanh Ba) để thành lập đơn vị hành chính mới.

Điều 2. Nội dung điều chỉnh địa giới hành chính xã Phú Mỹ (huyện Phù Ninh) và xã Thanh Vân (huyện Thanh Ba) như sau:

I. Điều chỉnh địa giới hành chính xã Phú Mỹ, để thành lập xã Lệ Mỹ thuộc huyện Phù Ninh.

1. Thành lập xã Lệ Mỹ, huyện Phù Ninh.

Thành lập xã Lệ Mỹ trên cơ sở điều chỉnh 770,71 ha diện tích đất tự nhiên và 3.618 nhân khẩu của xã Phú Mỹ.

Sau khi thành lập, xã Lệ Mỹ có 770,71 ha diện tích đất tự nhiên; 3.618 nhân khẩu; 08 khu dân cư.

Địa giới hành chính xã Lệ Mỹ:

Bắc giáp xã Phú Mỹ (huyện Phù Ninh); Nam giáp xã Trị Quận, xã Trung Giáp (huyện Phù Ninh); Đông giáp huyện Sơn Dương (tỉnh Tuyên Quang); Tây giáp xã Liên Hoa (huyện Phù Ninh).

2. Xã Phú Mỹ sau khi điều chỉnh địa giới hành chính.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính xã Phú Mỹ còn lại 1.016,22 ha diện tích đất tự nhiên; 4.831 nhân khẩu; 11 khu dân cư.

Địa giới hành chính xã Phú Mỹ (mới):

Bắc giáp xã Vụ Quang (huyện Đoan Hùng); Nam giáp xã Lệ Mỹ (mới thành lập); Đông giáp huyện Sơn Dương (tỉnh Tuyên Quang); Tây giáp xã Liên Hoa (huyện Phù Ninh).

3. Số đơn vị hành chính cấp xã của huyện Phù Ninh.

Sau khi thành lập xã Lệ Mỹ, huyện Phù Ninh có 19 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 01 thị trấn và 18 xã.

II. Điều chỉnh địa giới hành chính xã Thanh Vân, để thành lập xã Vân Lĩnh thuộc huyện Thanh Ba.

1. Thành lập xã Vân Lĩnh, huyện Thanh Ba.

Thành lập xã Vân Lĩnh trên cơ sở điều chỉnh 895,02 ha đất tự nhiên và 2.906 nhân khẩu của xã Thanh Vân.

Sau khi thành lập xã Vân Lĩnh có 895,02 ha diện tích đất tự nhiên; 2.906 nhân khẩu; 05 khu dân cư.

Địa giới hành chính xã Vân Lĩnh:

Bắc giáp xã Yên Kiện (huyện Đoan Hùng); Nam giáp xã Thanh Vân (huyện Thanh Ba); Đông giáp xã Đông Lĩnh (huyện Thanh Ba), xã Tiêu Sơn, xã Minh Tiến (huyện Đoan Hùng); Tây giáp xã Yên Kỳ (huyện Hạ Hoà).

2. Xã Thanh Vân sau khi điều chỉnh địa giới hành chính.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính xã Thanh Vân còn lại 611 ha diện tích đất tự nhiên; 2.824 nhân khẩu; 07 khu dân cư.

Địa giới hành chính xã Thanh Vân (mới):

Bắc giáp xã Vân Lĩnh (mới thành lập); Nam giáp xã Hanh Cù, xã Yển Khê (huyện Thanh Ba); Đông giáp xã Đồng Xuân (huyện Thanh Ba); Tây giáp xã Hanh Cù (huyện Thanh Ba), xã Yên Kỳ (huyện Hạ Hoà).

3. Số đơn vị hành chính cấp xã của huyện Thanh Ba.

Sau khi thành lập xã Vân Lĩnh, huyện Thanh Ba có 27 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 01 thị trấn và 26 xã.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này và hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định, trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khoá XVI, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Ngô Đức Vượng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 145/2008/NQ-HĐND ngày 22/07/2008 điều chỉnh địa giới hành chính xã Phú Mỹ (huyện Phù Ninh) và xã Thanh Vân (huyện Thanh Ba), để thành lập đơn vị hành chính mới do tỉnh Phú Thọ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.771

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 52.205.167.104