Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 143/2014/NQ-HĐND về chia tách, thành lập khu phố mới thuộc Phường 1 và Phường 3 trên địa bàn thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An

Số hiệu: 143/2014/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Long An Người ký: Đặng Văn Xướng
Ngày ban hành: 21/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 143/2014/NQ-HĐND

Long An, ngày 21 tháng 07 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHIA TÁCH, THÀNH LẬP CÁC KHU PHỐ MỚI THUỘC PHƯỜNG 1 VÀ PHƯỜNG 3 TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG, TỈNH LONG AN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1699/TTr-UBND ngày 03/6/2014 của UBND tỉnh về việc chia tách, thành lập các khu phố mới thuộc Phường 1 và Phường 3 trên địa bàn thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất việc chia tách, thành lập các khu phố mới thuộc Phường 1 và Phường 3 trên địa bàn thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An, cụ thể như sau:

1. Chia tách Khu phố 9 thuộc Phường 1 để thành lập Khu phố 3 và Khu phố 5:

a) Khu phố 3:

- Vị trí địa lý, ranh giới: phía Đông giáp Khu phố 4, Phường 2 thị xã Kiến Tường; phía Tây giáp Khu phố 2, Phường 3 thị xã Kiến Tường, phía Nam giáp Khu phố 5, Phường 1 thị xã Kiến Tường, phía Bắc giáp Khu phố 4, Phường 1, thị xã Kiến Tường.

- Diện tích tự nhiên: 87 hecta; dân số: 465 hộ; nhân khẩu: 1.624 người.

b) Khu phố 5:

- Vị trí địa lý, ranh giới: phía Đông giáp Khu phố 5 và Khu phố 6 Phường 2 thị xã Kiến Tường; phía Tây giáp Khu phố 4, Phường 3 và ấp Bàu Vuông, xã Thạnh Hưng thị xã Kiến Tường; phía Nam giáp ấp Thận Cần, xã Bắc Hòa huyện Tân Thạnh; phía Bắc giáp Khu phố 3, Phường 1 thị xã Kiến Tường.

- Diện tích tự nhiên: 498 hecta; dân số: 427 hộ; nhân khẩu: 1.470 người.

2. Chia tách ấp Cái Cát thuộc Phường 3 để thành lập Khu phố 1, Khu phố 2, Khu phố 3 và Khu phố 4:

a) Khu phố 1:

- Vị trí địa lý, ranh giới: phía Đông giáp Khu phố 2, Phường 1 thị xã Kiến lường; phía Tây giáp Khu phố 3, Phường 3 thị xã Kiến Tường; phía Nam giáp Khu phố 4, Phường 3 thị xã Kiến Tường; phía Bắc giáp Khu phố 2 và Khu phố 3, Phường 3 thị xã Kiến Tường.

- Diện tích tự nhiên: 49,7 hecta; dân số: 216 hộ; nhân khẩu: 1.136 người.

b) Khu phố 2:

- Vị trí địa lý, ranh giới: phía Đông giáp Khu phố 2, Phường 1 thị xã Kiến Tường; phía Tây giáp ấp Cái Sậy, xã Tuyên Thạnh thị xã Kiến Tường; phía Nam giáp Khu phố 1 và Khu phố 3, Phường 3 thị xã Kiến Tường; phía Bắc giáp ấp Ông Lễ, xã Bình Hiệp thị xã Kiến Tường và ấp Bình Tây 1, xã Bình Hòa Tây huyện Mộc Hóa.

- Diện tích tự nhiên: 18,4 hecta; dân số: 218 hộ; nhân khẩu: 1.142 người.

c) Khu phố 3:

- Vị trí địa lý, ranh giới: phía Đông giáp Khu phố 1 và Khu phố 2, Phường 3 thị xã Kiến Tường; phía Tây giáp ấp Cái Sậy, xã Tuyên Thạnh thị xã Kiến Tường phía Nam giáp Khu phố 4, Phường 3 thị xã Kiến Tường; phía Bắc giáp Khu phố 2, Phường 3 thị xã Kiến Tường.

- Diện tích tự nhiên: 150,7 hecta; dân số: 221 hộ; nhân khẩu: 1.157 người.

d) Khu phố 4:

- Vị trí địa lý, ranh giới: phía Đông giáp Khu phố 3, Khu phố 4 và Khu phố 5, Phường 1 thị xã Kiến Tường; phía Tây giáp ấp Cái Sậy, xã Tuyên Thạnh thị xã Kiến Tường; phía Nam giáp ấp Sồ Đô, xã Thạnh Hưng thị xã Kiến Tường; phía Bắc giáp Khu phố 1 và Khu phố 3, Phường 3, thị xã Kiến Tường.

- Diện tích tự nhiên: 577,2 hecta; dân số: 150 hộ; nhân khẩu: 804 người.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Hội đồng nhân tỉnh giao Thường trực, các Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Long An khóa VIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 17 tháng 7 năm 2014./.

 

 

Nơi nhận:
- UB Thường vụ QH (b/c);
- Chính phủ (b/c);
- VP.QH, VP.CP (TP. HCM) (b/c);
- TT.Tỉnh ủy (b/c);
- UBND tỉnh, UBMTTQ VN tỉnh;
- Đại biểu QH đơn vị tỉnh Long An;
- Đại biểu HĐND khóa VIII;
- Các Sở ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT.HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố;
- VP.UBND tỉnh;
- LĐ và CV VP. Đoàn ĐB
QH&HĐND tỉnh;
- Lưu: VT

CHỦ TỊCH
Đặng Văn Xướng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 143/2014/NQ-HĐND về chia tách, thành lập khu phố mới thuộc Phường 1 và Phường 3 trên địa bàn thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.628

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.210.89