Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 14/2009/NQ-HĐND thông qua chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn năm 2010

Số hiệu: 14/2009/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn Người ký: Hoàng Thị Bích Ly
Ngày ban hành: 10/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2009/NQ-HĐND

Lạng Sơn, ngày 10 tháng 12 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2010.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
KHOÁ XIV, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân năm 2005;

Sau khi xem xét Tờ trình số 278/TTr-TT.HĐND ngày 30 tháng 11 năm 2009 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về dự kiến Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2010; ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2010.

Điều 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát những nội dung sau đây và báo cáo kết quả với Hội đồng nhân dân tỉnh:

1. Tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, an ninh- quốc phòng giai đoạn 2006- 2010 trên địa bàn tỉnh.

2. Tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; các chương trình, dự án trọng điểm và các chương trình, dự án cần đẩy nhanh tiến độ giai đoạn 2006- 2010 trrên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Giao cho các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát và báo cáo kết quả với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để tổng hợp báo cáo tại kỳ họp:

1. Ban Kinh tế và Ngân sách:

- Tình hình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế, đầu tư xây dựng cơ bản, dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và cả năm 2010;

- Tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về Đề án phát triển giao thông nông thôn, giai đoạn 2006- 2010 trên địa bàn tỉnh.

- Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh sau khi chuyển đổi, cổ phần hóa.

2. Ban Văn hoá - Xã hội:

- Tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu và các Nghị quyết của HĐND tỉnh Khóa XIV, nhiệm kỳ 2004- 2011 về lĩnh vực văn hóa, xã- hội trên địa bàn tỉnh.

3. Ban Pháp chế:

- Tình hình chấp hành pháp luật của các cấp, các ngành trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân;

- Tình hình chấp hành pháp luật trong công tác khởi tố điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh.

4. Ban Dân tộc:

Tình hình, kết quả thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2006- 2010; Chương trình 120 giai đoạn 2004- 2010 trên địa bàn tỉnh;

Điều 4. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2010; điều hoà, phối hợp hoạt động giám sát của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; định kỳ 6 tháng một lần, xem xét báo cáo tổng hợp hoạt động giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện chương trình giám sát năm 2010 theo hướng tăng cường sự phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND các huyện, thành phố; giữa các Ban với các Ban của HĐND cấp tỉnh và các Ban của HĐND cấp huyện đối với các lĩnh vực có cùng nội dung giám sát.

Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh tham gia và thực hiện chương trình giám sát của Hội đồng Dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội tại địa phương khi được yêu cầu.

Điều 5. Trên cơ sở Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh chủ động xây dựng và triển khai thực hiện chương trình giám sát.

Ngoài những nội dung nêu trên, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh khi cần thiết được bổ sung vào chương trình giám sát những nội dung trọng yếu có ý nghĩa thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn tỉnh năm 2010.

Điều 6. Hàng quý, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh nghe báo cáo tổng hợp về kết quả hoạt động giám sát của các Ban. Kỳ họp giữa năm,Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động giám sát 6 tháng đầu năm của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện chương trình hoạt động giám sát năm 2010 của Hội đồng nhân dân tại kỳ họp cuối năm 2010, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIV, nhiệm kỳ 2004- 2011.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá XIV, kỳ họp thứ 15 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Bích Ly

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 14/2009/NQ-HĐND thông qua chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn năm 2010

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.786
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41