Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 14/2009/NQ-HĐND về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận năm 2010

Số hiệu: 14/2009/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Trương Xuân Thìn
Ngày ban hành: 15/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2009/NQ-HĐND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 15 tháng 12 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
KHOÁ VIII KỲ HỌP THỨ 19

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003; Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân năm 2005;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Xét Tờ trình số 04/TTr-HĐND ngày 30 tháng 11 năm 2009 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2010;

Sau khi nghe ý kiến thảo luận, thống nhất của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2010. Cụ thể:

- Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2010;

- Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011;

- Nghị quyết về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030;

- Nghị quyết về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2011;

- Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách năm 2011;

- Nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2009;

- Nghị quyết về định mức phân bổ chi các khoản chi thường xuyên thuộc ngân sách tỉnh, huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn thực hiện ổn định trong thời kỳ 2011 - 2015;

- Nghị quyết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách, các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh;

- Nghị quyết về việc đưa tỉnh Ninh Thuận vào vùng quy hoạch du lịch trọng điểm quốc gia;

- Nghị quyết về ban hành cơ chế khuyến khích đầu tư các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đến năm 2020;

- Nghị quyết về quy hoạch phát triển ngành y tế đến năm 2020;

- Nghị quyết về chính sách hỗ trợ phát triển các sản phẩm chủ lực, nâng cao năng lực xuất khẩu;

- Nghị quyết về nâng cao năng lực hoạt động khuyến công và xúc tiến thương mại tỉnh Ninh Thuận;

- Nghị quyết về ban hành đề án phổ cập trung học phổ thông đối với thành phố, thị trấn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010 - 2015;

- Nghị quyết về phát triển giáo dục miền núi thuộc các xã đặc biệt khó khăn đến năm 2015;

- Nghị quyết về chuyển đổi hai Trường bán công trung học phổ thông Nguyễn Huệ (huyện Ninh Phước) và Trường bán công trung học phổ thông Trần Quốc Toản (thành phố Phan Rang - Tháp Chàm) thành trường công lập;

- Nghị quyết đổi mới cơ chế quản lý tài chính về giáo dục;

- Nghị quyết về phân bổ biên chế đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh năm 2011;

- Nghị quyết về phân bổ định biên cán bộ, công chức cấp xã theo Luật Cán bộ, công chức;

- Nghị quyết về chế độ, chính sách cho cán bộ không chuyên trách cấp xã theo Luật Cán bộ, công chức;

- Nghị quyết về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ sau đại học ở nước ngoài của tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2010 - 2015;

- Nghị quyết về công bố bảng giá đất tỉnh Ninh Thuận ngày 01 tháng 01 năm 2011;

- Nghị quyết về quy định mức thu, quản lý và sử dụng nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh;

- Nghị quyết về quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất chi tiết tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2010 - 2020;

- Nghị quyết về điều chỉnh mức đóng góp của nhân dân trong thực hiện chủ trương kiên cố hoá kênh mương và đường giao thông nông thôn;

- Nghị quyết quy định về tổ chức, biên chế, chế độ, chính sách đối với lực lượng công an xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

- Nghị quyết về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011;

- Nghị quyết về Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011.

Điều 2. Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh điều hoà, phối hợp triển khai thực hiện. Trong quá trình điều hành, tùy tình hình thực tế, Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất bổ sung điều chỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết định theo quy định pháp luật.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khoá VIII, kỳ họp thứ 19 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2009 và có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trương Xuân Thìn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 14/2009/NQ-HĐND về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận năm 2010

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.815
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.58.177