Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 14/2008/NQ-HĐND về kết quả hoạt động năm 2008 và chương trình công tác của Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ năm 2009 do Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ ban hành

Số hiệu: 14/2008/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thị Kim Dung
Ngày ban hành: 23/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN CẦN GIỜ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 14/2008/NQ-HĐND

Cần Giờ, ngày 23 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2008 VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ NĂM 2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Sau khi nghe Báo cáo hoạt động năm 2008 và Chương trình công tác năm 2009 của Hội đồng nhân dân huyện, Báo cáo kết quả giám sát của Thường trực và hai Ban Hội đồng nhân dân huyện năm 2008; kết quả thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2008 và Chương trình công tác năm 2009 của Hội đồng nhân dân huyện, Báo cáo kết quả giám sát của Thường trực và hai Ban Hội đồng nhân dân huyện năm 2008. Hội đồng nhân dân huyện đánh giá tích cực về hoạt động giám sát của Thường trực và hai Ban Hội đồng nhân dân trong năm 2008; đồng thời yêu cầu Thường trực và thành viên hai Ban phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong thời gian tới.

Điều 2. Năm 2009 Hội đồng nhân dân huyện tập trung vào một số nội dung trọng tâm sau đây:

1. Giám sát việc tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện.

2. Giám sát việc thực hiện quy hoạch, công bố quy hoạch và quản lý quy hoạch;

3. Giám sát quản lý nhà nước về môi trường;

4. Giám sát việc tổ chức thực hiện nếp sống văn minh đô thị;

5. Giám sát việc quản lý nhà nước về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm;

6. Giám sát về hoạt động phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội.

7. Giám sát việc thực hiện công tác cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

8. Giám sát công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, hai Ban Hội đồng nhân dân huyện xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát hàng quý.

Khi thấy cần thiết thì giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân huyện quyết định thành lập đoàn giám sát và báo cáo cho đại biểu Hội đồng nhân dân biết về kết quả giám sát. Chú trọng việc đổi mới, đầu tư nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát; cần tăng cường phối hợp cùng Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện để thực hiện chức năng giám sát theo luật định.

Đại biểu Hội đồng nhân dân có trách nhiệm tham gia giám sát, góp phần cùng Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2009.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện khóa IX, kỳ họp lần thứ 16, phiên họp ngày 17 tháng 12 năm 2008 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Kim Dung

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 14/2008/NQ-HĐND về kết quả hoạt động năm 2008 và chương trình công tác của Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ năm 2009 do Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.087

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.113