Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 14/2006/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông Người ký: K’ Beo
Ngày ban hành: 03/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐĂK NÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2006/NQ-HĐND

Gia Nghĩa, ngày 03 tháng 8 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT PHẦN NGHỊ QUYẾT SỐ 03/2006/NQ-HĐND, NGÀY 12/6/2006 CỦA HĐND TỈNH ĐĂK NÔNG "VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐỀ ÁN ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH MỘT SỐ XÃ THUỘC CÁC HUYỆN ĐĂK R'LẤP, ĐĂK SONG VÀ ĐĂK MIL CỦA TỈNH ĐĂK NÔNG ĐỂ THÀNH LẬP CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH MỚI CẤP XÃ"

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG
KHÓA I, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 64b/HĐBT, ngày 12 tháng 9 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc điều chỉnh địa giới hành chính đối với những huyện, xã có địa giới chưa hợp lý;

Căn cứ Nghị quyết số 325/2004/NQ-HĐI, ngày 31 tháng 12 năm 2004 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đăk Nông về việc phê duyệt định hướng quy hoạch, điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2004 -2010;

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông tại Tờ trình số 1239/TTr-UBND, ngày 23 tháng 6 năm 2006 về việc đề nghị bãi bỏ một phần Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐND ngày 12/6/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đăk Nông về việc thông qua đề án điều chỉnh địa giới hành chính một số xã thuộc các huyện Đăk R'Lấp, Đăk Song và Đăk Mil của tỉnh Đăk Nông để thành lập các đơn vị hành chính mới cấp xã;

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra số 17/BC-BPC, ngày 20 tháng 7 năm 2006 của Ban pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu tham dự kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hủy bỏ hiệu lực thi hành một phần của Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐND, ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đăk Nông "về việc thông qua đề án điều chỉnh địa giới hành chính một số xã thuộc các huyện Đăk R'Lấp, Đăk Song và Đăk Mil của tỉnh Đăk Nông để thành lập các đơn vị hành chính mới cấp xã" tại đoạn thứ nhất điểm 1 của Điều 1 với nội dung: "Điều chỉnh địa giới hành chính xã Quảng Tín để thành lập mới 2 xã lấy tên là xã Đăk Ngo và xã Quảng Tín".

Điều 2. Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đăk Nông khóa I, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28 tháng 7 năm 2006.

 

CHỦ TỊCH
K’BEO

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 14/2006/NQ-HĐND ngày 03/08/2006 bãi bỏ một phần Nghị quyết 03/2006/NQ-HĐND thông qua đề án điều chỉnh địa giới hành chính một số xã thuộc các huyện Đắk RLấp, Đắk Song và Đắk Mil để thành lập các đơn vị hành chính mới cấp xã do tỉnh Đắk Nông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.524

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!