Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 14/2001/NQ-HĐ về việc miễn nhiệm chức vụ trưởng ban văn hóa xã hội của ông Phùng Hữu Phú khóa XII - kỳ họp thứ 5 (từ ngày 16 đến ngày 18/7/2001) do Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 14/2001/NQ-HĐ Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Ngô Thị Doãn Thanh
Ngày ban hành: 16/07/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số : 14/2001/NQ-HĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2001 

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM CHỨC VỤ TRƯỞNG BAN VĂN HÓA XÃ HỘI CỦA ÔNG PHÙNG HỮU PHÚ KHÓA XII - KỲ HỌP THỨ 5
(Từ ngày 16 đến ngày 18/7/2001)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;
Căn cứ Pháp lệnh về nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của HĐND và UBND ở mỗi cấp;
Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐND các cấp;
Căn cứ tờ trình số 77TTr/TT ngày 16/7/2001 của Thường trực HĐND Thành phố;
Xét đơn đề nghị của ông Phùng Hữu Phú, Trưởng Ban Văn hóa xã hội của HĐND Thành phố khóa XII;

QUYẾT NGHỊ:

Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Văn hóa xã hội của ông Phùng Hữu Phú để đảm nhận nhiệm vụ mới.

Nghị quyết này đã được HĐND Thành phố thông qua tại kỳ họp thứ 5 - ngày 16 tháng 7 năm 2001.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Thị Doãn Thanh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 14/2001/NQ-HĐ về việc miễn nhiệm chức vụ trưởng ban văn hóa xã hội của ông Phùng Hữu Phú khóa XII - kỳ họp thứ 5 (từ ngày 16 đến ngày 18/7/2001) do Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.537

DMCA.com Protection Status
IP: 3.210.201.170