Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 132/2014/NQ-HĐND tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2014 do tỉnh Long An ban hành

Số hiệu: 132/2014/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Long An Người ký: Đặng Văn Xướng
Ngày ban hành: 21/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 132/2014/NQ-HĐND

Long An, ngày 21 tháng 07 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ TIẾP TỤC PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH VỀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 131/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ 9 về phương hướng, nhiệm vụ năm 2014;

Trên cơ sở xem xét các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, thông báo của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về hoạt động của Hội đồng nhân dân, Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh:

Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí thông qua các báo cáo: tình hình hoạt động của Hội đồng nhân dân; các Ban Hội đồng nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trình Hội đồng nhân dân tỉnh.

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu dự kỳ họp để bổ sung hoàn chỉnh các báo cáo và tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 2. Về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2014:

Hội đồng nhân dân tỉnh cơ bản thống nhất đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2014 theo báo cáo số 124/BC-UBND ngày 19/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh và báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp.

1. Đánh giá khái quát tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2014

Tình hình chung trong 6 tháng đầu năm 2014 có một số mặt thuận lợi, nhưng vẫn còn nhiều mặt khó khăn, nhất là về thời tiết, giá cả, tình hình biển Đông, ...đã tác động xấu đến sản xuất và đời sống nhân dân. Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các cấp, động viên doanh nghiệp và nhân dân phấn đấu khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện kế hoạch, phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 đạt được kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Tăng trưởng kinh tế đạt 10%, cao hơn cùng kỳ năm trước (9,7%). Sản xuất nông nghiệp có chuyển biến tích cực; diện tích, năng suất, chất lượng lúa tăng; xây dựng các “cánh đồng lớn” theo hướng liên kết 4 nhà mang lại hiệu quả rõ rệt; một số cây trồng, vật nuôi đem lại lợi nhuận khá cao; dịch bệnh trong chăn nuôi được kiểm soát chặt chẽ; tiếp tục tập trung nguồn lực thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Công nghiệp tiếp tục được tập trung khắc phục khó khăn, ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh, giá trị sản xuất tăng cao hơn so với cùng kỳ. Thu hút đầu tư nước ngoài tăng cả về số lượng dự án và mức vốn đăng ký. Đầu tư xây dựng cơ bản được tập trung chỉ đạo thực hiện. Thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu đều tăng so cùng kỳ. Thu chi ngân sách đạt trên 58% dự toán. Tập trung xây dựng Đề án tái cơ cấu kinh tế của tỉnh; triển khai thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh năm 2014. Tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm lĩnh vực văn hóa - xã hội theo kế hoạch; đảm bảo thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách người có công và các chính sách an sinh xã hội. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội, an ninh biên giới; chủ động đấu tranh phòng chống tội phạm, kiềm chế tai nạn giao thông - đặc biệt đã ngăn chặn kịp thời các biểu hiện lợi dụng vấn đề biên Đông để kích động gây rối trật tự an toàn xã hội và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, công tác quản lý điều hành có nhiều tiến bộ.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Sản xuất nông nghiệp tăng trưởng chưa ổn định, bền vững; giá lúa ở mức thấp; một số loại cây trồng gặp khó khăn về giá cả, thị trường tiêu thụ; diện tích trồng thanh long tăng nhanh nhưng đầu ra sản phẩm chưa ổn định; nguy cơ dịch bệnh tái phát trong chăn nuôi gia súc, gia cầm còn cao; sản xuất công nghiệp tăng trưởng chậm, nhiều nhóm hàng có sản lượng giảm; tình hình sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp trong tỉnh còn nhiều khó khăn; số lượng doanh nghiệp giải thể hoặc ngừng hoạt động còn nhiều. Tỷ lệ lấp đầy các khu cụm công nghiệp còn thấp. Đầu tư xây dựng cơ bản chậm, nguồn vốn đầu tư còn hạn chế, chưa huy động được nhiều nguồn lực xã hội tham gia. Mức tăng trưởng thương mại - dịch vụ chưa tương xứng; xuất nhập khẩu chưa đạt tiến độ kế hoạch. Thực hiện một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trên lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt thấp. Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, tội phạm và tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông còn diễn biến phức tạp. Tình hình biển Đông có ảnh hưởng nhất định đến hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trách nhiệm, hiệu quả trong quản lý, điều hành, phối hợp thực hiện nhiệm vụ của một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa cao, chưa quyết liệt, kịp thời.

2. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2014

Hội đồng nhân dân tỉnh cơ bản thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Thời gian tới, tình hình biển Đông sẽ tiếp tục tác động xấu đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, phải theo dõi chặt chẽ tình hình, chuẩn bị tốt các giải pháp ứng phó với mọi tình huống phát sinh, hạn chế thấp nhất thiệt hại xảy ra; đồng thời phấn đấu thực hiện đạt cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ về kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2014, trong đó cần tập trung thực hiện tốt một số công tác trọng tâm, cấp bách trong 6 tháng cuối năm 2014, như sau:

2.1. Triển khai thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế của tỉnh và các đề án tái cơ cấu ngành, lĩnh vực gắn với quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện và các quy hoạnh phát triển ngành, lĩnh vực đã được phê duyệt. Tiếp tục xây dựng, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, quy hoạch tổng thể cấp huyện còn lại, trình phê duyệt và triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất.

2.2. Quan tâm tổ chức sản xuất lúa vụ hè thu 2014, tích cực phòng chống dịch bệnh, thu hoạch kịp thời không để xảy ra thiệt hại do thiên tai, lũ lụt; triển khai sản xuất vụ mùa và đông xuân 2014-2015 đúng kế hoạch và thời vụ; tiếp tục thực hiện tốt các chương trình, dự án, chính sách hỗ trợ sản xuất, nhân rộng các mô hình sản xuất tiên tiến, đạt hiệu quả cao theo hướng tăng cường hợp tác liên kết giữa doanh nghiệp và người nông dân; khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu, nâng cao giá trị, hiệu quả, sức cạnh tranh của nông sản hàng hóa, nhất là các loại cây trồng, vật nuôi có thế mạnh của tỉnh. Giám sát chặt chẽ dịch bệnh gia súc gia cầm, chủ động hỗ trợ phòng dịch, kịp thời xử lý các ổ dịch phát sinh, không để lây lan. Tích cực huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng nông thôn mới đảm bảo lộ trình các xã đạt tiêu chí trong năm 2014.

2.3. Tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản; thường xuyên đôn đốc tiến độ thi công, điều hòa vốn và giải ngân kịp thời cho các công trình trọng điểm, công trình bức xúc; đảm bảo sử dụng hết nguồn vốn trái phiếu Chính phủ và vốn chương trình mục tiêu quốc gia đã phân giao. Tăng cường kiểm tra, giám sát trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu, giám sát việc bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình và thanh quyết toán kịp thời, đúng quy định, tiếp tục xử lý nợ đọng trong xây dựng cơ bản, Tích cực huy động thêm nguồn lực đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng quan trọng, bức xúc, xây dựng nông thôn mới, về nguồn... Triển khai đầu tư xây dựng trụ sở khối mặt trận, đoàn thể trong khu Trung tâm Chính trị - Hành chính của tỉnh.

2.4. Hỗ trợ giải quyết khó khăn, thúc đẩy triển khai các dự án đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp, khu dân cư, tái định cư; tăng cường công tác xúc tiến, thu hút đầu tư, nâng tỷ lệ lấp đầy các khu, cụm công nghiệp; thường xuyên tổ chức thăm, làm việc, động viên, hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục khó khăn, ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh và thực hiện đúng các quy định pháp luật về đất đai, xây dựng, tài nguyên, môi trường, lao động... Tiếp tục triển khai thực hiện đề án khuyến công đã được phê duyệt, giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đảm bảo các tiêu chí về công nghệ, khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường khi lựa chọn, tiếp nhận đầu tư trên địa bàn tỉnh, đặc biệt đối với các dự án, ngành nghề có nguy cơ gây ô nhiễm.

2.5. Thường xuyên theo dõi hoạt động của các doanh nghiệp, tăng cường công tác thông tin thị trường, xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận, mở rộng thị trường trong và ngoài nước, đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, nhất lúa gạo, nông sản với giá cả hợp lý. Tăng cường kiểm tra giá cả, thị trường, công tác phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại, nhất là vật tư nông nghiệp; kiểm soát chặt chẽ xuất nhập khẩu tiểu ngạch qua biên giới.

2.6. Quản lý điều hành thu chi ngân sách chặt chẽ, đạt và vượt dự toán; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thu phát sinh và xử lý nợ đọng; kiểm soát chi tiêu công theo kế hoạch và tiến độ thu. Thực hiện đúng pháp luật về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Quản lý hoạt động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định; tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ đầu tư sản xuất kinh doanh.

2.7. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu chủ yếu, các chương trình mục tiêu quốc gia trên lĩnh vực văn hóa - xã hội:

- Triển khai nhiệm vụ năm học mới 2014-2015 đúng quy định; tiếp tục thực hiện chủ trương, mô hình, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nhất là giáo dục đạo đức học sinh và ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường. Tiếp tục đầu tư xây dựng trường đại chuẩn; công tác phổ cập giáo dục trung học và mầm non theo kế hoạch, lộ trình đề ra; thực hiện có hiệu quả công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh, thu hút học sinh vào các trường nghề.

- Chủ động phòng chống các loại dịch bệnh nguy hiểm như: sởi, tay chân miệng, sốt xuất huyết...; tiếp tục thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, trách nhiệm, y đức của đội ngũ cán bộ y tế các cấp; thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế toàn dân đạt chỉ tiêu đề ra. Quan tâm đào tạo nguồn nhân lực ngành y tế giai đoạn 2011-2015 và đến năm 2020 đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, quản lý giá cả và chất lượng thuốc chữa bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực hiện tốt công tác dân số, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu về dân số.

- Tích cực thực hiện các tiêu chí còn lại để xây dựng thành công huyện điểm điển hình văn hóa Cần Đước; kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa; củng cố, nâng cao chất lượng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, các thiết chế, mô hình văn hóa cơ sở, lồng ghép các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tăng cường quản lý việc tổ chức lỗ hội, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thông tin, tuyên truyền theo đúng quy định pháp luật.

- Tiếp tục rà soát, thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, hỗ trợ sản xuất, đời sống, bảo trợ xã hội, giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội. Nâng cao hiệu quả dạy nghề gắn với giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, chú trọng tư vấn, giải quyết việc làm cho sinh viên tốt nghiệp chưa có việc làm. Thường xuyên kiểm tra thực hiện pháp luật lao động của các doanh nghiệp; kịp thời xử lý vấn đề phát sinh, không để xảy ra đình công, lãn công trái quy định pháp luật.

2.8. Củng cố phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, triển khai có hiệu quả các chương trình quốc gia về phòng chống tội phạm, ma túy; đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng. Tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm tai nạn giao thông. Rà soát và xử lý dứt điểm các vụ khiếu nại tồn đọng, phức tạp, kéo dài, không để phát sinh thành điểm nóng.

2.9. Đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước. Tổ chức thanh tra công chức, công vụ, cải cách hành chính theo kế hoạch; chấn chỉnh lề lối làm việc, kỷ luật phát ngôn; xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, vi phạm pháp luật trong hoạt động công vụ.

Thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra thực hiện có hiệu quả các giải pháp phấn đấu cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh, chỉ số hội nhập kinh tế quốc tế, chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh năm 2014.

2.10. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2015 theo đúng chủ trương, chỉ đạo của Trung ương.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh lên án mạnh mẽ và cực lực phản đối việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trong 75 ngày qua. Đây là hành động vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam; vi phạm luật pháp quốc tế, trước hết là Công ước của Liên hiệp quốc về Luật Biển năm 1982, Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC); vi phạm thỏa thuận cấp cao giữa Việt Nam và Trung Quốc về nguyên tắc chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Đông; làm tổn hại sâu sắc đến tình hữu nghị, đoàn kết, láng giềng của nhân dân 2 nước Việt Nam - Trung Quốc, đồng thời đe dọa hòa bình ở khu vực.

Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu Trung Quốc không được tái diễn hành vi hạ đặt trái phép giàn khoan trên vùng biển của Việt Nam. HĐND tỉnh đánh giá cao những phát biểu tâm huyết thể hiện lòng yêu nước, quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo của các vị đại biểu; hiện nay, mặc dù Trung Quốc đã rút giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam, nhưng tình hình biển Đông vẫn tiềm ẩn phức tạp khó lường, HĐND tỉnh kêu gọi nhân dân tỉnh nhà, cộng đồng doanh nghiệp phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí, hành động, ủng hộ và thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ trên cơ sở luật pháp quốc tế; gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh để góp phần phát triển đất nước và tỉnh nhà, gìn giữ quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Điều 4. Tổ chức thực hiện.

1- Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, điều hành tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm, nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Nhà nước để tuyên truyền, giáo dục, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện thắng lợi Nghị quyết này.

3- Hội đồng nhân dân tỉnh kêu gọi cán bộ công chức, viên chức, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, thi đua yêu nước, đoàn kết, động viên mọi nguồn lực, vượt qua khó khăn thử thách, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2014.

4- Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực, các Ban và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Long An khóa VIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 17 tháng 7 năm 2014./.

 

 

Nơi nhận:
- UB Thường vụ QH (b/c);
- Chính phủ (b/c);
- VP.QH, VP.CP (TP.HCM) (b/c);
- TT.TU (b/c);
- UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu QH đơn vị tỉnh Long An;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII;
- Các sở ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT. HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố;
- VP.UBND tỉnh;
- LĐ và CV VP.
Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Đặng Văn Xướng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 132/2014/NQ-HĐND tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2014 do tỉnh Long An ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.259

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.123