Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 13/2008/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát năm 2009 do Hội đồng nhân dân quận 10 ban hành

Số hiệu: 13/2008/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lâm Đình Chiến
Ngày ban hành: 19/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 10
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 13/2008/NQ-HĐND

Quận 10, ngày 19 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT NĂM 2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 10
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban  nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét Tờ trình số 564/TTr-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Thường trực Hội đồng nhân dân quận 10 về dự kiến chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân quận 10 năm 2009 và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân quận 10,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân quận 10 giám sát các nội dung sau đây tại các kỳ họp:

1. Tổ chức thực hiện chương trình nhà ở, kết hợp với việc hoàn chỉnh hệ thống giao thông hạ tầng đô thị (kỳ họp thường kỳ giữa năm 2009).

2. Việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân về quy hoạch phát triển kinh tế, giáo dục, y tế, quy chế dân chủ cơ sở (kỳ họp thường kỳ giữa năm 2009).

3. Kết quả thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kết quả thực hiện cải cách hành chính, xây dựng nếp sống văn minh đô thị (kỳ họp thường kỳ cuối năm 2009).

Điều 2. Thường trực và 2 Ban Hội đồng nhân dân quận tổ chức giám sát các nội dung sau và báo cáo kết quả với Hội đồng nhân dân quận:

1. Giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chỉ tiêu kinh tế - văn hóa - xã hội và an ninh quốc phòng, về thu, chi ngân sách năm 2009.

2. Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị cử tri, chú trọng đến các trường hợp thuộc thẩm quyền của quận còn tồn đọng lâu năm.

3. Giám sát việc thực hiện pháp luật trong điều tra, xét xử và thi hành án, thực hiện chế độ giam giữ của Công an quận 10.

4. Giám sát việc xây dựng phường văn hóa, khu phố văn hóa.

5. Giám sát thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

6. Giám sát quản lý của Ủy ban nhân dân quận 10 và các ban, ngành trong lĩnh vực quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường.

Điều 3. Trên cơ sở chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân quận và căn cứ vào nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của pháp luật; Thường trực và 2 Ban Hội dồng nhân dân quận chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện chương trình giám sát năm 2009.

Điều 4. Các cơ quan, tổ chức được giám sát có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để Thường trực và 2 Ban Hội đồng nhân dân quận và các đại biểu Hội đồng nhân dân quận tiến hành hoạt động giám sát; chuẩn bị báo cáo và cung cấp tài liệu cần thiết theo yêu cầu của đoàn giám sát.

Điều 5. Tại kỳ họp giữa năm, Thường trực Hội đồng nhân dân quận báo cáo tình hình thực hiện trong 6 tháng đầu năm và tại kỳ họp cuối năm báo cáo đánh giá thực hiện chương trình giám sát năm 2009 của Hội đồng nhân dân quận 10.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận 10 khóa IX, thông qua tại kỳ họp thứ 18 ngày 19 tháng 12 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lâm Đình Chiến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 13/2008/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát năm 2009 do Hội đồng nhân dân quận 10 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.202

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.231.229.89