Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 13/2005/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 02/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 13/2005/NQ-CP

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2005 

 

NGHỊ QUYẾT

PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 10 NĂM 2005

Ngày 29 tháng 10 năm 2005, Chính phủ phiên thường kỳ tháng10, đã thảo luận và quyết nghị những vấn đề sau

1. Chính phủ nghe Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội trình Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm giai đoạn 2006-2010.
Chính phủ xác định, giải quyết vấn đề lao động và việc làm là nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội quan trọng và cấp bách trong giai đoạn 2006-2010, nhằm hỗ trợ tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân, phát triển xã hội bền vững. Kết quả đạt được của Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm giai đoạn 2001-2005 đã tạo điều kiện giải phóng sức sản xuất, tăng đầu tư xã hội để phát triển sản xuất, tạo việc làm, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, giảm tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị và thiếu việc làm ở khu vực nông thôn, góp phần thúc đẩy kinh tế tăng trưởng xóa đói, giảm nghèo.

Dự báo đến năm 2010 lực lượng lao động cả nước chiếm khoảng 56% dân số; giai đoạn 2006-2010 có khoảng 8 triệu lao động có nhu cầu tạo việc làm, trong đó, hơn hai triệu lao động cần có sự hỗ trợ của Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm. Chính phủ nhất trí chủ trương tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm trong giai đoạn 2006-2010, nối tiếp giai đoạn 2001-2005. Chương trình phải kế thừa và rút kinh nghiệm các bài học từ việc thực hiện Chương trình trong giai đoạn trước, đổi mới phương thức điều hành, hỗ trợ có mục tiêu, có trọng điểm; tăng cường xã hội hóa công tác tạo việc làm thông qua việc phát triển sản xuất, thành lập nhiều doanh nghiệp để tạo việc làm; đồng thời lồng ghép Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm với các chương trình mục tiêu khác. Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể quần chúng nhằm đạt được các mục tiêu đề ra; chú trọng hỗ trợ trực tiếp tạo việc làm cho lao động nông thôn, đặc biệt là ở những vùng có chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp, lao động dôi dư lớn tuổi và các đối tượng cần hỗ trợ khác.

Giao Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Ðầu tư và các bộ, ngành liên quan, tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, hoàn chỉnh dự thảo Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm giai đoạn 2006-2010, trình Thủ tướng phê duyệt để triển khai thực hiện.

2. Chính phủ nghe Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Kế hoạch hành động khẩn cấp khi xảy ra dịch cúm gia cầm (H5N1) và đại dịch cúm ở người.

Dịch cúm gia cầm và cúm A ở người do vi-rút H5N1, xảy ra từ cuối tháng 12-2003, đã gây nhiều thiệt hại về kinh tế, tính mạng và sức khỏe của nhân dân ta. Bệnh dịch này đang diễn biến khó lường, có nguy cơ bùng phát cao và khi có thể lây từ người sang người sẽ trở thành đại dịch ở nước ta và nhiều nước trên thế giới. Chính phủ quyết tâm chủ động phòng, chống tích cực, ngăn chặn không để đại dịch xảy ra.

Kế hoạch hành động khẩn cấp khi xảy ra dịch cúm gia cầm (H5N1) và đại dịch cúm ở người cần thể hiện rõ quyết tâm của Chính phủ và nhân dân trong phòng, chống dịch bệnh; cụ thể hóa các nội dung cần phải làm, xác định rõ trách nhiệm của các bộ, cơ quan trung ương, địa phương. Hình thành mạng lưới giám sát dịch từ cơ sở với sự phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân, tổ chức xã hội trong phòng, chống dịch; huy động được mọi nguồn lực của Nhà nước, nhân dân và hợp tác quốc tế để phòng, chống dịch có hiệu quả; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân đồng thuận với các giải pháp của Chính phủ, hiểu rõ nguy cơ, chủ động phòng, chống, nhưng tránh tạo tâm lý hoang mang ảnh hưởng sản xuất và đời sống.

Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế phối hợp Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, khẩn trương hoàn chỉnh Kế hoạch và nghị quyết chuyên đề của Chính phủ về vấn đề này, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành.

3. Chính phủ nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em trình dự án Pháp lệnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Dân số; nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ báo cáo tổng hợp ý kiến các thành viên Chính phủ về dự án pháp lệnh này.

Chính phủ nhất trí sửa đổi Ðiều 2 và Ðiều 10 của pháp lệnh theo phương án 1 mà Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em đã đề xuất. Tuy nhiên, để bảo đảm tính đồng bộ trong các quy định pháp luật, tạo sự rõ ràng, thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện, cần tiếp tục rà soát để sửa đổi một cách đồng bộ các điều, khoản khác của Pháp lệnh có liên quan đến nội dung này.

Giao Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em chủ trì, phối hợp Văn phòng Chính phủ và Bộ Tư pháp tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, hoàn chỉnh dự thảo Pháp lệnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Dân số. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

4. Chính phủ nghe Bộ trưởng Giao thông vận tải trình về việc tăng mức tạm ứng vốn cho các gói thầu xây dựng công trình giao thông sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.

Chính phủ nhất trí cho phép tăng mức tạm ứng vốn lên 20% cho tất cả các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ (kể cả các công trình giao thông, thủy lợi...). Các bộ, ngành chỉ đạo để sử dụng có hiệu quả nguồn vốn này và đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành các dự án sử dụng trái phiếu Chính phủ theo đúng kế hoạch.

5. Chính phủ xem xét Báo cáo kết quả giao ban sản xuất, xuất nhập khẩu, đầu tư tháng 10 và tình hình kinh tế-xã hội mười tháng đầu năm 2005 do Bộ Kế hoạch và Ðầu tư trình; Báo cáo tình hình thương mại tháng 10 và dự báo các tháng cuối năm 2005 do Bộ Thương mại trình; Báo cáo công tác thanh tra quý III năm 2005 do Thanh tra Chính phủ trình.

Nhìn chung, tình hình kinh tế-xã hội tháng 10 và mười tháng đầu năm 2005, mặc dù gặp nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh và tác động không thuận của giá cả thị trường thế giới, nhưng vẫn duy trì được xu hướng phát triển tốt, sản xuất công nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng cao, nông nghiệp phát triển và bảo đảm tiến độ gieo trồng, lĩnh vực dịch vụ ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu sản xuất và đời sống, xuất khẩu tăng cao, nhập siêu có xu hướng giảm, thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt khá, thu ngân sách bảo đảm tiến độ, nhiều mặt hoạt động xã hội phát triển theo hướng tích cực.

Trong những tháng còn lại của năm 2005, các tác động không thuận còn nhiều, thiên tai, dịch bệnh còn tiềm ẩn, sản xuất và đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Ðể hoàn thành mục tiêu của kế hoạch năm 2005, các bộ, ngành và địa phương cần bám sát tình hình thực tế, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, triệt để các giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết số 01/2005/NQ-CP , các nghị quyết phiên họp thường kỳ của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân các công trình xây dựng, đặc biệt là các công trình có nguồn vốn từ trái phiếu Chính phủ; nâng cao hiệu quả sản xuất; đẩy mạnh xuất khẩu; triển khai đồng bộ các giải pháp khẩn cấp phòng, chống dịch cúm gia cầm (H5N1) và dịch cúm ở người; thực hiện chính sách tiền tệ linh hoạt và thận trọng; điều hành giá cả phù hợp cơ chế thị trường và tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, tăng cường kiểm soát, chống đầu cơ, buôn lậu; chỉ đạo sát sao việc phòng chống thiên tai; tăng cường công tác thanh tra, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm.

Giao Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ, triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trình Chính phủ xem xét ngay sau khi hai đạo luật này được Quốc hội thông qua.

 

 

TM.CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG 
Phan Văn Khải

 

GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No: 13/2005/NQ-CP

Hanoi, November 02, 2005

 

RESOLUTION

THE GOVERNMENT'S REGULAR MEETING - OCTOBER 2005

On October 29, 2005, the Government held its October regular meeting to discuss and decide the following issues:

1. The Government heard the Minister of Labor, Invalids and Social Affairs presenting the National Target Program on Employment for the period of 2006-2010.

The Government decided that resolving the problems of labor and employment was a socio-economic and political task of importance and urgency during the period of 2006-2010 aimed at creating more jobs, improving people's income and living standards, and achieving sustainable social development. The results of the National Target Program on Employment for the period of 2001-2005 have helped release the productive forces and increase social investment for greater production, more jobs, greater labor export, less unemployment in urban areas and under-employment in rural areas, increased economic growth and less poverty and hunger.

By 2010, it is forecast that the total labor force of the entire country will have accounted for 56% of the population; in the period of 2006-2010 about 8 million jobs are needed with 2 million jobs needing support from the National Target Program on Employment. The Government agreed with the initiative of continuing the implementation of the National Target Program on Employment for the period of 2006-2010 in the follow-up to that of the period 2001-2005. The Program shall have to inherit results and learn lessons from the previous period, renewing mode of management, providing support with clear targets and focus; increasing the engagement of society in job training via production promotion, establishing more enterprises to create more jobs; at the same time, incorporate the National Target Program on Employment into other objective programs. Close collaboration is needed between the Government, ministries, sectors, the Vietnam Fatherland Front and popular associations in order to achieve the identified targets; special attention needs to be paid to giving direct support to creating jobs for rural laborers especially those with agricultural land being converted to other uses; old redundant laborers and other subjects that need job assistance.

The Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs shall be responsible for coordinating with the Government Office, Ministry of Investment and Planning, and related ministries and sectors in consultation with opinions at the meeting to complete the draft National Target Program on Employment for the period of 2006-2010, and submit to the Prime Minister for approval.

2. The Government also heard the Minister of Agriculture and Rural Development presenting the emergency action plan against bird flu (H5N1) and human avian influenza.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Emergency Action Plan against bird flu and human avian influenza needs to demonstrate the determination of the Government and the people in preventing and fighting the epidemic; specifying actions to take, identifying responsibilities of ministries, central and local authorities. A system of epidemic control shall be established from the grassroots upward with the role of the Fatherland Front, popular associations and social organizations being promoted in preventing and fighting the epidemic; all resources of the State, the people and international cooperation shall be promoted to prevent and fight epidemic effectively; the communication shall be promoted in order to formulate consensus among people with the Government's solutions, make people clearly understand the risks of, and proactively prevent and fight epidemic without creating psychological unrest, which affect production and living conditions.

The Ministry of Agriculture and Rural Development, and the Ministry of Health shall be responsible for coordinating with the Government Office and related bodies in consideration of opinions at the meeting to quickly complete the special plan and resolution of the Government regarding this issue, and submit to the Prime Minister for promulgation approval.

3. The Government heard the Minister, Head of the Committee for Population, Families and Children presenting the Ordinance amending and supplementing some articles of the Ordinance on Population; heard the Minister-Head of the Government Office presenting the summary report of opinions of the Cabinet members about this Ordinance project.

The Government agreed to amend Article 2 and Article 10 of the Ordinance according to plan 1 proposed by the Committee for Population, Families and Children. However, in order to ensure the consistence of legal regulations, clarity and facility for implementation, it is necessary to make repeated reviews to consistently amend other articles and provisions of the ordinance related to this matter.

The Committee for Population, Families and Children shall be responsible for coordinating with the Government Office and the Ministry of Justice in consultation with the opinions at the meeting to complete the draft Ordinance on amending and supplementing some articles and provisions of the Population Ordinance. The Minister-Head of the Committee for Population, Families and Children is authorized by the Prime Minister to submit the draft Ordinance to the Standing Committee of the National Assembly.

4. The Government heard the Minister of Transport presenting the proposal to increase the level of advance payment for bidding packages of transportation works that use proceeds from government bonds.

The Government agreed with the proposed level of advance payment increased to 20% for all investment projects that use funds from government bonds (including works of transportation, irrigation, etc.). Ministries and sectors shall be responsible for directing the effective uses of this capital source and acceleration of the progress to ensure the completion of government bonds-funded projects as planned.

5. The Government reviewed the Report on production, exports and investment in October 2005 and the the socio-economic situation of the early ten months of 2005 submitted by the Ministry of Investment and Planning; the report of inspection of the third quarter of 2005 submitted by the Government Inspectorate.

In general, despite the difficulties caused by natural disasters, epidemics and unfavorable fluctuations of price in international markets, the socio-economic situation of October and the early ten months of 2005 remained good with high industrial growth rate, positive agricultural development, good crop planting progress, the service sector better meeting the demand of production and life, high rice export growth rate, decreased foreign trade deficit, relatively good foreign investment inflow, timely tax collection, and positive developments in many other social aspects.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Ministry of Finance and the Government Inspectorate shall be responsible for coordinating with the Government Office and related authorities to formulate the Government's Action Program to deploy and implement the Law on Anti-corruption and the Law on Thrift Practice and Anti-prodigality, and submit them to the Government for consideration right after the two bills are passed by the National Assembly.

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Phan Van Khai

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 13/2005/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 ngày 02/11/2005 do Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.062

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.191.46
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!