Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 126/2001/NQ-HĐ về bố trí lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Số hiệu: 126/2001/NQ-HĐ Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Nguyễn Hữu Luật
Ngày ban hành: 19/07/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 126/2001/NQ-HĐ

Bình Phước, ngày 19 tháng 7 năm 2001

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
KHÓA VI - KỲ HỌP THỨ TƯ.

(Từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 7 năm 2001).

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BỐ TRÍ LỰC LƯƠNG CÔNG AN XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội khóa IX, kỳ họp thứ năm thông qua ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Nghị định số 40/1999/NĐ-CP của Chính phủ quy định về “Công an xã“.

- Căn cứ Thông tư số 08/1999/TT-BCA, ngày 10/8/1999 của Bộ Công an về việc “Hướng dẫn thi hành Nghị định số 40/CP của Chính phủ”.

- Sau khi xem xét tờ trình số 29/TT-UB ngày 13 tháng 7 năm 2001 của UBND tỉnh; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến của các vị đại biểu HĐND tỉnh về việc “Bố trí lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước “;

QUYẾTNGHỊ:

1/ HĐND Tỉnh tán thành và thông qua đề án: B trí lực lượng công an xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước do UBND tỉnh trình tại kỳ họp, một s vấn đề cụ thế như sau :

a/ về tố chức:

- B trí thêm ở mỗi xã biên giới và các xã có trên 10.000 nhân khẩu 01 phó trưởng công an xã.

- Mỗi ấp được b trí 01 công an viên.

b/ về chế đ phu cấp:

- Phó trưởng công an xã bố trí thêm hưởng phụ cấp bằng mức phụ cấp của Phó trưởng công an xã được bổ nhiệm theo quy định của Chính phủ.

- Công an viên hưởng phụ cấp hàng tháng bằng 1/3 mức phụ cấp của Trưởng Công an xã.

c/ về trang b và trang cấp cho công an xã :

Giao UBND tỉnh căn cứ hướng dẫn của Bộ Công an và khả năng ngân sách của tnh có qui định cụ thể về trang bị và trang cấp cho công an xã phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

d/ Kinh phí cho hoạt động của công an xã :

Thực hiện theo qui định tại điều 14 Nghị định s40/1999/NĐ-CP ngày 23/6/1999 của Chính phủ.

2/ HĐND tỉnh giao UBND tỉnh quy định cụ thể và hưng dẫn, tchức thực hiện Nghị quyết này kể từ tháng 7/2001.

Nghị quyết này đã được HĐND tnh Bình Phước khóa VI, kỳ họp thứ tư thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2001./.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Luật

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 126/2001/NQ-HĐ về bố trí lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


258

DMCA.com Protection Status
IP: 35.170.78.142