Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 124/2009/NQ-HĐND về thành lập thị xã Sông Cầu và phường thuộc thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên

Số hiệu: 124/2009/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Đào Tấn Lộc
Ngày ban hành: 15/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 124/2009/NQ-HĐND

Tuy Hòa, ngày 15 tháng 06 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ THÀNH LẬP THỊ XÃ SÔNG CẦU VÀ THÀNH LẬP PHƯỜNG THUỘC THỊ XÃ SÔNG CẦU, TỈNH PHÚ YÊN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 13 (KỲ HỌP BẤT THƯỜNG)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 72/2001/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ về việc phân loại đô thị và cấp quản lý đô thị; Thông tư liên tịch số 02/2002/TTLT-BXD-TCCBCP ngày 08 tháng 3 năm 2002 của Bộ Xây dựng - Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) hướng dẫn về phân loại đô thị và cấp quản lý đô thị; Quyết định số 64b-HĐBT ngày 12 tháng 9 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc điều chỉnh địa giới hành chính đối với những huyện, xã có địa giới chưa hợp lý;

Sau khi xem xét Đề án số 1214/ĐA-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2009 về việc thành lập thị xã Sông Cầu và thành lập phường thuộc thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên kèm theo Tờ trình số 24/TTr-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh trình ra kỳ họp; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đề án thành lập thị xã Sông Cầu và thành lập phường thuộc thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên với những nội dung cơ bản như sau:

1. Thành lập thị xã Sông Cầu thuộc tỉnh Phú Yên:

Thành lập thị xã Sông Cầu thuộc tỉnh Phú Yên trên cơ sở toàn bộ 48.928,48 ha diện tích tự nhiên và 101.521 nhân khẩu của huyện Sông Cầu.

Thị xã Sông Cầu có 48.928,48 ha diện tích tự nhiên và 101.521 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị xã Sông Cầu: Bắc giáp thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định; Nam giáp huyện Tuy An; Tây giáp huyện Đồng Xuân; Đông giáp Biển Đông.

Trụ sở: Trụ sở các cơ quan Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể của thị xã đóng trên địa bàn khu phố Long Hải Nam, phường Xuân Phú, thị xã Sông Cầu.

2. Thành lập phường thuộc thị xã Sông Cầu:

a) Thành lập phường Xuân Yên thuộc thị xã Sông Cầu trên cơ sở điều chỉnh 229,34 ha diện tích tự nhiên và 668 nhân khẩu của xã Xuân Phương; 273,01 ha diện tích tự nhiên và 5.201 nhân khẩu của thị trấn Sông Cầu;

Phường Xuân Yên có 502,35 ha diện tích tự nhiên và 5.869 nhân khẩu;

Địa giới hành chính của phường Xuân Yên: Đông giáp Vịnh Xuân Đài; Tây giáp phường Xuân Phú, xã Xuân Lâm; Nam giáp phường Xuân Phú; Bắc giáp xã Xuân Phương, xã Xuân Lâm, phường Xuân Phú.

b) Thành lập phường Xuân Phú thuộc thị xã Sông Cầu trên cơ sở điều chỉnh 1.116,61 ha diện tích tự nhiên và 8.324 nhân khẩu của thị trấn Sông Cầu;

Phường Xuân Phú có 1.116,61 ha diện tích tự nhiên và 8.324 nhân khẩu;

Địa giới hành chính của phường Xuân Phú: Đông giáp Vịnh Xuân Đài, phường Xuân Thành; Tây giáp xã Xuân Lâm; Nam giáp phường Xuân Thành và xã Xuân Lâm; Bắc giáp xã Xuân Phương, xã Xuân Lâm, phường Xuân Yên.

c) Thành lập phường Xuân Thành thuộc thị xã Sông Cầu trên cơ sở 163,00 ha diện tích tự nhiên và 6.047 nhân khẩu còn lại của thị trấn Sông Cầu; 365,57 ha diện tích tự nhiên và 3.074 nhân khẩu của xã Xuân Thọ 1; 9,08 ha diện tích tự nhiên và 120 nhân khẩu của xã Xuân Lâm;

Phường Xuân Thành có 537,65 ha diện tích tự nhiên và 9.241 nhân khẩu;

Địa giới hành chính của phường Xuân Thành: Đông giáp Vịnh Xuân Đài; Tây giáp xã Xuân Lâm, xã Xuân Thọ 1 và phường Xuân Phú; Nam giáp phường Xuân Đài; Bắc giáp phường Xuân Phú.

d) Thành lập phường Xuân Đài thuộc thị xã Sông Cầu trên cơ sở điều chỉnh 418,57 ha diện tích tự nhiên và 3.145 nhân khẩu của xã Xuân Thọ 1; 643,30 ha diện tích tự nhiên và 5.858 nhân khẩu của xã Xuân Thọ 2;

Phường Xuân Đài có 1.061,87 ha diện tích tự nhiên và 9.003 nhân khẩu;

Địa giới hành chính của phường Xuân Đài: Đông giáp Vịnh Xuân Đài; Tây giáp xã Xuân Thọ 1 và xã Xuân Thọ 2; Nam giáp xã An Ninh Tây và xã An Dân huyện Tuy An; Bắc giáp phường Xuân Thành, xã Xuân Thọ 1.

3. Sau khi thành lập thị xã Sông Cầu và thành lập phường thuộc thị xã Sông Cầu:

- Xã Xuân Thọ 1 còn lại:

+ Diện tích: 3.067,54 ha.

+ Dân số: 553 hộ với 3.010 khẩu.

+ Địa giới hành chính: Đông giáp phường Xuân Thành, phường Xuân Đài; Tây giáp xã Xuân Long, xã Xuân Sơn Bắc huyện Đồng Xuân; Nam giáp xã Xuân Thọ 2 và xã Xuân Sơn Bắc huyện Đồng Xuân; Bắc giáp xã Xuân Lâm, phường Xuân Thành và xã Xuân Long huyện Đồng Xuân.

- Xã Xuân Thọ 2 còn lại:

+ Diện tích: 2.332,33 ha.

+ Dân số: 749 hộ với 4.417 khẩu.

+ Địa giới hành chính: Đông giáp phường Xuân Đài; Tây giáp xã Xuân Thọ 1, xã Xuân Sơn Bắc huyện Đồng Xuân; Nam giáp phường Xuân Đài, xã Xuân Sơn Bắc huyện Đồng Xuân, xã An Dân và xã An Ninh Tây huyện Tuy An; Bắc giáp xã Xuân Thọ 1, phường Xuân Đài, xã Xuân Sơn Bắc huyện Đồng Xuân.

- Xã Xuân Phương còn lại:

+ Diện tích: 4.491,32 ha.

+ Dân số: 1.576 hộ với 7.804 khẩu.

+ Địa giới hành chính: Đông giáp Vịnh Xuân Đài và phường Xuân Yên, xã Xuân Thịnh; Tây giáp xã Xuân Bình, xã Xuân Lâm, phường Xuân Yên, phường Xuân Phú; Nam giáp phường Xuân Yên, xã Xuân Lâm, phường Xuân Phú; Bắc giáp xã Xuân Bình, xã Xuân Cảnh, xã Xuân Lâm.

- Xã Xuân Lâm còn lại:

+ Diện tích: 13.090,84 ha.

+ Dân số: 664 hộ với 3.963 khẩu.

+ Địa giới hành chính: Đông giáp phường Xuân Yên, phường Xuân Phú, phường Xuân Thành và xã Xuân Phương; Tây giáp xã Phước Mỹ huyện Tuy Phước, xã Canh Hiệp huyện Vân Canh tỉnh Bình Định, xã Đa Lộc, xã Xuân Lãnh, xã Xuân Long huyện Đồng Xuân; Nam giáp xã Xuân Thọ 1, phường Xuân Thành, xã Xuân Long huyện Đồng Xuân; Bắc giáp xã Xuân Lộc, xã Xuân Bình, xã Xuân Phương.

Thị xã Sông Cầu có 48.928,48 ha diện tích tự nhiên và 101.521 nhân khẩu, có 14 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các phường: phường Xuân Yên, phường Xuân Phú, phường Xuân Thành, phường Xuân Đài và các xã: Xuân Thọ 1, Xuân Thọ 2, Xuân Lâm, Xuân Phương, Xuân Thịnh, Xuân Cảnh, Xuân Hoà, Xuân Bình, Xuân Lộc, Xuân Hải.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ, trình Chính phủ xem xét thành lập thị xã Sông Cầu và thành lập phường thuộc thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa V, kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) thông qua ngày 15 tháng 6 năm 2009./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đào Tấn Lộc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 124/2009/NQ-HĐND về thành lập thị xã Sông Cầu và phường thuộc thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.363

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 100.26.176.182