Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 12/NQ-HĐND năm 2019 về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa các quận Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm của thành phố Hà Nội

Số hiệu: 12/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Thị Bích Ngọc
Ngày ban hành: 10/07/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/NQ-HĐND

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH GIỮA CÁC QUẬN CẦU GIẤY, BẮC TỪ LIÊM, NAM TỪ LIÊM

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ CHÍN

(Từ ngày 08/7/2019 đến ngày 10/7/2019)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 về phân loại đô thị; Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;

Căn cứ Nghị định số 54/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16/4/2018 về hướng dẫn việc ly ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Tờ trình số 110/TTr-UBND ngày 27/6/2019 về việc đề nghị điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa các quận Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm; Báo cáo thẩm tra số 33/BC-HĐND ngày 01/7/2019 của Ban Pháp chế, ý kiến thảo luận và kết quả biểu quyết của đại biu Hội đồng nhân dân Thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành với chủ trương đề nghị điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa các quận Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, cụ thể:

- Chuyển toàn bộ phần diện tích đất tự nhiên khu vực 08 tổ dân phố Bắc Nghĩa Tân của phường Nghĩa Tân (gồm các tổ: 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32) đang thuộc địa giới hành chính của phường Cổ Nhuế 1 (quận Bắc Từ Liêm) về địa giới của phường Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy).

- Chuyển toàn bộ phần diện tích đất tự nhiên của tổ dân phsố 28 của phường Mai Dịch đang thuộc địa giới của phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm) về địa giới của phường Mai Dịch (quận Cầu Giấy) quản lý.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Giao Ủy ban nhân dân Thành phố:

1. Tập trung phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ trong quá trình hoàn thin hồ sơ, đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính của 03 quận Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm phải đảm bảo tính chính xác, chặt chẽ, đầy đủ khi trình Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

2. Chỉ đạo các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các quận Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm làm tt công tác tuyên truyền đcán bộ, đảng viên, cử tri và nhân dân tại các địa phương trên hiu và thực hiện theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi được thông qua điều chỉnh địa giới hành chính.

3. Tiếp tục rà soát, giải quyết kiến nghị của cử tri, đơn đề nghị của nhân dân trong quá trình thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính của 03 quận Cu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm; tập trung chỉ đạo đảm bảo sự ổn định và công tác quản lý hành chính nhà nước đúng các quy định của pháp luật sau khi được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua.

4. Chỉ đạo tiếp tục rà soát tổng thể hên toàn địa bàn Thành phố, đặc biệt là các đơn vị thường xuyên xảy ra tranh chấp địa giới đơn vị hành chính để có sự thng nht và điều chỉnh vào các năm tiếp theo.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV, kỳ họp thứ Chín thông qua ngày 10/7/2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ủy ban Pháp luật, Ban công tác đại biểu Quốc hội;
- VP Quốc hội, VP Chính phủ;
- Các Bộ: Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường;
- Thường trực Thành ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội;
- TT HĐN
D, UBND, UB MTTQ Thành phố;
- Các ban Đảng, các Ban HĐND Thành phố;
- Văn phòng: Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố;
- Các sở, ban, ngành Thành phố;
- Đại biểu HĐND Thành phố;
- Thường trực HĐND, UBND các quận: Cầu Gi
y, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm;
- Cổng Giao tiếp điện tử Thành phố;
- Lưu: VT
.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 12/NQ-HĐND năm 2019 về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa các quận Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm của thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.182

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.201.220