Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2009 do Hội đồng nhân dân quận 12 ban hành

Số hiệu: 12/2008/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Huỳnh Văn Chúm
Ngày ban hành: 19/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 12
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 12/2008/NQ-HĐND

Quận 12, ngày 19 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI, AN NINH - QUỐC PHÒNG NĂM 2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 12
KHÓA III, KỲ HỌP LẦN THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Hội đồng nhân dân quận 12 kỳ họp lần thứ 16, khóa III được tiến hành từ ngày 18 đến 19 tháng 12 năm 2008;

Sau khi xem xét báo cáo hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận; báo cáo của các cơ quan chức năng về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008 và phương hướng nhiệm vụ năm 2009; báo cáo ước thu chi ngân sách năm 2008, dự toán thu chi năm 2009; báo cáo hoạt động và thẩm tra của hai Ban Hội đồng nhân dân quận; các báo cáo chuyên đề; ý kiến thảo luận của các đại biểu; ý kiến trả lời chất vấn của Ủy ban nhân dân quận, của các đơn vị, ban, ngành liên quan và ý kiến phát biểu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

I. VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ AN NINH - QUỐC PHÒNG:

*HĐND quận nhất trí:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng nhân dân quận năm 2008 và chương trình hoạt động năm 2009; kinh phí hoạt động Hội đồng nhân dân quận năm 2009 là 262 triệu đồng (Chi tiết chi theo bảng dự toán của Thường trực Hội đồng nhân dân quận).

- Báo cáo của Ủy ban nhân dân quận về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và thu, chi ngân sách quận năm 2008; Tờ trình số 40/TTr-UBND-TC ngày 15 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận về việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách quận năm 2009.

- Báo cáo kết quả giám sát, thẩm tra của hai Ban: Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân quận.

Năm 2009, Hội đồng nhân dân quận nhấn mạnh một số chỉ tiêu như sau:

1. Doanh thu thương mại - dịch vụ tăng 20% trở lên so với năm 2008.

2. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng từ 14% so với năm 2008.

3. Bảo đảm đạt 100% chỉ tiêu thu ngân sách thành phố giao; đảm bảo chi thường xuyên trên tinh thần tiết kiệm.

4. Tập trung các giải pháp, đảm bảo sử dụng đạt 100% các nguồn vốn: vốn thành phố tập trung, vốn thành phố phân cấp, vốn ngân sách quận và các nguồn vốn khác; tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn đạt 90% trở lên.

5. Hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ đưa vào quản lý 100% nguồn quỹ đất công, công sản; có kế hoạch sử dụng đúng mục đích và đạt hiệu quả cao.

6. Phấn đấu tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt 92% trở lên, trong đó tỷ lệ hộ dân sử dụng nước máy đạt từ 20% trở lên.

7. Phấn đấu trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%; học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6 đạt 100%.

8. Mức sinh giảm 0,092%o trở lên, kéo giảm tỷ lệ sinh con thứ ba từ 0,26% so với năm 2008.

9. Đảm bảo công tác vận động Quỹ giảm nghèo, phấn đấu 250 hộ trong diện XĐGN vượt chuẩn 12 triệu đồng/người/năm.

10. Giới thiệu và giải quyết việc làm cho 7.000 lao động trở lên; đào tạo nghề cho 10.000 người trở lên.

11. Bảo đảm xét chọn khu phố văn hóa, gia đình văn hóa được công nhận đúng thực chất, 95% công sở đạt chuẩn công sở “văn minh - sạch đẹp - an toàn” trên tổng số đơn vị đăng ký; 100% hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa; 90% hộ đạt chuẩn.

12. Kiềm chế và kéo giảm đối với 6 loại tội phạm theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TU; tỷ lệ khám phá án đạt từ 60% trở lên đối với thường án, 90% trở lên đối với trọng án.

13. Hoàn thành chỉ tiêu giao quân đạt 100% năm 2009 cả hai cấp.

14. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt 1,4% so với tổng số dân, chú trọng nâng cao chất lượng.

15. Giải quyết 100% đơn thư khiếu nại, tố cáo đúng quy định pháp luật; giải quyết đạt 100% các kiến nghị của cơ sở đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền quận (trừ trường hợp phụ thuộc đến các Sở, ngành hoặc các đơn vị liên quan).

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẦN THỰC HIỆN:

1. Về lĩnh vực kinh tế:

- Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng “Thương mại - dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp”.

- Cung cấp thông tin, tạo điều kiện, mời gọi các thành phần kinh tế tham gia đầu tư các dự án trên các lĩnh vực: thương mại, nhà ở, giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao; đặc biệt là đầu tư các công trình cơ sở hạ tầng theo phương thức xã hội hóa... nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận.

- Tập trung thực hiện các nguồn thu, phấn đấu thu đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước.

- Thực hiện kiểm tra và xử lý đối với các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường; đồng thời kiến nghị thành phố kiên quyết xử lý các doanh nghiệp vi phạm về ô nhiễm môi trường.

2. Về đầu tư phát triển:

- Tập trung đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, ưu tiên các nguồn vốn để xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị, đặc biệt là mạng lưới giao thông, tập trung đầu tư những tuyến giao thông trọng yếu và theo hiện trạng các tuyến giao thông trên địa bàn quận.

- Thực hiện chương trình xã hội hóa đường giao thông, vận động nhân dân và các thành phần kinh tế trên địa bàn quận cùng tham gia đóng góp theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” để thực hiện nhựa hóa, bê tông đường giao thông nhằm góp phần tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội quận.

- Tập trung công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án án theo Nghị định số 22/1998/NĐ-CP còn khối lượng lớn như: khu tái định cư 36,2ha; kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên, bờ hữu sông Sài Gòn. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, kịp thời chấn chỉnh những sai sót, vướng mắc phát sinh… ảnh hưởng chậm tiến độ dự án, gây bức xúc đến nhân dân.

- Có kế hoạch kiểm tra các chủ đầu tư thực hiện các dự án trên địa bàn quận từ khâu thực hiện ban đầu, đúng quy trình, tiến độ, thực hiện đúng quy chế dân chủ công khai, minh bạch; kiên quyết xử lý và chấm dứt hợp đồng đối với các đơn vị tư vấn không đủ năng lực trong công tác lập dự án đầu tư xây dựng; xử lý các trường hợp không thực hiện đúng theo quy định hợp đồng.

3. Về công tác quản lý đô thị, tài nguyên môi trường:

- Tiếp tục thực hiện, hoàn thành công tác điều chỉnh quy hoạch 11 đồ án quy hoạch chi tiết 1/2000. Có kế hoạch, phương án quản lý chặt chẽ các quỹ đất quy hoạch trường học, bệnh viện và các công trình công cộng khác và phê duyệt đồ án quy hoạch hẻm giới.

- Đẩy mạnh công tác trật tự xây dựng, có kế hoạch kiểm tra, giám sát thường xuyên nhằm ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm trong xây dựng và vi phạm trong việc sử dụng đất đai theo quy định.

- Tiếp tục có kế hoạch phối hợp làm việc với Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn và Xí nghiệp Trung An sớm triển khai kế hoạch cung cấp nước máy trên địa bàn quận. Nhất là các phường có nguồn nước ô nhiễm như phường An Phú Đông, phường Thạnh Lộc, phường Thạnh Xuân.

- Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, trong đó đặc biệt quan tâm lĩnh vực thủ tục hành chính, tiếp tục thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân trong công tác cấp chủ quyền nhà đất, cấp giấy phép xây dựng… nhằm chấm dứt tình trạng chậm trễ gây phiền hà liên quan đến lĩnh vực đất đai, hợp thức hóa nhà ở - đất ở.

4. Về lĩnh vực văn hóa - xã hội:

- Tiếp tục vận động, tuyên truyền nhân dân tích cực thực hiện “Nếp sống văn minh đô thị”, có kế hoạch cụ thể nhằm ngăn ngừa, chấn chỉnh các sai phạm và từng bước nâng dần nhận thức người dân tạo thói quen sinh hoạt của cư dân đô thị.

- Đẩy mạnh công tác phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội, trật tự an toàn giao thông, công tác PCCC; tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, nhất là các cơ sở kinh doanh dịch vụ ngành nghề nhạy cảm.

- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, công khai các địa điểm quy hoạch trường học để mời gọi đầu tư, tạo điều kiện hỗ trợ các nhà đầu tư tham gia. Đầu tư xây dựng trường học bằng vốn ngân sách đúng tiến độ, đảm bảo đủ trường, lớp cho học sinh trong năm học 2009 - 2010, nâng cao năng lực quản lý tại các trường trên địa bàn quận, sắp xếp điều chuyển giáo viên để điều hòa, nâng cao chất lượng giảng dạy.

- Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại Bệnh viện quận; tăng cường giáo dục thái độ phục vụ, tác phong, y đức đối với đội ngũ y, bác sỹ. Đẩy mạnh công tác vệ sinh phòng dịch, an toàn thực phẩm. Phát triển mạng lưới y tế cơ sở, thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe cho người dân, người nghèo, người có thẻ bảo hiểm y tế và miễn phí đối với trẻ em dưới 6 tuổi.

- Thực hiện tốt chương trình giảm nghèo theo tiêu chí mới, đẩy mạnh việc phát triển các mô hình phát triển kinh tế trong các hộ nghèo, thực hiện các chính sách trợ giúp các hộ nghèo thông qua các Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm, quỹ giảm nghèo và hệ thống ngân hàng tại địa phương.

- Triển khai và tổ chức thực hiện tốt các hoạt động nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn.

5. Về lĩnh vực an ninh - quốc phòng:

- Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện và có biện pháp nhằm nắm chắc tình hình và bảo vệ an toàn địa bàn quận.

- Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, chủ động ngăn chặn, xử lý kịp thời các tình huống, không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn quận; thực hiện tốt chương trình “phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội”; giữ địa bàn trong sạch về ma túy, mại dâm; có biện pháp nhằm kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự, giảm tai nạn giao thông trên cả 3 mặt: số vụ, số người chết, số người bị thương nặng.

- Dân chủ, công khai và đảm bảo số lượng, chất lượng công tác tuyển giao quân NVQS.

6. Về xây dựng chính quyền và cải cách hành chính:

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TW ngày 01 tháng 8 năm 2007 về việc “Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước”; thực hiện nghiêm quy tắc công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phổ biến rộng rãi, niêm yết công khai quy chế, quy trình các thủ tục hành chính tại công sở; thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; tiếp tục rà soát, mẫu hóa các loại giấy tờ, thủ tục nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi có nhu cầu.

- Có quy chế, phân định rõ trách nhiệm các ngành, cấp; có kiểm tra, giám sát và tiếp tục chấn chỉnh, xây dựng kỷ luật, kỷ cương trong bộ máy hành chính nhà nước, nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức kỷ luật của cán bộ, công chức. Lãnh đạo đơn vị thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ, nhất là các công tác giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

III. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC:

Hội đồng nhân dân quận nhất trí thông qua:

1. Báo cáo tình hình thực hiện công tác năm 2008 và chương trình công tác năm 2009 của các đơn vị:

- Viện Kiểm sát nhân dân

- Công an quận 12

- Tòa án nhân dân quận.

- Thi hành án dân sự.

2. Các tờ trình:

- Dự toán thu, chi ngân sách quận năm 2009.

- Tờ trình số 37/TTr-UBND-TC ngày 04 tháng 12 năm 2008 về việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động.

- Tờ trình số 38/TTr-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2009 về cập nhật bổ sung dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý nước thải lưu vực Tham Lương, Bến Cát tại phường An Phú Đông vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 định hướng đến năm 2020, kế hoạch sử dụng chi tiết 5 năm (2006 - 2010) của quận 12.

- Tờ trình số 41/TTr-UBND-TC ngày 17 tháng 12 năm 2008 về tình hình thực hiện công tác đầu tư xây dựng năm 2008 và kế hoạch thực hiện năm 2009.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Hội đồng nhân dân quận giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban Kinh tế - Xã hội của Hội đồng nhân dân quận tiếp tục giám sát, thẩm tra kết quả thu, chi quyết toán tài chính ngân sách nhà nước năm 2008 và báo cáo kết quả tại kỳ họp lần thứ 17 Hội đồng nhân dân quận năm 2009.

- Giao Ủy ban nhân dân quận căn cứ vào Nghị quyết kỳ họp có kế hoạch tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện đạt kết quả Nghị quyết Hội đồng nhân dân đã đề ra.

- Hội đồng nhân dân giao Thường trực Hội đồng nhân dân, hai Ban phối hợp hoạt động, giám sát, khảo sát nhằm kịp thời đôn đốc, chấn chỉnh những thiếu sót, chậm trễ trong việc thực hiện Nghị quyết.

- Đề nghị Mặt trận Tổ quốc quận, các tổ chức thành viên phối hợp tham gia giám sát, vận động nhân dân quận thực hiện và kịp thời phát hiện phản ảnh những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung đến các cơ quan có thẩm quyền.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận 12, khóa III nhiệm kỳ 2004 - 2009, kỳ họp lần thứ 16, thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Văn Chúm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2009 do Hội đồng nhân dân quận 12 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.244

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.81.210