Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư - sửa chữa - duy tu năm 2009 do Hội đồng nhân dân quận 10 ban hành

Số hiệu: 12/2008/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lâm Đình Chiến
Ngày ban hành: 19/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 10
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 12/2008/NQ-HĐND

Quận 10, ngày 19 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ - SỬA CHỮA - DUY TU NĂM 2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 10
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét Tờ trình số 8506/TTr-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận 10 tại kỳ họp về việc đề nghị thông qua tờ trình giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư - sửa chữa - duy tu năm 2009; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân quận 10 và ý kiến của các đại biểu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch đầu tư - sửa chữa - duy tu năm 2009 do Ủy ban nhân dân quận 10 trình bày tại kỳ họp như sau:

1. Thống nhất tổng mức vốn dự kiến là 180 tỷ đồng. Trong đó:

1.1. Vốn xây dựng cơ bản là 130 tỷ đồng, gồm:

- Nguồn vốn ngân sách thành phố tập trung: 7,200 tỷ đồng.

- Nguồn vốn ngân sách thành phố phân cấp: 23,200 tỷ đồng.

- Nguồn vốn của quận: 14,600 tỷ đồng.

- Nguồn vốn khác: 85,000 tỷ đồng.

1.2. Mua quỹ nhà tái định cư là 50 tỷ đồng.

2. Chấp thuận danh mục công trình mới là 65 công trình, trong đó:

2.1. Tổng mức vốn dự kiến là 14,954 tỷ đồng, gồm:

- Nguồn vốn ngân sách: 13,445 tỷ đồng.

- Nguồn vốn khác: 1,506 tỷ đồng.

2.2. Phân chia theo loại công trình, gồm:

- Sửa chữa: 8,050 tỷ đồng với 20 công trình.

- Duy tu: 6,901 tỷ đồng với 45 công trình.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân quận 10 căn cứ vào kế hoạch theo danh mục đã được Hội đồng nhân dân quận 10 thông qua, bổ sung vào danh mục công trình mới mà đại biểu Hội đồng nhân dân quận đã đề nghị để triển khai và tổ chức thực hiện. 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân quận 10 khóa IX, thông qua tại kỳ họp thứ 18 ngày 19 tháng 12 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lâm Đình Chiến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư - sửa chữa - duy tu năm 2009 do Hội đồng nhân dân quận 10 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.090

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.81.210