Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 12/2008/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Phạm Phương Thảo
Ngày ban hành: 05/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 12/2008/NQ-HĐND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NĂM 2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét Tờ trình số 319/TTr-HĐND ngày 27 tháng 11
năm 2008 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về dự kiến chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2009 và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân thành phố thống nhất tổ chức các hoạt động giám sát trong năm 2009 các nội dung:

1. Giám sát việc tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách;

2. Giám sát việc việc quy hoạch và quản lý quy hoạch;

3. Giám sát việc quản lý môi trường;

4. Giám sát việc thực hiện chương trình nhà ở tái định cư, nhà ở cho công nhân lao động;

5. Giám sát việc tổ chức thực hiện nếp sống văn minh đô thị;

6. Giám sát việc quản lý nhà nước về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm;

7. Giám sát việc thực hiện công tác giải quyết khiếu nại - tố cáo;

8. Giám sát về hoạt động phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội.

Điều 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức thực hiện chương trình giám sát; phân công, điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố; tùy tình hình, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức chất vấn giữa 2 kỳ họp; tổ chức hội nghị chuyên đề về các nội dung do đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và cử tri quan tâm, tăng cường sử dụng hợp lý các công cụ tham vấn ý kiến nhân dân trong quá trình tổ chức thực hiện chức năng giám sát, tạo điều kiện các Ban Hội đồng nhân dân thành phố tăng cường tổ chức nghiên cứu, mời chuyên gia tư vấn các nội dung giám sát.

Điều 3. Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố dành thời gian thích hợp tham gia các hoạt động giám sát do Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức; tăng cường thời gian tiếp xúc cử tri; kịp thời phản ánh và theo dõi đôn đốc các cơ quan, đơn vị giải quyết các kiến nghị và phúc đáp với cử tri theo luật định.

Điều 4. Các cơ quan, tổ chức có liên quan trên địa bàn thành phố được điều chỉnh theo Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân có trách nhiệm hợp tác chặt chẽ trong hoạt động giám sát; báo cáo và cung cấp kịp thời những thông tin, tài liệu cần thiết theo yêu cầu của Thường trực, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố.

Điều 5. Tại kỳ họp giữa năm, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố báo cáo sơ kết tình hình thực hiện và tại kỳ họp cuối năm báo cáo đánh giá thực hiện chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2009.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VII, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2008./. 

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Các Ủy ban của Quốc hội;
- Thường vụ Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- Thường trực UBND TP;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP và các tổ chức thành viên;
- Ban Công tác Đại biểu, Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM (23b);
- Đại biểu HĐND thành phố; 
- Thủ trưởng các sở, ban, ngành TP;
- Thường trực HĐND - UBND các quận, huyện;
- Văn phòng Thành ủy;
- VPHĐ-UB: CPVP, các Phòng CV, TTCB;
- Lưu:VT, THHĐ H.

CHỦ TỊCH
Phạm Phương Thảo

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND ngày 05/12/2008 về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2009 do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.610

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.34.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!