Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 12/2001/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 02/11/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 12/2001/NQ-CP

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2001 

 

NGHỊ QUYẾT

PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 10 NĂM 2001

Trong hai ngày 29 và 30 tháng 10 năm 2001, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 10, thảo luận và quyết nghị các vấn đề sau đây:

1. Chính phủ đã nghe Bộ trưởng Bộ Thương mại báo cáo về Chương trình đẩy mạnh xuất khẩu năm 2002. Chính phủ đánh giá cao những nỗ lực và kết quả của công tác xuất khẩu trong năm 2001. Tuy giá xuất khẩu nhiều mặt hàng chủ yếu của nước ta trên thị trường thế giới bị giảm sút nhưng hoạt động xuất khẩu đã góp phần tiêu thụ được số lượng lớn hàng hoá sản xuất ra, đặc biệt là các mặt hàng nông sản, thuỷ sản, góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng GDP của năm 2001.

Năm 2002 hoạt động xuất khẩu sẽ còn gặp nhiều khó khăn do kinh tế thế giới tiếp tục giảm sút và tác động của sự kiện ngày 11/9 xảy ra trên nước Mỹ. Giá xuất khẩu một số mặt hàng nông sản và công nghiệp chủ lực của Việt Nam chưa có dấu hiệu phục hồi, cung cầu nhiều mặt hàng trên thị trường thế giới chưa ổn định. Chính phủ xác định tốc độ tăng trưởng xuất khẩu năm 2002 phải đạt mức tối thiểu 10%; trong quá trình thực hiện cần phấn đấu đạt mức cao hơn.

Để thực hiện tốt kế hoạch xuất khẩu năm 2002, Chính phủ giao Bộ Thương mại chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành liên quan thực hiện những việc sau đây:

- Rà soát lại khả năng xuất khẩu của tất cả các mặt hàng để xây dựng các chương trình cụ thể; trong đó đặc biệt lưu ý đẩy mạnh xuất khẩu các nhóm mặt hàng có lợi thế cạnh tranh, thu hút nhiều lao động và sử dụng nhiều nguyên liệu trong nước.

- Nghiên cứu, bổ sung các chính sách về đầu tư, tài chính, tín dụng, thuế... để thu hút và kích thích mọi nguồn lực của các thành phần kinh tế, bao gồm cả cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tham gia vào hoạt động xuất khẩu và sản xuất hàng xuất khẩu.

- Bổ sung các chính sách hỗ trợ tài chính ban đầu, hỗ trợ đầu vào cho sản xuất, đầu ra cho kinh doanh đối với hàng xuất khẩu. Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động kinh doanh xuất khẩu.

- Nghiên cứu, phát triển ổn định thị trường xuất khẩu các mặt hàng chiến lược theo hướng đa dạng hoá thị trường, tránh tình trạng phụ thuộc vào một số ít thị trường, gắn nhập khẩu với xuất khẩu nhằm tăng thêm thị phần và thị trường xuất khẩu. Chú trọng khai thác thị trường Trung Quốc, Nhật, Nga, Đông Âu, Mỹ; duy trì thị trường Tây Âu, Trung Đông; xúc tiến thâm nhập thị trường châu Phi, Bắc Âu.

- Nghiên cứu, chấn chỉnh lại hoạt động của các hiệp hội ngành hàng theo hướng cơ cấu lại tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, nhân sự; tăng cường công tác xúc tiến thương mại và có quan hệ chặt chẽ với các hội, hiệp hội trong khu vực và thế giới.

Giao Bộ Thương mại chủ trì, phối hợp cùng Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên Chính phủ, dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Chương trình đẩy mạnh xuất khẩu năm 2002, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11 năm 2001.

2. Chính phủ đã nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày Báo cáo về đầu tư phát triển 5 năm 2001 - 2005.

Chính phủ nhận định, giai đoạn 1996 - 2000 tuy nền kinh tế nước ta bị ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế khu vực và thiên tai liên tiếp, đầu tư nước ngoài giảm, song tổng vốn đầu tư cho nền kinh tế vẫn tăng, năng lực sản xuất mới tăng khá; cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội được cải thiện; giáo dục, y tế, văn hoá, xã hội, khoa học công nghệ phát triển; đầu tư cho nông nghiệp tăng. Nhìn chung, chúng ta đã đầu tư đúng hướng và có nhiều thành công trong việc huy động nội lực. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, yếu kém, đặc biệt hiệu quả đầu tư chưa cao, thủ tục đầu tư còn rất phiền hà, đấu thầu còn nhiều tiêu cực.

Trong giai đoạn 2001 - 2005, đầu tư phải nhằm thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IX và bảo đảm có hiệu quả. Cần đặc biệt chú trọng đa dạng hoá nguồn vốn đầu tư, huy động tối đa nguồn vốn từ khu vực dân cư; xác định đúng định hướng đầu tư và có tính đột phá; đầu tư nhà nước tập trung vào xây dựng cơ sở hạ tầng, giáo dục, y tế, xã hội, khoa học và công nghệ, đầu tư cho các vùng nghèo, vùng sâu, vùng xa; thực hiện phân cấp mạnh cho các Bộ, ngành và địa phương trên cơ sở quy hoạch tổng thể chung, hạn chế tối đa tình trạng đầu tư tự phát, gây lãng phí, kém hiệu quả; cần chú ý đầu tư theo hướng xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý.

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh báo cáo và bổ sung vào Báo cáo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2001 - 2005 trình Quốc hội khoá X kỳ họp thứ 10, đồng thời dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm 2001 - 2005, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11 năm 2001.

3. Tại phiên họp này, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp trình bày dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương khoá IX về tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Chính phủ thống nhất với những nội dung của Chương trình, đồng thời cũng bổ sung nhiều việc cần thiết và cấp bách có thể làm ngay. Giao Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan, tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ, bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương khoá IX về tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Đồng thời, dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11 năm 2001.

4. Chính phủ đã nghe Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản trình bày Tờ trình Chính phủ về Dự án Luật Thủy sản; nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ báo cáo tổng hợp ý kiến thành viên Chính phủ về Dự án Luật.

Giao Bộ Thủy sản chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ để sửa đổi, bổ sung và hoàn chỉnh Dự án Luật trên, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, trình Quốc hội.

5. Chính phủ đã nghe Trưởng Ban Vật giá Chính phủ trình bày Tờ trình Chính phủ về Dự án Pháp lệnh Giá; nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ báo cáo tổng hợp ý kiến thành viên Chính phủ về Dự án Pháp lệnh.

Giao Ban Vật giá Chính phủ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh Dự án Pháp lệnh trên, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

6. Chính phủ đã nghe Bộ trưởng Bộ Xây dựng trình bày Tờ trình Chính phủ về dự thảo Nghị định về người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà ở tại Việt Nam; nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ báo cáo tổng hợp ý kiến thành viên Chính phủ về dự thảo Nghị định.

Giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ, bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo Nghị định trên, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành.

7. Tại phiên họp, Thanh tra Nhà nước đã trình Báo cáo về công tác thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo Quý III năm 2001; Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2001; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trình Báo cáo về tình hình lũ lụt đồng bằng sông Cửu Long năm 2001 và công tác chỉ đạo đối phó với lũ lụt. Chính phủ nhất trí thông qua các báo cáo này.

Trong 10 tháng đầu năm 2001, mặc dù đạt được một số tiến bộ như thu ngân sách đạt khá, sản xuất công nghiệp vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng cao, hoạt động dịch vụ có sôi động hơn, các mặt văn hoá - xã hội, nhất là công tác xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm có nhiều tiến bộ..., song nhiều lĩnh vực còn khó khăn, nhất là việc tăng kim ngạch xuất khẩu, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, vấn đề an ninh trật tự và an toàn xã hội... Trong những tháng còn lại của năm 2001, Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương rà soát lại chương trình công tác đã đề ra, tập trung chỉ đạo điều hành quyết liệt hơn nữa và có các giải pháp cụ thể nhằm khai thác triệt để lợi thế của đất nước, phấn đấu với tinh thần nỗ lực cao để đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế đã đề ra./.


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng,
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng,
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
cơ quan thuộc Chính phủ,
- HĐND, UBND các tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương,
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng,
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
- Toà án nhân dân tối cao,
- Cơ quan TW của các đoàn thể,
- Công báo,
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ,
Cục, đơn vị trực thuộc,
- Lưu: TH (5), VT.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG 
Phan Văn Khải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 12/2001/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 ngày 02/11/2001 do Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.400

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.2.192
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!