Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 12/1999/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Huỳnh Đảm
Ngày ban hành: 14/12/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

 

Số: 09/2005/QĐ-BXD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 1999

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ BẦU CỬ CHỨC DANH TRƯỞNG, PHÓ VÀ CÁC THÀNH VIÊN BAN VĂN HÓA XÃ HỘI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KHÓA VI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA VI-KỲ HỌP THỨ NHẤT

Căn cứ vào Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân (sửa đổi) năm 1994;
Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu bầu cử các chức danh của Ban Văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân thành phố;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Công nhận kết quả bầu cử các chức danh dưới đây đã được các  Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VI bầu vào lúc 10 giờ ngày 14 tháng 12 năm 1999 tại kỳ họp lần thứ nhất Hội đồng nhân dân thành phố khóa VI gồm các Ông, Bà có tên sau đây :

1. Ông Huỳnh Thành Lập, giữ chức vụ Trưởng ban,

2. Bà Trần Thị Thanh Diệu, giữ chức vụ Phó ban,

3. Ông Trương Minh Nhựt, giữ chức vụ Phó ban,

4. Ông Nguyễn Hoàng Năng, Thành viên,

5. Ông Dương Quan Hà, Thành viên,

6. Linh mục Nguyễn Công Danh, Thành viên,

7. Ông Huỳnh Văn Nam, Thành viên,

8. Ông Nguyễn Huy Cận, Thành viên,

9. Ông Huỳnh Dũng Nhân, Thành viên,

10. Ông Phạm Văn Phương, Thành viên,

11. Ông Đặng Công Minh, Thành viên.

Điều 2. Giao trách nhiệm cho Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố khóa VI và Thư ký kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố hoàn chỉnh các văn bản báo cáo theo Luật định./.

 


Nơi nhận :
- UBTVQH
- Thủ tướng Chính phủ }để
- Ban Tổ chức cán bộ CP}báo cáo
- Lưu

T/M HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Huỳnh  Đảm 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 12/1999/NQ-HĐND ngày 14/12/1999 về việc công nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng, Phó và các thành viên Ban Văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân thành phố khóa VI do Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.058

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.176.54
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!