Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 1191/NQ-UBTVQH14 2021 thành lập các phường thuộc thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh

Số hiệu: 1191/NQ-UBTVQH14 Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 12/01/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1191/NQ-UBTVQH14

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2021

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÁC PHƯỜNG THUỘC THỊ XÃ TỪ SƠN, TỈNH BẮC NINH

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 21/2017/QH14Luật số 47/2019/QH14;

Căn cNghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 625/TTr-CP ngày 21 tháng 12 năm 2020 và Báo cáo thẩm tra số 3780/BC-UBPL14 ngày 07 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban Pháp luật,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập các phường thuộc thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

1. Thành lập các phường thuộc thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh:

a) Thành lập phường Hương Mạc trên cơ sở toàn bộ 5,58 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 19.576 người của xã Hương Mạc.

Phường Hương Mạc giáp các phường Đồng Kỵ, Phù Khê, Tam Sơn; huyện Yên Phong và thành phố Hà Nội;

b) Thành lập phường Phù Chẩn trên cơ sở toàn bộ 5,98 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 19.656 người của xã Phù Chẩn.

Phường Phù Chn giáp phường Đình Bảng và phường Tân Hng; huyện Tiên Du và thành phố Hà Nội;

c) Thành lập phường Phù Khê trên cơ sở toàn bộ 3,47 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 12.703 người của xã Phù Khê.

Phường Phù Khê giáp các phường Châu Khê, Đồng Kỵ, Hương Mạc và thành phố Hà Nội;

d) Thành lập phường Tam Sơn trên cơ sở toàn bộ 8,45 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 16.279 người của xã Tam Sơn.

Phường Tam Sơn giáp các phường Đồng Kỵ, Đồng Nguyên, Hương Mạc, Tương Giang; huyện Tiên Du và huyện Yên Phong;

đ) Thành lập phường Tương Giang trên cơ sở toàn bộ 5,66 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 12.811 người của xã Tương Giang.

Phường Tương Giang giáp phường Đồng Nguyên, phường Tam Sơn và huyện Tiên Du.

2. Sau khi thành lập các phường thuộc thị xã Từ Sơn:

a) Thị xã Từ Sơn có 12 phường;

b) Tỉnh Bắc Ninh có 08 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 06 huyện, 01 thị xã và 01 thành phố; 126 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 89 xã, 31 phường và 06 thị trấn.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 02 năm 2021.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh và các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này; sắp xếp, ổn định bộ máy các cơ quan, tổ chức ở địa phương; ổn định đời sống của Nhân dân địa phương, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn.

2. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tên gọi gắn với địa danh đơn vị hành chính được thành lập mới phải hoàn thành việc đổi tên để hoạt động với tên gọi quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.

 


Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Ban Tổ chức Trung
ương;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Tổng cục Thống kê;
- HĐND,
UBND tnh Bắc Ninh;
- Lưu: HC, PL.
Số e-PAS: 2699

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Kim Ngân

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 1191/NQ-UBTVQH14 ngày 12/01/2021 về thành lập các phường thuộc thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.943

DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.63.28
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!