Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 119/2015/NQ-HĐND Thành lập thị xã Kinh Môn và các phường thuộc thị xã tỉnh Hải Dương

Số hiệu: 119/2015/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương Người ký: Bùi Thanh Quyến
Ngày ban hành: 09/07/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 119/2015/NQ-HĐND

Hải Dương, ngày 09 tháng 7 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐỀ ÁN THÀNH LẬP THỊ XÃ KINH MÔN VÀ THÀNH LẬP CÁC PHƯỜNG THUỘC THỊ XÃ KINH MÔN, TỈNH HẢI DƯƠNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
KHÓA XV - KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 62/2011/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn; Thông tư số 02/2012/TT-BNV ngày 15 tháng 6 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 62/2011/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ;

Xét Tờ trình số 29/TTr-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2015 của UBND tỉnh Hải Dương về việc đề nghị thông qua Đề án thành lập thị xã Kinh Môn và thành lập các phường thuộc thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương; Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đề án Thành lập thị xã Kinh Môn và thành lập các phường: Kinh Môn, Phú Thứ, Minh Tân, Hiệp An và Hiệp Sơn thuộc thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương cụ thể như sau:

1. Thành lập thị xã Kinh Môn

Thành lập thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương trên cơ sở 163,49 km2 diện tích tự nhiên, 163.783 nhân khẩu và 25 đơn vị hành chính cấp xã của huyện Kinh Môn. Trụ sở làm việc là trụ sở làm việc hiện nay của huyện Kinh Môn;

Địa giới hành chính thị xã Kinh Môn: Đông giáp thành phố Hải Phòng; Tây giáp huyện Nam Sách và thị xã Chí Linh; Nam giáp huyện Kim Thành và thành phố Hải Phòng; Bắc giáp tỉnh Quảng Ninh.

2. Thành lập các phường thuộc thị xã Kinh Môn

a) Thành lập phường Kinh Môn

Thành lập phường Kinh Môn trên cơ sở 307,52 ha diện tích tự nhiên và 8.916 nhân khẩu của thị trấn Kinh Môn; trụ sở làm việc là trụ sở làm việc hiện nay của thị trấn Kinh Môn;

Địa giới hành chính phường Kinh Môn: Đông giáp thành phố Hải Phòng; Tây giáp phường Hiệp An và phường Hiệp Sơn; Nam giáp xã Thái Thịnh Long Xuyên; Bắc giáp phường Phú Thứ.

b) Thành lập phường Phú Thứ

Thành lập phường Phú Thứ trên cơ sở 881,36 ha diện tích tự nhiên và 11.859 nhân khẩu của thị trấn Phú Thứ; trụ sở làm việc là trụ sở làm việc hiện nay của thị trấn Phú Thứ;

Địa giới hành chính phường Phú Thứ: Đông giáp phường Minh Tân; Tây giáp xã Duy Tân; Nam giáp phường Hiệp Sơn, phường Kinh Môn và thành phố Hải Phòng; Bắc giáp xã Tân Dân.

c) Thành lập phường Minh Tân

Thành lập phường Minh Tân trên cơ sở 1.348,04 ha diện tích tự nhiên và 15.636 nhân khẩu của thị trấn Minh Tân; trụ sở làm việc là trụ sở làm việc hiện nay của thị trấn Minh Tân;

Địa giới hành chính phường Minh Tân: Đông giáp tỉnh Quảng Ninh; Tây giáp xã Tân Dân và phường Phú Thứ; Nam giáp thành phố Hải Phòng; Bắc giáp tỉnh Quảng Ninh.

d) Thành lập phường Hiệp An

Thành lập phường Hiệp An trên cơ sở 350,35 ha diện tích tự nhiên và 6.438 nhân khẩu của xã Hiệp AnHiệp ; trụ sở làm việc là trụ sở làm việc hiện nay của xã Hiệp An;

Địa giới hành chính phường Hiệp An: Đông giáp phường Kinh Môn; Tây giáp xã An Phụ; Nam giáp xã Long Xuyên; Bắc giáp phường Hiệp Sơn.

e) Thành lập phường Hiệp Sơn

Thành lập phường Hiệp Sơn trên cơ sở 697,14 ha diện tích tự nhiên và 7.222 nhân khẩu của xã Hiệp Sơn; trụ sở làm việc là trụ sở làm việc hiện nay của xã Hiệp Sơn;

Địa giới hành chính phường Hiệp Sơn: Đông giáp phường Kinh Môn; Tây giáp xã An Sinh; Nam giáp phường Hiệp An và xã An Phụ; Bắc giáp xã Phạm Mệnh, xã Duy Tân và phường Phú Thứ.

3. Sau khi thành lập thị xã Kinh Môn và thành lập 05 phường thuộc thị xã Kinh Môn

Thị xã Kinh Môn có 163,49 km2 diện tích tự nhiên; 163.783 nhân khẩu và 25 đơn vị hành chính cấp xã gồm 05 phường: Kinh Môn, Phú Thứ, Minh Tân, Hiệp An, Hiệp Sơn và 20 xã: Tân Dân, Duy Tân, Hoành Sơn, Long Xuyên, Thái Thịnh, Hiến Thành, Minh Hòa, Thăng Long, Lạc Long, Quang Trung, Phúc Thành, Hiệp Hòa, Thượng Quận, An Phụ, An Sinh, Phạm Mệnh, Thái Sơn, Thất Hùng, Bạch Đằng, Lê Ninh.

Tỉnh Hải Dương có 12 đơn vị hành chính cấp huyện (01 thành phố, 02 thị xã và 09 huyện); 265 đơn vị hành chính cấp xã (225 xã, 30 phường, 10 thị trấn);

Địa giới hành chính tỉnh, huyện, xã vẫn được giữ nguyên như khi thực hiện Chỉ thị 364/CT của Chính phủ.

Điều 2. Giao UBND tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Điều 3. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Hải Dương khoá XV, kỳ họp thứ 9 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Bùi Thanh Quyến

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 119/2015/NQ-HĐND ngày 09/07/2015 thông qua Đề án Thành lập thị xã Kinh Môn và các phường thuộc thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.241

DMCA.com Protection Status
IP: 34.228.52.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!