Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 111/2008/NQ-HĐND giải thể thị trấn nông trường Thống Nhất để thành lập thị trấn Thống Nhất thuộc huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Số hiệu: 111/2008/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Lê Ngọc Hân
Ngày ban hành: 20/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 111/2008/NQ-HĐND

Thanh Hoá, ngày 20 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC GIẢI THỂ THỊ TRẤN NÔNG TRƯỜNG THỐNG NHẤT ĐỂ THÀNH LẬP THỊ TRẤN THỐNG NHẤT THUỘC HUYỆN YÊN ĐỊNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 72/2004/NĐ- CP ngày 5/10/2004 của Chính phủ về việc phân loại đô thị và cấp quản lý đô thị;

Sau khi xem xét Tờ trình số 87/ TTr-UBND ngày 04/12/2008 của UBND tỉnh Thanh Hoá; báo cáo thẩm tra số 295/HĐND-PC ngày 12/12/2008 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành Tờ trình số 87 /TTr-UB ngày 04/ 12 /2008 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc giải thể thị trấn nông trường Thống Nhất để thành lập thị trấn Thống Nhất như sau:

1. Giải thể thị trấn Nông trường Thống nhất để thành lập thị trấn Thống nhất thuộc huyện Yên Định.

2. Thị trấn Thống Nhất có 4.506 nhân khẩu của thị trấn nông trường Thống Nhất đang quản lý; 1.707,76 ha diện tích tự nhiên của nông trường Thống Nhất đang sử dụng thuộc địa phận hành chính các xã thuộc các huyện sau: Ngọc Lặc: 456,77 ha diện tích tự nhiên thuộc địa phận hành chính xã Cao Thịnh; Thọ Xuân: 716,19 ha diện tích tự nhiên thuộc địa phận hành chính xã Quảng Phú; Yên Định: 534,80 ha diện tích tự nhiên thuộc địa phận hành chính 3 xã: xã Yên Giang: 363, 67 ha; xã Yên Lâm: 36,13 ha; xã Yên Tâm: 135 ha.

- Địa giới hành chính thị trấn Thống Nhất: Đông giáp xã Yên Tâm, Yên Giang, huyện Yên Định; Tây giáp xã Cao Thịnh, huyện Ngọc Lặc và xã Quảng Phú, huyện Thọ Xuân; Nam giáp xã Quảng Phú, huyện Thọ Xuân; Bắc giáp xã Cao Thịnh, huỵên Ngọc Lặc và xã Yên Lâm, huyện Yên Định.

- Số nhân khẩu của thị trấn nông trường Thống Nhất bàn giao về cho các xã thuộc các huyện quản lý như sau:

Huyện Yên Định: Xã Yên Tâm tiếp nhận 47 hộ, 167 khẩu; xã Yên Lâm tiếp nhận 176 hộ, 635 nhân khẩu; xã Yên Giang tiếp nhận 9 hộ, 19 khẩu;

Huyện Ngọc Lặc tiếp nhận 198 hộ, 679 nhân khẩu, trong đó: xã Cao Thịnh tiếp nhận 120 hộ, 430 nhân khẩu; xã Ngọc Trung tiếp nhận 78 hộ, 249 khẩu;

Huyện Cẩm Thuỷ tiếp nhận 125 hộ, 464 khẩu, trong đó: xã Cẩm Tâm tiếp nhận 70 hộ, 259 nhân khẩu; xã Cẩm Sơn tiếp nhận 55 hộ, 205 khẩu;

Huyện Thọ Xuân tiếp nhận 47 hộ, 149 nhân khẩu về xã Quảng Phú.

- Sau khi giải thể thị trấn Nông trường Thống nhất, thành lập thị trấn Thống Nhất:

Huyện Yên Định có 22.783,09 ha diện tích tự nhiên, 171.235 nhân khẩu;

Xã Yên Giang có 1.062,99 ha diện tích tự nhiên, 3.507 nhân khẩu;

Xã Yên Lâm có 1.695,58 ha diện tích tự nhiên, 5.817 nhân khẩu;

Xã Yên Tâm có 858,40 ha diện tích tự nhiên, 4.140 nhân khẩu;

Huyện Thọ Xuân có 29.588,50 ha diện tích tự nhiên, 233.752 nhân khẩu;

Xã Quảng Phú có 1.823,94 ha diện tích tự nhiên, 6.751 nhân khẩu;

Huyện Ngọc Lặc có 48.528,15 ha diện tích tự nhiên, 132.870 nhân khẩu;

Xã Ngọc Trung có 1.467,31 ha diện tích tự nhiên, 5.394 nhân khẩu;

Xã Cao Thịnh có 1.953,81 ha diện tích tự nhiên, 5.431 nhân khẩu;

Xã Lộc Thịnh có 1552,85 ha diện tích tự nhiên, 3262 nhân khẩu;

Huyện Cẩm Thuỷ có 42.410,85 ha diện tích tự nhiên, 111.999 nhân khẩu;

Xã Cẩm Sơn có 2.299,95 ha diện tích tự nhiên, 5.676 nhân khẩu;

Xã Cẩm Tâm có 1.835,35 ha diện tích tự nhiên, 3.882 nhân khẩu;

Xã Cẩm Châu có 3801,79 ha diện tích tự nhiên, 4530 nhân khẩu.

Điều 2. Giao UBND tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định của pháp luật, báo cáo Chính phủ xem xét quyết định;

Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và các Đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Thanh Hoá khoá XV, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 20 tháng 12 năm 2008./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- VPQH, VPCP, VPCTN;
- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu QH, đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- MTTQ tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- VP Tỉnh ủy, VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH (2).

CHỦ TỊCH
Lê Ngọc Hân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 111/2008/NQ-HĐND giải thể thị trấn nông trường Thống Nhất để thành lập thị trấn Thống Nhất thuộc huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.617

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.2.246