Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 11/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Lê Trường Lưu
Ngày ban hành: 12/07/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/NQ-HĐND

Thừa Thiên Huế, ngày 12 tháng 7 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Xét Tờ trình số 101/TTr-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2018 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019 và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất nội dung Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019 như sau:

1. Giám sát tại các kỳ họp:

1.1. Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét các báo cáo công tác theo quy định tại Điều 59, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015 của các cơ quan liên quan trình tại kỳ họp giữa năm, cuối năm và kỳ họp chuyên đề của năm 2019 thông qua hoạt động thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh.

1.2. Duy trì và tăng cường hoạt động xem xét việc trả lời chất vấn tại kỳ họp theo hướng lựa chọn nội dung có trọng tâm, được đông đảo cử tri quan tâm.

1.3. Giám sát quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp dưới trực tiếp khi có dấu hiệu trái với các quy định của pháp luật.

2. Giám sát chuyên đề:

2.1. Về tình hình, kết quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2018.

2.2. Việc chấp hành quy định của pháp luật trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh.

3. Ngoài các nội dung trên, Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tiến hành giám sát các nội dụng khác thuộc chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình tùy theo tình hình thực tế của địa phương.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết; chỉ đạo, điều hòa, phối hợp với các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch giám sát; cùng với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiến hành hoạt động giám sát theo luật định.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, phối hợp để công tác giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh đạt chất lượng, hiệu quả.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 6 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 11/NQ-HĐND ngày 12/07/2018 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


681

DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198