Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND về tình hình thực hiện ngân sách năm 2008 và dự toán thu, chi ngân sách quận 10 năm 2009 do Hội đồng nhân dân quận 10 ban hành

Số hiệu: 11/2008/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lâm Đình Chiến
Ngày ban hành: 19/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 10
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 11/2008/NQ-HĐND

Quận 10, ngày 19 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGÂN SÁCH NĂM 2008 VÀ DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH QUẬN 10 NĂM 2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 10
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;
Trên cơ sở nghiên cứu Tờ trình số 8517/TTr-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận 10 tại kỳ họp về việc đề nghị thông qua tờ trình về điều chỉnh bổ sung dự toán chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2008; Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách năm 2008 và dự toán thu, chi ngân sách năm 2009; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân quận 10 và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân quận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về tình hình thực hiện ngân sách năm 2008:

1. Chấp thuận với điều chỉnh bổ sung dự toán chi ngân sách quận trong 6 tháng cuối năm 2008 là 29, 511 tỷ đồng.

2. Đồng ý với kết quả về thực hiện thu, chi ngân sách năm 2008 như sau:

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận ước thực hiện cả năm là 1.046,888 tỷ đồng, đạt 151,65% so với dự toán, đạt 101,29% so với cùng kỳ.

- Tổng thu ngân sách quận (nếu không tính kết dư) ước thực hiện cả năm là 558,996 tỷ đồng, đạt 118,67% so với dự toán, tăng 95,72% so với cùng kỳ.

- Tổng chi ngân sách quận ước thực hiện cả năm là 466,226 tỷ đồng, đạt 98,97% so với dự toán, bằng 225,65% so với cùng kỳ.

- Ước kết dư ngân sách quận là 92,770 tỷ đồng.

Năm 2008, là năm có nhiều khó khăn tác động đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân trên địa bàn quận, nhưng với sự quyết tâm bằng nhiều giải pháp tích cực, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế của quận vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng khá, tình hình thực hiện thu, chi ngân sách năm 2008 được quận - phường tập trung chỉ đạo và điều hành nên công tác thu ngân sách đều vượt so với dự toán, công tác chi ngân sách được thực hiện đảm bảo kinh phí chi hoạt động thường xuyên, chi đầu tư phát triển; cân đối thu, chi ngân sách ước có kết dư đáp ứng tốt các yêu cầu nhiệm vụ của quận đã đề ra.

Điều 2. Hội đồng nhân dân quận 10 tán thành và thông qua phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận 10 như sau:

- Dự toán tổng thu ngân sách nhà nước năm 2009 trên địa bàn là 865,000 tỷ đồng, tăng 25,31% so với dự toán năm 2008, tăng 15,20% so với ước thực hiện năm 2008.

- Dự toán tổng thu ngân sách địa phương năm 2009 là 198,919 tỷ đồng, tăng 12,81% so với dự toán năm 2008.

- Dự toán tổng chi ngân sách địa phương năm 2009 là 198,919 tỷ đồng, tăng 12,81% so với dự toán năm 2008.

Điều 3. Thống nhất với các nguyên tắc, nhiệm vụ thu, chi và dự kiến mức phân bổ cho các lĩnh vực, các đơn vị và 15 phường năm 2009. Trong quá trình điều hành thực hiện ngân sách:

1. Ủy ban nhân dân quận 10 chú ý:

- Căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng nhân dân quận giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho từng cơ quan, đơn vị và 15 phường theo đúng quy định.

- Thực hiện ổn định ngân sách địa phương theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước; tăng cường phân cấp cho Ủy ban nhân dân phường để tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý các nguồn thu; đẩy mạnh các biện pháp quản lý nguồn thu và bồi dưỡng nguồn thu, hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách năm 2009.

- Đảm bảo phân bổ chi theo yêu cầu trên tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí. Ưu tiên chi cho các dự án trọng tâm, trọng điểm, các dự án mang tính cấp bách theo nhu cầu của địa phương, khắc phục chi vượt dự toán ngân sách.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phường, dự toán chi ngân sách địa phương, quyết định phân bổ dự toán ngân sách cấp mình; chỉ đạo các cơ quan ban ngành quận và Ủy ban nhân dân 15 phường triển khai giao dự toán thu chi ngân sách 2009 đến từng đơn vị trước ngày 30 tháng 12 năm 2008.

2. Hội đồng nhân dân 15 phường triệu tập kỳ họp để đánh giá tình hình thực hiện ngân sách năm 2008 và quyết định dự toán ngân sách năm 2009 đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Hội đồng nhân dân quận 10, khóa IX, kỳ họp thứ 18 giao trách nhiệm cho Ủy ban nhân dân quận, 15 phường và các ngành chức năng triển khai thực hiện Nghị quyết đã được kỳ họp thông qua.

Thường trực Hội đồng nhân dân, 2 Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân quận tăng cường hoạt động giám sát việc thực hiện ngân sách năm 2009 trên các lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi trách nhiệm theo quy định của pháp luật.   

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân quận 10 khóa IX thông qua tại kỳ họp thứ 18 ngày 19 tháng 12 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lâm Đình Chiến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND về tình hình thực hiện ngân sách năm 2008 và dự toán thu, chi ngân sách quận 10 năm 2009 do Hội đồng nhân dân quận 10 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.647

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.231.229.89