Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 11/1999/NQ-HĐND về việc công nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng, Phó và các thành viên Ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố khóa VI do Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 11/1999/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Huỳnh Đảm
Ngày ban hành: 14/12/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

Số: 11/1999/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

   TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 1999

 

NGHỊ QUYẾT

 VỀ VIỆC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ BẦU CỬ CHỨC DANH TRƯỞNG, PHÓ VÀ CÁC THÀNH VIÊN BAN KINH TẾ-NGÂN SÁCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KHÓA VI.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA VI - KỲ HỌP THỨ NHẤT

Căn cứ vào Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân   (sửa đổi) năm 1994 ;
Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu bầu cử các chức danh của Ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố ;

QUYẾT  NGHỊ:

Điều 1. Công nhận kết quả bầu cử các chức danh dưới đây đã được các  Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VI bầu vào lúc 10 giờ ngày 14 tháng 12 năm 1999 tại kỳ họp lần thứ nhất Hội đồng nhân dân thành phố khóa VI gồm các Ông, Bà có tên sau đây :

1. Ông Phạm Xuân Ái, giữ chức vụ Trưởng ban,

2. Ông Trần Hồi Sinh, giữ chức vụ Phó ban,

3. Ông Nguyễn Trung Tín, giữ chức vụ Phó ban,

4. Bà Nguyễn Thị Hạnh, Thành viên,

5. Ông Phạm Văn Biên, Thành viên,

6. Bà Quách Tố Dung, Thành viên,

7. Ông Nguyễn Châu Kỳ, Thành viên,

8. Ông Khương Văn Mười, Thành viên,

9. Ông Phạm Xuân Hồng, Thành viên,

10. Ông Phạm Đức Hải, Thành viên,

11. Ông Vũ Văn Minh, Thành viên.

Điều 2. Giao trách nhiệm cho Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố khóa VI và Thư ký kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố hoàn chỉnh các văn bản báo cáo theo Luật định./.

 


Nơi nhận :

- UBTVQH
- Thủ tướng Chính phủ     }để
- Ban Tổ chức cán bộ CP}báo cáo
- Lưu

T/M HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Huỳnh  Đảm

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 11/1999/NQ-HĐND về việc công nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng, Phó và các thành viên Ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố khóa VI do Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.136

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status