Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 103/NQ-HĐND năm 2014 về chia tách bản Huổi Luông để thành lập bản Nặm Khún, xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La

Số hiệu: 103/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Hoàng Văn Chất
Ngày ban hành: 04/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 103/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 04 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

CHIA TÁCH BẢN HUỔI LUÔNG ĐỂ THÀNH LẬP BẢN NẶM KHÚN, XÃ MƯỜNG LÈO, HUYỆN SỐP CỘP, TỈNH SƠN LA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHOÁ XIII, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Xét Tờ trình số 247/TTr-UBND ngày 19/11/2014 của UBND tỉnh về chia tách bản Huổi Luông để thành lập bản Nậm Khún, xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp; Báo cáo thẩm tra số 468/BC-HĐND ngày 30/11/2014 của Ban Pháp chế của HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chia tách bản Huổi Luông để thành lập bản Nặm Khún, xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La.

1. Bản Nặm Khún

1.1. Dân số có 15 hộ, 90 nhân khẩu.

1.2. Diện tích đất tự nhiên: 586 ha (trong đó: đất ở 0,6 ha; đất sản xuất nông nghiệp 75 ha; đất lâm nghiệp 510,4 ha).

1.3. Vị trí địa lý, ranh giới

- Phía Đông giáp bản Hua Lạnh, xã Nậm Lạnh.

- Phía Tây giáp bản Mạt, xã Mường Lèo.

- Phía Nam giáp bản Huổi Luông, xã Mường Lèo.

- Phía Bắc giáp bản Mạt, xã Mường Lèo; bản Phiêng Ban, xã Púng Bánh; bản Huổi Yên, xã Dồm Cang.

2. Bản Huổi Luông (sau khi chia tách)

2.1. Dân số có 74 hộ, 530 nhân khẩu.

2.2. Diện tích đất tự nhiên: 2.365 ha (trong đó: đất ở 2,8 ha; đất sản xuất nông nghiệp 365 ha; đất lâm nghiệp 1.997,2 ha).

2.3. Vị trí địa lý, ranh giới

- Phía Đông giáp bản Huổi Hịa, xã Nậm Lạnh.

- Phía Tây giáp bản Mạt và bản Sam Quảng, xã Mường Lèo.

- Phía Nam giáp bản Nà Chòm và bản Pá Khoang, xã Mường Lèo; Nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

- Phía Bắc giáp bản Mạt và bản Nặm Khún, xã Mường Lèo.

3. Xã Mường Lèo sau khi thành lập bản Nặm Khún có 12 bản, gồm các bản: Mạt, Nặm Pừn, Liềng, Huổi Làn, Pá Khoang, Sam Quảng, Huổi Áng, Chăm Hỳ, Huổi Phúc, Nà Chòm, Huổi Luông, Nặm Khún.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày HĐND tỉnh thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh tổ chức chỉ đạo thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

2. Thường trực HĐND, các ban của HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 04 tháng 12 năm 2014./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ;
- Bộ Nội vu, Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Bộ Tài chính;
- Ban Thường vụ tỉnh uỷ;
- TT. HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- Văn phòng: Tỉnh uỷ, ĐĐBQH và HĐND, UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo, Chi cục Văn thư Lưu trữ tỉnh;
- Lưu: VT, PC 230b.

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Chất

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 103/NQ-HĐND năm 2014 về chia tách bản Huổi Luông để thành lập bản Nặm Khún, xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.230

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.108.188