Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 10/NQ-HDND năm 2012 về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm 2012 do tỉnh Yên Bái ban hành

Số hiệu: 10/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái Người ký: Dương Văn Thống
Ngày ban hành: 20/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/NQ-HĐND

Yên Bái, ngày 20 tháng 7 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2012

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
KHOÁ XVII - KỲ HỌP THỨ NĂM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND ngày 26 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012;

Trên cơ sở xem xét báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh; báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành với báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012 đã nêu trong báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh và các ngành hữu quan.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất giữ nguyên 32 chỉ tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012. Để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2012, Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ và giải pháp sau đây:

1. Về phát triển kinh tế

a) Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cả năm 2012 đạt 13,5% trở lên; trong đó nhóm nông lâm thuỷ sản đạt tốc độ tăng trưởng trên 5,93%, nhóm công nghiệp - xây dựng đạt trên 21,86%, nhóm dịch vụ đạt trên 11,84%.

b) Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, chăm sóc và bảo vệ lúa mùa, chuẩn bị giống và các điều kiện cho sản xuất vụ đông. Chủ động phòng chống dịch bệnh, kiểm dịch gia súc, gia cầm; thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án, các chính sách hỗ trợ nông, lâm nghiệp, thủy sản, khôi phục phát triển đàn lợn. Tăng cường công tác trồng rừng, quản lý khai thác, sử dụng và bảo vệ rừng; tích cực tuyên truyền, triển khai thực hiện Đề án giao rừng, cho thuê rừng gắn liền với giao đất cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất lâm nghiệp. Chủ động đối phó với ngập úng, lũ quét, sạt lở đất, bảo vệ sản xuất và đời sống nhân dân. Thực hiện có hiệu quả các chương trình hỗ trợ nông thôn mới theo hướng phát triển bền vững.

Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất với đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh một số chính sách và bổ sung kinh phí hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản năm 2012, cụ thể:

 - Hỗ trợ khôi phục đàn lợn nái bị chết do dịch bệnh tai xanh, mức hỗ trợ: 1 triệu đồng/con. Hỗ trợ kinh phí chuyển đổi diện tích đất nông nghiệp kém hiệu quả (ngoài quy hoạch đất lúa) đã được cấp thẩm quyền cho phép sang nuôi trồng thủy sản tại huyện Văn Yên và thành phố Yên Bái, mức hỗ trợ: 35 triệu đồng/ha đối với hộ nghèo, cận nghèo; các hộ còn lại hỗ trợ 30 triệu đồng/ha. Hỗ trợ kinh phí tiêm vắcxin lở mồm long móng gia súc và phun tiêu độc khử trùng phòng chống bệnh cúm gia cầm, bệnh tai xanh, số tiền 4.904,6 triệu đồng. Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để ban hành văn bản điều chỉnh một số nội dung của Đề án hỗ trợ phát triển chăn nuôi trâu, bò cho các hộ nghèo giai đoạn 2010 - 2011 cho phù hợp với điều kiện thực tế.

- Đối với các nội dung chính sách đã được ban hành tại Nghị quyết số 24/2010/NQ-HĐND ngày 16/12/2010 và Nghị quyết số 40/2011/NQ-HĐND ngày 21/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái, những phát sinh về khối lượng, Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh tổng hợp và thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để triển khai thực hiện.

 c) Tiếp tục triển khai việc hỗ trợ các thành phần kinh tế thông qua hoạt động khuyến công, xúc tiến thương mại, nhằm hỗ trợ khoa học công nghệ, tìm kiếm thị trường, tạo thương hiệu sản phẩm để ổn định sản xuất, phát triển kinh doanh, đặc biệt là những mặt hàng xuất khẩu có ưu thế của tỉnh. Nâng cao hiệu quả về sử dụng tài nguyên, khoáng sản trong phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn Trái phiếu Chính phủ, các nguồn vốn nước ngoài. Rà soát, điều chỉnh quy mô các dự án đầu tư phù hợp với nguồn vốn. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư sản xuất công nghiệp, công trình hạ tầng giao thông, điện, nước, đưa vào sử dụng phát huy tác dụng. Đổi mới cơ chế chính sách về khuyến khích đầu tư.

Về chính sách hỗ trợ Dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải và sản xuất phân hữu cơ vi sinh tại xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái: Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh về hỗ trợ 50% kinh phí san tạo mặt bằng, nhưng mức hỗ trợ tối đa không quá 4,5 tỷ đồng, với hình thức hỗ trợ sau đầu tư. Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện việc chuyển giao con người; xử lý tài sản phục vụ công tác vệ sinh môi trường, thu gom, vận chuyển rác thải của Công ty TNHH một thành viên Môi trường và Công trình đô thị Yên Bái và xác định phương thức thu gom rác, phương thức thanh toán, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho Công ty cổ phần Môi trường và năng lượng Nam Thành Yên Bái theo quy định của pháp luật.

d) Thực hiện đồng bộ các biện pháp kiểm soát thị trường và giá cả hàng hóa, không để xảy ra khan hiếm hàng hoá, sốt giá. Có cơ chế, chính sách hỗ trợ về vốn, giải pháp về xúc tiến thương mại nhằm mở rộng thị trường xuất khẩu. Tiếp tục đầu tư hạ tầng các Khu du lịch trọng điểm, khai thác các tuyến du lịch và khôi phục một số lễ hội văn hoá truyền thống của các dân tộc.

đ) Thực hiện các biện pháp tăng thu ngân sách, có các giải pháp chống thất thu thuế, nợ đọng thuế, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch thu ngân sách năm 2012. Tăng cường nguồn vốn, kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng, đảm bảo an toàn, hiệu quả, bền vững. Tập trung vốn cho nông nghiệp, nông thôn, sản xuất công nghiệp, hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh.

2. Về phát triển văn hoá - xã hội

a) Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới 2012 – 2013; thực hiện tốt chủ trương cân đối giáo viên, điều động giữa các trường; huy động học sinh ra lớp đảm bảo đạt chỉ tiêu kế hoạch, nhất là học sinh ở vùng cao vùng đặc biệt khó khăn. Nâng cao chất lượng thực hiện các dự án, chương trình mục tiêu trong lĩnh vực giáo dục.

b) Chủ động giám sát, phòng chống các dịch bệnh; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thực hiện qui hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, thu hút, ưu đãi, sử dụng cán bộ y tế. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu, dự án về y tế, dân số. Tăng cường kiểm tra, giám sát về vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm.

c) Triển khai có chất lượng, hiệu quả các chương trình, dự án về giảm nghèo, việc làm, đào tạo nghề, Đề án phát triển kinh tế - xã hội 2 huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải theo Nghị quyết 30a của Chính phủ, đề án nâng cao chất lượng nhà ở cho người có công. Thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công. Tăng cường công tác quản lý và xử lý chất thải, hạn chế ô nhiễm môi trường.

d) Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin tuyên truyền, dịch vụ viễn thông; nâng cao mức hưởng thụ văn hoá tinh thần cho nhân dân. Làm tốt công tác tư tưởng tạo sự đồng thuận xã hội trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng. Thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”.

đ) Đẩy mạnh nghiên cứu, triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ; phổ biến nhân rộng các mô hình sản xuất nông lâm nghiệp đạt hiệu quả; hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp đổi mới công nghệ, xây dựng thương hiệu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững

3. Đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội

Thực hiện tốt chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy rừng. Tăng cường công tác an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; tiếp tục tấn công trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt tội phạm xâm phạm trật tự xã hội, tội phạm ma tuý, phá rừng, khai thác vận chuyển lâm sản trái phép; ngăn chặn tình trạng di dịch cư tự do. Duy trì nghiêm túc quy định về tiếp dân, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo.

4. Điều hành của chính quyền các cấp

a) Tập trung cải cách hành chính và thủ tục hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; hiện đại hoá nền hành chính nhà nước. Tiếp tục thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng, kiểm tra, thanh tra, giám sát, kịp thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân sai phạm theo quy định của pháp luật.

b) Tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Uỷ ban nhân dân với Hội đồng nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể với Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân các cấp trong quá trình lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động quản lý nhà nước. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và tháo gỡ kịp thời những khó khăn cho các địa phương, đơn vị trong thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch năm 2012.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo, điều hành các cấp, các ngành tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2012.

2. Giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo chức năng, nhiệm vụ giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên của Mặt trận và các tổ chức xã hội khác động viên mọi tầng lớp nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khoá XVII - Kỳ họp thứ năm thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Dương Văn Thống

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 10/NQ-HDND năm 2012 về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm 2012 do tỉnh Yên Bái ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.982
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.182.112